O Pražském webu pro studenou válku

Pražský web pro studenou válku (PWSV) je nekomerční výzkumný projekt. Jeho cílem je povzbudit debatu o československých souvislostech mezinárodních událostí od konce čtyřicátých do začátku devadesátých let, seznamovat se svědectvím pamětníků, upozornit formou anotací nebo recenzí na vznikající nebo právě vydané práce o studené válce a vytvořit platformu pro prezentaci názorů a diskusí v rámci historické obce. Záměrem autorů PWSV je také sledovat stav bádání v ostatních zemích bývalého sovětského bloku.

Pražský web pro studenou válku (PWSV) slouží také jako virtuální knihovna. Chceme tak zprostředkovat v elektronické, a tedy širší veřejnosti nejpřístupnější podobě, důležité dokumenty nejen z českých archívů, a systematicky shromažďovat a zveřejňovat dokumenty podle jednotlivých tematických okruhů.

REDAKCE

Mgr. Jan Adamec (1978, Praha) | Bibliografie | Kontakt
vystudoval FF UK, kombinace historie - politologie, specializace dějiny východní Evropy a SSSR po roce 1945. V roce 2002 obhájil diplomovou práci na téma "Vnitropolitický vývoj v Maďarsku od března do prosince 1956 ve světle sovětských dokumentů". V současné době studuje postgraduálně nejnovější dějiny na FF UK a historii na Středoevropské univerzitě CEU. Mezi jeho další oblasti výzkumu patří dějiny SSSR v chruščevovském období a problematika sovětizace východní Evropy. Na PWSV rediguje rubriku Ruská sekce.

PhDr. Petr Blažek (1973) | Bibliografie | Kontakt
je interní doktorand na Ústavu českých dějin FF UK. Zabývá se dějinami opozičních hnutí v sovětském bloku. Kromě řady článků a studií je také spoluautorem publikace Ostrůvky svobody (Votobia - ÚSD AV ČR 2002). Uspořádal pro ÚSD AV ČR pozůstalost Jiřího Hájka, mj. ministra zahraničních věcí v období Pražského jara a jednoho z prvních mluvčích Charty 77.

Mgr. Milan Hroníček (1978, Kardašova Řečice) | Bibliografie | Kontakt
vystudoval historii na FF UK a politologii na FSV UK. Věnuje se především americké zahraniční politice v době studené války. Obhájil diplomovou práci o neuskutečněném velmocenském summitu v květnu 1960 a současne pracuje na studii o československých kandidaturách na předsednictvi Valného shromáždění OSN na přelomu padesátých a šedesátých let.

Linda Kundrátová | Bibliografie | Kontakt

Karel Sieber | Bibliografie | Kontakt

Sophet Sok | Bibliografie | Kontakt

Vaše reakce...

zpět