O Praguecoldwar.cz

Praguecoldwar.cz (PCW) je nekomerční výzkumný projekt. Jeho cílem je povzbudit debatu o československých souvislostech mezinárodních událostí od konce čtyřicátých do začátku devadesátých let, seznamovat se svědectvím pamětníků, upozornit formou anotací nebo recenzí na vznikající nebo právě vydané práce o studené válce a vytvořit platformu pro prezentaci názorů a diskusí v rámci historické obce. Záměrem autorů PWSV je také sledovat stav bádání v ostatních zemích bývalého sovětského bloku.

Praguecoldwar.cz (PCW) slouží také jako virtuální knihovna. Chceme tak zprostředkovat v elektronické, a tedy širší veřejnosti nejpřístupnější podobě, důležité dokumenty nejen z českých archívů, a systematicky shromažďovat a zveřejňovat dokumenty podle jednotlivých tematických okruhů.

REDAKCE

Mgr. Jan Adamec, MA, PhD.