ADAMOVÁ, Karolina – Pavel MATES, Stručný přehled světových dějin v datech 1945-1995, Praha 1996.

Andrew, Christopher M., Neznámé špionážní operace KGB : Mitrochinův archiv / Christopher Andrew, Vasilij Mitrochin ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Novák], Praha : Rozmluvy : Leda, 2008

Andrew, Christopher M., Operace KGB a studená válka : Mitrochinův archiv II / Christopher Andrew, Vasilij Mitrochin ; [z anglického originálu ... přeložili Helena a Lubomír Synkovi], Praha : Rozmluvy : Leda, 2008

Běla PLECHANOVOVÁ – Jiří FIDLER, Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995, Praha 1997.

Benčík, Antonín, Sovětská vojska v Československu a "mírové úsilí" SSSR 1968-1973 / Antonín Benčík

Berghe, Yvan van den, Velké nedorozumění? : dějiny studené války (1917-1990) / Yvan Vanden Berghe ; [překlad z francouzštiny Petr Drulák], [Praha] : Ústav mezinárodních vztahů, 1996

Bílý, Matěj, Varšavská smlouva 1969-1985 : vrchol a cesta k zániku / Matěj Bílý

Bischof, Günter, Rakousko v první studené válce, 1945-1955 : i slabí mají sílu / Günter Bischof ; z anglického originálu Austria in the first Cold War, 1945-55 - the leverage of the weak ... přeložila Zuzana Gabajová

Dahrendorf, Ralf, Od pádu Zdi k válce v Iráku : nový začátek dějin / Ralf Dahrendorf ; [z německého originálu ... přeložil Vlastimil Drbal], Praha : Vyšehrad, 2008

Diner, Dan, Porozumět dvacátému století / Dan Diner ; [z německého originálu ... přeložil Pavel Váňa], Brno : CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2010

Drulák, Petr, Metafory studené války : interpretace politického fenoménu, Praha : Portál, 2009

DRULÁK, Petr. Metafory studené války: interpretace politického fenoménu. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 293 s. ISBN 978-80-7367-594-3.

Dubánek, Martin, Utajená obrana železné opony : československé opevnění 1945-1964 / Martin Dubánek, Jan Lakosil, Pavel Minařík, Praha : Mladá fronta, 2008

Eichler, Jan, Od Hirošimy po Bělehrad : válka a mír v druhé polovině 20. století, Praha : Karolinum, 2014

Eric HOBSBAWN, Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991, Praha 1998.

Faure, Justine, Americký přítel : Československo ve hře americké diplomacie 1943-1968 / Justine Faure ; [z francouzského originálu ... přeložil Tomáš Kybal], Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006

Felix GILBERT – David Clay LARGE, Konec evropské éry. Dějiny Evropy 1890-1990, Praha 2003.

Fiala, Jaroslav, Jak se zbavit Castra : Kuba, Spojené státy a Československo ve studené válce / Jaroslav Fiala

Friedman, Norman, Studená válka / Norman Friedman ; [překlad David Krásenský], Brno : CP Books, 2005

Fučík, Josef, Stín jaderné války nad Evropou : ke strategii vojenských bloků, operačním plánům a úloze Československé lidové armády na středoevropském válčišti v letech 1945-1968, Praha : Mladá fronta, 2010

Gaddis, John Lewis, Studená válka / John Lewis Gaddis ; [z anglického originálu ... přeložil Dalibor Výborný], V Praze : Slovart, 2006

Gati, Charles, Stroskotané ilúzie : Moskva, Washington, Budapešť a maďarské povstanie 1956, Bratislava : Kalligram, 2006

Henry KISSINGER, Bouřlivé roky, Praha 2004.

Henry KISSINGER, Roky obnovy, Praha 2002.

Henry KISSINGER, Roky v Bílém domě, Praha 2006.

Henry KISSINGER, Umění diplomacie, Praha 1996, resp. 1999.

Hobsbawm, E. J. (Eric J.), Věk extrémů : krátké 20. století 1914-1991 / Eric Hobsbawm ; [přeložili Jana Pečírková a Petr Štěpánek], Praha : Argo, 1998 [i.e. 2010]

Hoffman, David E. (David Emanuel), Špion za miliardu dolarů : pravdivý příběh sovětského agenta CIA z období studené války / David E. Hoffman ; překlad: Radek Vantuch

Charles WILLIAMS, Adenauer. Otec nového Německa, Praha 2002.

CHURAŇ, Milan a kol., Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, Praha 1994.

Informační boj o Československo/v Československu (1945-1989) / Jaroslav Pažout (ed.), Praha : Ústav pro studium totalitních režimů ; Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2014

J. Robert WEGS – Robert LADRECH, Evropa po roce 1945, Praha 2002.

Jiří FIDLER – Petr MAREŠ, Dějiny NATO, Praha-Litomyšl 1997.

Jiří FIEDLER, 21. 8. 1968. Okupace Československa. Bratrská agrese, Praha 2003.

Jiří KNAPÍK, Únor a kultura (Sovětizace české kultury 1948–1950), Praha 2004.

Jiří KNAPÍK, V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéři 1948–1956, Praha 2006.

Jiří SUK, Labyrintem revoluce, Praha 2003.

Jiří VYKOUKAL – Bohuslav LITERA – Miroslav TEJCHMAN, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989, Praha 2000.

John Lewis GADDIS, Studená válka, Praha 2006.

Johnson, Daniel, Bílý král a rudá královna : studená válka na šachovnici / Daniel Johnson ; přeložila Petruška Šustrová, Praha : BB/art, 2009

Karel DURMAN, Popely ještě žhavé I. Válka a nukleární mír (1938–1964), Praha 2004.

Karel DURMAN, Popely ještě žhavé II. Konce dobrodružství (1964–1991), Praha 2009.

Karel DURMAN, Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991, Praha 1998.

Karel KAPLAN – Pavel KOSATÍK, Gottwaldovi muži, Praha – Litomyšl 2004.

Karel KAPLAN – Pavel PALEČEK, Komunistický režim a politické procesy v Československu, Brno 2001.

Karel KAPLAN, Československo v letech 1945–1948, Praha 1991.

Karel KAPLAN, Československo v letech 1948–1953, Praha 1991.

Karel KAPLAN, Československo v letech 1953–1966, Praha 1992.

Karel KAPLAN, Československo v letech 1967–1969, Praha 1993.

Karel KAPLAN, Kořeny československé reformy 1968 (I. a II. díl), Praha 2000 a 2002.

Karel KAPLAN, Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953–1956, Brno 2005.

Karel KAPLAN, Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956–1968, Brno 2008.

Karel KAPLAN, Nekrvavá revoluce, Praha 1993.

Karel KAPLAN, Pět kapitol o Únoru, Praha 1997.

Karel KAPLAN, Poslední rok prezidenta. Edvard Beneš v roce 1948, Praha 1993.

Karel KAPLAN, Pravda o Československu 1945-1948, Praha 1990.

Kotyk, Václav, Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku, V Praze : Oeconomica, 2009

Koura, Jan, Zápas o východní Středomoří : zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v letech 1945-1953, Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013

Krátký, Karel, Marshallův plán : příspěvek ke vzniku studené války, Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010

KRIEGER, Joel a kol., Oxfordský slovník světové politiky, Praha 2000.

Leichtová, Magdalena, Rozvojová spolupráce východního bloku v době studené války / Magdaléna Leichtová, Linda Piknerová, Praha : Dokořán, c2013

Lenka KALINOVÁ, Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech 1945–1969, Praha 2007.

Litera, Bohuslav, Studená válka : (mezinárodní vztahy 1945-1963), Jinočany : H & H, 1993 (S.l. : Olympia)

Livingstone, Grace, Zadní dvorek Ameriky : Spojené státy a Latinská Amerika od Monroeovy doktríny po válku proti teroru / Grace Livingstoneová ; přeložili Zdeněk Jehlička a Ondřej Marek, Všeň : Grimmus, 2011

Lucas, Edward, Nová studená válka, aneb, Jak Kreml ohrožuje Rusko i Západ / Edward Lucas ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Vereš], Praha : Mladá fronta, 2008

Lukeš, Igor, Československo nad propastí : selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze 1945-1948 / Igor Lukeš ; přeložili Jan Jirák a Ladislav Köppl, Praha : Prostor, 2014

Marc FREY, Dějiny vietnamské války, Praha-Litomyšl 2003.

Margaret THATCHEROVÁ, Roky na Downing street, Praha 1996.

Mastny, Vojtech, Studená válka a sovětský pocit nejistoty : 1947-53, Stalinova léta / Vojtěch Mastný ; [přeložili Milan a Daria Dvořákovi], Praha : Aurora, 2001

MCDERMOTT, Kevin. Communist Czechoslovakia, 1945-89: a political and social history. First published. London: Palgrave, 2015. xix, 252 stran. European history in perspective. ISBN 978-0-230-21714-0.

Michal PULLMANN, Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu, Praha 2011.

Michálek, Slavomír, Rivali a partneri studenej éry

Milan OTÁHAL, Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968-1989, Praha 2003.

Muriel BLAIVE, Promarněná příležitost. Československo a rok 1956, Praha 2001.

Nálevka, Vladimír, Horké krize studené války, Praha : Vyšehrad, 2010

Nálevka, Vladimír, Kapitoly z dějin studené války, Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1997-

Nálevka, Vladimír, Stalinova hra o Zemi jitřní svěžesti : korejská válka 1950-1953, Praha : Epocha, 2009

Nálevka, Vladimír, Studená válka, Praha : Triton, 2003

O'Sullivan, John, Prezident, papež a premiérka : trojice, která změnila svět / John O'Sullivan ; [překlad Petruška Šustrová], Praha : Ideál, 2007

Palonkorpi, Riikka, Věda s lidskou tváří : činnost československých vědců Františka Šorma a Otty Wichterleho během studené války / Riikka Palonkorpiová ; z anglického originálu Science with human face: the activity of the Czechoslovak scientists František Šorm and Otto Wichterle during the Cold War přeložila Anna Pilátová

Paul JOHNSON, Dějiny 20. století, Praha 1991, resp. 2008.

PEČENKA, Marek, Petr LUŇÁK a kol., Encyklopedie moderní historie, Praha 1995, resp. 1998 a 1999.

Peter HEUMOS, „Vyhrňme si rukávy, než se kola zastaví!“ Dělníci a státní socialismus v Československu 1945–1968, Praha 2006.

Petr A. BÍLEK – Blanka ČINÁTLOVÁ (eds.) Tesilová kavalérie. Popkulturní obrazy normalizace, Příbram 2010.

Petr LUŇÁK, Plánování nemyslitelného. Československé válečné plány 1950–1990, Praha 2007.

Petr LUŇÁK, Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, Praha 1997.

Petr PITHART, Osmašedesátý, Praha 1990.

Petřík, Lukáš, Konzervativní revoluce Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana, Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008

Philip SHORT, Mao, Praha 2001.

RATAJ, Jan a HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2010. 455 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-1696-7.

Reiman, Michal, Studená válka 1954-1964 : sovětské dokumenty v českých archivech / Michal Reiman, Petr Luňák, Brno : Doplněk ; Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2000

Reisch, Alfred A. (Alfred Alexander), Horké knihy ve studené válce : program tajné distribuce knih ze Západu za železnou oponu financovaný CIA / Alfred A. Reisch ; z angličtiny přeložila Petruška Šustrová

Robert DALLEK, Nedokončený život. John F. Kennedy 1917-1963, Praha 2006.

Robert F. KENNEDY, Třináct dní – vzpomínky na kubánskou raketovou krizi, Praha-Litomyšl 1999.

Robert JACKSON, Suez – zapomenutá invaze, Brno 1997.

Ronald REAGAN, život jednoho Američana, Praha 1997, resp. 1998.

Service, Robert, Soudruzi : světové dějiny komunismu / Robert Service ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Kaas], Praha : Argo : Academia, 2009

Srch, Daniel, Na černé listině : hollywoodští rudí a hony na čarodějnice v americkém filmovém průmyslu (1947-1960), Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015

Strobe TALBOTT (ed.), Vzpomínky Nikity Sergejeviče Chruščova, Brno 2000.

Suchý, Petr, Reagan a říše zla : vývoj americké zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi v letech 1981-1989, Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004

Suchý, Petr, Strategie zadržování v americké zahraniční politice : vznik a vývoj koncepce 1945-1953, Brno : Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2005

Šauer, Jaroslav, Německá otázka v evropské politice, Praha : Oeconomica, 2005

Štefanský, Michal, Míľniky studenej vojny a ich vplyv na Československo : (od Trumanovej doktríny po Vietnam) / Michal Štefanský, Slavomír Michálek

Štefanský, Michal, Studená vojna : Slovensko 1946-1954, Bratislava : Vojenský historický ústav, 2008

Taylor, Frederick, Berlínská zeď : 13. srpna 1961 - 9. listopadu 1989 / Frederick Taylor ; přeložila Petruška Šustrová, Praha : BB/art, 2008

Tejchman, Miroslav, Moskva a socialistické země na Balkáně 1964-1989 : vnější a vnitřní aspekty vývoje a rozpadu sovětského bloku na Balkáně / Miroslav Tejchman, Bohuslav Litera, Praha : Historický ústav, 2009

Tigrid, Pavel, Politická emigrace v atomovém věku, Köln : Index, 1974

Tomáš STANĚK, Odsun Němců z Československa 1945-1947, Praha 1991.

Tomáš STANĚK, Perzekuce 1945, Praha 1996.

Tomek, Prokop, Balony svobody : letákové operace Svobodné Evropy 1951-1956, Cheb : Svět křídel, 2014

TOMEŠ, Josef, Slovník k politickým dějinám Československa 1918-1992, Praha 1994.

Tony JUDT, Poválečná Evropa, Praha 2008.

Ulvr, Michal, Nukleární společnost ve Spojených státech amerických (1945-1964), Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014

Václav VEBER, Osudové únorové dny, Praha 2008.

Veselý, Zdeněk, Dějiny mezinárodních vztahů, Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007

Vilém HEJL, Zpráva o organizovaném násilí, Praha 1990.

Vilém PREČAN (ed.) Charta 77 1977-1989, Scheinfeld – Praha – Bratislava 1990.

Vladislav MOULIS, Podivné spojenectví. K československo-sovětským politickým a hospodářským vztahům mezi dubnem 1945 a únorem 1948, Praha 1996.

Vojtěch MASTNÝ, Studená válka a sovětský pocit nejistoty 1947-53. Stalinova léta, Praha 2001.

Wanner, Jan, Bitva o Suez : studená válka, druhý arabsko-izraelský konflikt a britsko-francouzská intervence v Egyptě / Jan Wanner, Praha : Libri, 2006

Wanner, Jan, Bitva o Suez : studená válka, druhý arabsko-izraelský konflikt a britsko-francouzská intervence v Egyptě, Praha : Libri, 2006

Wanner, Jan, Brežněv a východní Evropa 1968-1982, Praha : Karolinum, 1995

Wanner, Jan, George C. Marshall : tvůrce armád a aliancí, Praha ; Litomyšl : Paseka, 1998

Wanner, Jan, Krvavý Jom Kippur : čtvrtá a pátá arabsko-izraelská válka ve světové politice, Praha : Libri, 2002

Wanner, Jan, Spojené státy a evropská válka 1939-1945. Díl I., Pevnost Amerika, Praha : Dokořán, 2001

Wanner, Jan, Spojené státy a evropská válka 1939-1945. Díl II., Amerika v boji, Praha : Dokořán, 2002

Wanner, Jan, Spojené státy a evropská válka 1939-1945. Díl III., Zápas o Evropu, Praha : Dokořán, 2002

Wanner, Jan, Ve stínu studené války : Střední východ v letech Eisenhowerovy doktríny 1956-1960, Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011

William TAUBMAN, Chruščov. Člověk a jeho doba, Praha 2005.

Wolfrum, Edgar, Zdařilá demokracie : dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po dnešek / Edgar Wolfrum ; [z německého originálu ... přeložila Lenka Šedová], Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2008

Záhořík, Jan, Subsaharská Afrika a světové mocnosti v éře globalizace, Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010

Zdeněk JIRÁSEK – Jaroslav ŠŮLA, Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50:1, Praha 1992.

Zdeněk MLYNÁŘ, Mráz přichází z Kremlu, Praha 1990.

Zídek, Petr, Československo a Blízký východ v letech 1948-1989 / Petr Zídek, Karel Sieber, Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2009

Zídek, Petr, Československo a francouzská Afrika 1948-1968 / Petr Zídek, Praha : Libri, 2006

Zídek, Petr, Československo a subsaharská Afrika v letech 1948-1989 / Petr Zídek, Karel Sieber, Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2007

Zídek, Petr, Češi v srdci temnoty : sedmadvacet historických reportáží o prvním čtvrtstoletí komunistů, Praha : Knižní klub, 2013