Na náWWWštěvě...

BELGIE

Archief-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (ADVN)

Archives de l'Université catholique de Louvain

Archives de l'Université libre de Bruxelles

Archives du monde catholique (ARCA)

Archives et musée de la Littérature (AML)

Archives générales du Royaume (AGR)

Association Belge d'Histoire Contemporaine (ABHC)

Belgian Science Policy

Bibliothèque royale Albert Ier (KBR)

Catalogue commun des bibliothèques des Services publics fédéraux

Université Libre de Bruxelles: ULB - Département des Archives

Centre d'Animation et de Recherche en Histoire Ouvrière et Populaire (CARHOP)

Centre de Documentation et Archives Egalité des Chances, Féminisme et Etudes féministes RoSa

Centre des Archives communistes en Belgique (CARCOB)

Centre d'Etudes et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines, Brüssel

Centre d'Information, de Documentation et de Recherche sur Bruxelles

Centre historique belge du scoutisme

Centre Jean Gol

Centre liégeois d'Histoire et d'Archéologie militaires (CLHAM)

Documentatie- en archiefcentrum van de communistische beweging (DACOB)

Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving (KADOC)

Fonds d'Histoire du Mouvement wallon (FHMW)

Fondation Auschwitz, Brüssel

Form'action André Renard (FAR)

Institut d'Histoire ouvrière, économique et sociales (IHOES)

Institut Emile Vandervelde (IEV)

Instituut voor Sociale Geschiedenis (AMSAB)

Het Joods Museum van Deportatie en Verzet (JMDV)

La Fonderie - Centre d'Histoire économique et sociale de la région bruxelloise

Liberaal Archief

The Mechelen Museum of Deportation and the Resistance

Mundaneum

Musée Juif de Belgique, Bruxelles

Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire (MRA) 

Sauvegarde des archives industrielles du Couchant de Mons (Saicom)

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Namur

Facultés Universitaires Saint-Louis

Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven): MoSa et Cultuurgeschiedenis

Katholiek Universiteit Leuven Campus Kortrijk (KULAK)

Université Catholique de Louvain (UCL) 

Université de Liège

Université Libre de Bruxelles (ULB)

Universiteit Antwerpen

Universiteit Gent

Vrije Universiteit Brussel

Breendonk

Fondation Auschwitz/Stichting Auschwitz

Fondation de la mémoire contemporaine/Stichting Eigentijdse Herinnering

In Flanders Fields Museum

Institut des Vétérans - Institut national des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre/Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers

Les territoires de la Mémoire

"Mémoires inédites"

Musée de la bataille de la Lys 1940

Musée juif de la Déportation et de la Résistance/Joods Museum van Deportatie en Verzet

Service des Victimes de la Guerre/Dienst Oorlogsslachtoffers

Témoins

Registry of Holocaust Survivors

BULHARSKO

Institut za isledovane blizkogo minalo

"I lived socialism". Personal recollations from the socialist years in Bulgaria

Komisija za razkrivanie na dokumentite za objavjavane na prinadležnost na b´lgarski graždani k´m D´ržavna sigurnost i razuznavatelnite službi na B´lgarskata narodna armija

Anamesis: A Collection of Declassified Bulgarian Documents

ČESKÁ REPUBLIKA

pwsv_frontpage_05.jpg

Archivní fondy a sbírky v České republice

Archiv bezpečnostních složek

Archiv časopisů (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Archiv ČT24 - střihové dokumenty z Československých filmových týdeníků a archivu zpravodajství České televize

Archiv ministerstva zahraničních věcí (AMZV)

AMZV: Historie Archivu MZV

AMZV: Politická zpravodajství zastupitelských úřadů - 1918-1975

AMZV: Pařížský archiv 1918 - 1921

AMZV: Fond mezinárodních smluv 1918 - 2009

AMZV: Londýnský archiv

AMZV: Sibiřské archivy 1916 - 1929

AMZV: Fondy meziválečných sekcí MZV 1918-1939

AMZV: Ústřední restituční a reparační komise

AMZV: Ministři a ministerstvo v historii

Artmap - pdf. soubor mapy osazení normalizačních plastik v centru Prahy

Auditorium - nakladatelství

Bratislavská sviečková manifestácia - 25. březen 1988

Brusel Expo 58 - vše o stylu zváný Brusel

Československý filmový týdeník

Český rozhlas 6: Portréty

Databáze divadelních fotografií - Divadelní ústav

Databáze Státní bezpečnosti Evidence zájmových osob (EZO) a Sjednocená evidence zájmových osob (SEZO)

Demokratická revoluce 1989

Deník 1948

Digitální knihovna „stalinistik“ (Univerzita Pittsburgh)

Dějiny a současnost

Domácí umění - objekty domácího kutilství s období komunismu

Historický ústav Akademie věd České republiky

HÚ AVČR: Český časopis historický

HÚ AVČR: Slovanský přehled

HÚ AVČR: Historica

HÚ AVČR: Mediaevalia Historica Bohemica

HÚ AVČR: Folia Historica Bohemica

HÚ AVČR: Moderní dějiny

HÚ AVČR: Slovanské historické studie

HÚ AVČR: Hospodářské dějiny

HÚ AVČR: Historická geografie

Hledání ztraceného času

Husákovo 3+1 - Bytová kultura 70. letech v Československu

Ideologie a imaginace Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2006, ediční řada AUPO

Iluminace

Institut Terezínské iniciativy

Karolinum - nakladatelství

Katalog Český hraný film 1898-1970 on-line

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století

Komunistická strana Československa a bolševismus (projekt GAČR)

Krátka dlouhá cesta (projekt Fedora Gála)

Kytky v popelnici - Společnost a móda v 70. letech v Československu

Literatura socialistického realismu Východiska, struktury a kontexty totalitního umění Ed. Petr Šámal, ÚČL AV ČR, v. v. i., Praha 2009

Masarykův ústav a Archivu AV ČR

MÚ AAV ČR: Dějiny – Teorie – Kritika

MÚ AAV ČR: Práce z dějin Akademie věd

MÚ AAV ČR: Střed - časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století

MÚ AAV ČR: Digitální průvodce Archivu AV ČR

Mauzoleum Klementa Gottwalda - absolventský film Martina Loužeckého

MZV ČR: Vědecká knihovna

MZV ČR Vědecké projekty: RM 01/01/09: Právní předpisy a německé obyvatelstvo Československa po roce 1945, Řešitel: Doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

MZV ČR Vědecké projekty: RM 03/01/09: Hospodářské vztahy Kuby a Československa v 60. až 80. letech, Řešitel: Mgr. Hana Bartlová

MZV ČR Vědecké projekty: RM 07/02/08: Česko-rakouské souvislosti Pražského jara, Nositel: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Řešitel: PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.

MZV ČR Vědecké projekty: RM 08/02/08: Československo a země jižní a jihovýchodní Asie v letech 1945–1989

MZV ČR Vědecké projekty: RM 01/04/06: Československo a blízký východ (1945 - 1989)

Národní archiv

NA: Paginae historiae. Sborník Národního archivu

NA: Letecká nehoda Jugoslávského letadla YU-AHT dne 26.1.1972 u České Kamenice.

NA: První světová válka – negativy

NA: Seznamy archivních pomůcek

Národní památník na Vítkově

Národní filmový archiv

Neperiodické publikace Ústředního výboru KSČ

Nezapomeňte.cz

Nezapomeňte.cz: Kalendárium

Nezapomeňte.cz: Rok za rokem

Normalizační erotika - soubor fotografii od umělecké skupiny Nová věčnost

Proces H - dokumentární série o přípravě, průběhu a aktérech „Procesu s vedením záškodnického spiknutí proti republice se skupinou Dr. Milady Horákové“ z roku 1950

RETRO - cyklus mapující design a trendy v Československu po roce 1948

Odboj Jičínsko

Opona, obecně prospěšná společnost

Opona: KOM-KOM aneb totalita v kostce

Opona: Trenažér totality

Památník Terezín

Planeta Eden - svět zítřka v socialistickém Československu

Post Bellum

Pražské jaro 1968

Socha ve městě - vztah plastiky a architektury v Ostravě ve 20. stol, doktorská disertační práce PhDr. Marie Štastné

Sorela - webové centrum výzkumu literatury a umění československého socialistického realismu

The Soviet Invasion of Czechoslovakia: August 1968. Materials from the Labadie Collection of Social Protest Material

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna (Poslanecká sněmovna PČR)

Syndikát novinářů ČR: přehled událostí spojených s Pražským jarem 1968

Syndikát novinářů ČR: přehled událostí spojených s Pražským jarem 1968: 1966

Syndikát novinářů ČR: přehled událostí spojených s Pražským jarem 1968: 1967

Syndikát novinářů ČR: přehled událostí spojených s Pražským jarem 1968: 1968

Syndikát novinářů ČR: přehled událostí spojených s Pražským jarem 1968: 1969

Syndikát novinářů ČR: přehled událostí spojených s Pražským jarem 1968: 1970

Syndikát novinářů ČR: přehled událostí spojených s Pražským jarem 1968: 1971

Syndikát novinářů ČR: přehled událostí spojených s Pražským jarem 1968: Literatura

Tenkrát na východě - fotografická výstava věnovaná české společnosti v letech 1948—1989

Úřad pro zpřístupňování dokumentů MO

Ústav pro soudobé dějiny

ÚSD - epublikace: Vademecum

ÚSD - epublikace: Slovníková příručka k československým dějinám 1948–1989

ÚSD - epublikace: Encyklopedický slovník českých dějin 1938–1945

ÚSD - epublikace: Elektronický sborník z konference „1989-2009: Společnost – Dějiny – Politika“

ÚSD - epublikace: Soudobé dějiny, bibliografie 1993–2008

ÚSD - epublikace: Bibliografie českých/československých dějin 1918–2004

ÚSD - epublikace: Bibliografie českých/československých dějin 1918–1999

ÚSD - epublikace: Bibliografie českých/československých dějin 1918–1995

ÚSD - epublikace: Bibliografie k dějinám Československa 1969–1990

ÚSD - epublikace: Publikace ÚSD 1990-2009

ÚSD - epublikace: Grantové a programové projekty

ÚSD - epublikace: Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu

ÚSD - epublikace: Časopis Soudobé dějiny

ÚSD - epublikace: Archivní fondy a sbírky

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování

Ústav pro studium totalitních režimů

ÚSTR: Stránky věnované událostem roku 1968 a 1969

ÚSTR: Stránky věnované událostem roku 1989

ÚSTR: Audio archiv

ÚSTR: Rozkazy a směrnice

ÚSTR: Hlavní správa rozvědky

ÚSTR: Mezinárodní spolupráce 1948–1989

ÚSTR: Mezinárodní spolupráce 1948–1989 - Svaz sovětských socialistických republik

ÚSTR: Mezinárodní spolupráce 1948–1989 - Německá demokratická republika

ÚSTR: Mezinárodní spolupráce 1948–1989 - Polská lidová republika

ÚSTR: Mezinárodní spolupráce 1948–1989 - Maďarská lidová republika

ÚSTR: Mezinárodní spolupráce 1948–1989 - Kubánská republika

ÚSTR: Mezinárodní spolupráce 1948–1989 - Rumunská socialistická republika

ÚSTR: Paměť a dějiny - Revue pro studium totalitních režimů

ÚSTR: Securitas Imperii

Virtuální prohlídka vítkovského památníku

Vnitrostranické informace ÚV KSČ 1979 – 1989

Totalita.cz

Vetřelci a volavky. Dokumentace, popularizace a ochrana soch ve veřejném prostoru z období Normalizace

VONS: Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (1978 - 1989)

VONS: Základní údaje o VONS - Členové VONS

VONS: Základní údaje o VONS - Kalendarium

VONS: Základní údaje o VONS - Sdělení VONS

VONS: Studie a rozhovory - Nejcitlivější místo režimu. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných očima svých členů (Pulchra)

VONS: Studie a rozhovory - Sborník k dějinám VONS (Libri prohibiti)

VONS: Studie a rozhovory - Edice dokumentů k procesu s členy VONS v roce 1979 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.)

VONS: Výstavy: Já prostě nemůžu žít jinak. Výstava o procesu s členy VONS v roce 1979

VONS: Výstavy: Odkaz s lidskou tváří. Výstava o dějinách Polsko-československé solidarity

VONS: Bibliografie k dějinám VONS

VONS: Dobové i současné zkratky

VONS: Libri prohibiti: Podpisy Prohlášení Charty 77 (1977-1989)

VONS: Libri prohibiti: Sbírka VONS (1978-1996)

VONS: Libri prohibiti: Zprávy VIA (1988-1989)

VONS: Samizdatové časopisy: Biuletyn Informacyjny Solidarności Polsko–Czechosłowackiej (1987-1990)

VONS: Samizdatové časopisy: Brněnský informační bulletin NMS-IDS (1989)

VONS: Samizdatové časopisy: Bulletin Nezávislého mírového sdružení - Iniciativy za demilitarizaci společnosti (1988-1990)

VONS: Samizdatové časopisy: Bulletin NMS Liberec (1989)

VONS: Samizdatové časopisy: Informační buletin Československo-polské solidarity (1988)

VONS: Samizdatové časopisy: Informace o Chartě 77 (1978-1992)

VONS: Samizdatové časopisy: Koruna (1989)

VONS: Samizdatové časopisy: PARalelní Akta Filozofie (1985-1989)

VONS: Samizdatové časopisy: VOKNO (1979-1989)

VONS: Samizdatové časopisy: Voknoviny (1987-1989)

VONS: Samizdatové časopisy: Zpravodaj NMS severní Morava (1989)

VONS: Samizdatové časopisy: Zpravodaj NMS střední Morava (1989)

VONS: Exilové časopisy: Krtek (1984)

VONS: Vzpomínky: Wroclaw 1989. Vzpomínky na vratislavský festival 3.-5. 11. 1989

Životní příběhy zpomenutých hrdinů - Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu

DÁNSKO

kodan.jpg

Danish Institute for International Studies - Cold War Studies

European Resistance Archive

The Niels Bohr Archive

FRANCIE

pwsv_frontpage_13.jpg

Arte Histoire

Bibliothèque Nationale de France

Bibliothèque de Documentation internationale contemporaine (BDIC)

Centre de Documentation Juive Contemporaine, Paris

Centre de la mémoire Oradour-sur-Glane

Cercil

Drancy 1941-1945

Institut für Zeitgeschichte (IHTP), Paris-Cachan

Institut national audiovisuel (INA)

L’Histoire

Mémorial Caen

Les Sites V1 du Nord de la France

IRSKO

History Ireland

ITÁLIE

italie.jpg

Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia

The Machiavelli Center for Cold War Studies

Fossoli Foundation

La Risiera di San Sabba

IZRAEL

izrael.jpg

Beit Theresienstadt

Ghetto Fighters' Museum. Holocaust and Jewish Resistance Heritage Museum Research & Documentation Center

Yad Vashem, Jerusalem

Yad Vashem Photo Archive

CHORVATSKO

chorvatsko.jpg

Jasenovac Memorial Area

Jasenovac Research Institute, Brooklyn

United States Holocaust Memorial Museum - Jasenovac

LITVA

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

MAĎARSKO

pwsv_frontpage_12.jpg

Aetas

Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

The 1956 Re volution

Hungary 1944 - 1953

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Aquincumi Múzeum

Ásatás.lap.hu

Balassi Bálint Intézet

Balatoni Múzeum, Keszthely

Betekintő

Betléri Kastélymúzeum

Bevezető - 1968 negyvenedik évfordulója a PTI-ben

Budapest City Archives

Budapesti Történeti Múzeum

Bunker.lap.hu

The Cold War History Research Center (Center)

Délvidéki Digitális Adattár

Déri Múzeum, Debrecen

Az Egyenlítő c. társadalomkritikai és kulturális folyóirat

ELTE Állam- és Jogtudományi Kara

Erdélyi Múzeum–Egyesület

Forradalom.lap.hu

Fórum Kisebbségkutató Intézet

Fővárosi Levéltár

Gödöllői Királyi Kastély

Haditorna.lap.hu

Hadtörténelem.lap.hu

Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Helikon Kastélymúzeum

Helytörténet.lap.hu

História

Holokauszt Emlékközpont

The Hungarian Quarterly

IPM

The Institute of Political History

A Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtárat (KFDT)

Keresztény Múzeum, Esztergom

Klió

Kommentár

Korall

Korunk

Kossuth Klub

Közlekedési Múzeum

Magyar Földrajzi Múzeum

Magyar Fotográfusok Háza

Magyar Külügyi Intézet

Magyar Mezőgazdasági Múzeum

Magyar Nemzeti Múzeum

Magyar Országos Levéltár

Magyarság.lap.hu

Máltai-lovagrend.lap.hu

Memento Park

Monostori Erőd, Komárom

MTA Régészeti Intézete

MTA Történettudományi Intézet

Múlt-kor történelmi folyóirata

A Múltunk a modern kor, a 20. század politikatörténetét bemutató negyedévi folyóirat.

Nagy Imre Emlékház

National Archives of Hungary

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság Partnerek

Nemzeti Évfordulók Titkársága

Nemzeti Kulturális Alapprogram

nemzeti.lap.hu

Néprajzi Múzeum

Nógrád Megyei Levéltár

Ókor

Oktatási Minisztérium

The Open Society Archive

Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark

Petőfi Irodalmi Múzeum

Politikatörténeti Alapítvány és Politikatörténeti Intézet

Rubicon

Századok

Széchenyi István Emlékmúzeum

Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

Szentek.lap.hu

Szépművészeti Múzeum

Templomoslovagok.lap.hu

Terror Háza

Történelem.lap.hu

Történelemtanárok Egylete

XX. Század Intézet

NĚMECKO

pwsv_frontpage_15.jpg

Arbeitsstelle für Holocaustliteratur am Institut für neuere deutsche Literatur der Justus-Liebig-Universität Gießen

ARBEITSBIBLIOGRAPHIE zur Geschichte von Vertreibung und Aussiedlung der Deutschen aus den böhmischen Ländern bzw. der Tschechoslowakei (in Auswahl)

Archivsender DEPOSIT.DDB.DE (Exilpresse digital - Deutsche Exilzeitschriften 1933-1945)

Archiv deutscher Wochenschauen

Bildungs- und Gedenkstätte "Opfer der NS-Psychiatrie" in Lüneburg

Bundesarchiv Berlin

Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik

Damals

DDR - Geschichte

Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas im Zentrum Berlins

Deutsches Historisches Museum, Berlin

Dokumentation Obersalzberg

Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ) Emslandlager

D.I.R. - Dokumentations- und Informationszentrum für Rassismusforschung e.V., Marburg

Fritz Bauer Institut, Frankfurt am Main

Gedenkstätte Bergen-Belsen

Gedenkstätte Bernburg - Gedenkstätte für die Opfer der NS-"Euthanasie"

Gedenkstätte Bergen-Belsen

Gedenkstätte Plötzensee

Gedenkstätte Sonnenstein

Gedenkstätte Buchenwald

KZ-Gedenkstätte Dachau

Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Berlin

Gedenkstätte Flossenbürg

Gedenkstättenforum

Gedenkstätte Grafeneck

Gedenkstätte Hadamar

Gedenkstätte Mittelbau-Dora

Hamburger Institut für Sozialforschung/"Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944"

KZ-Gedenkstätte Neuengamme

Gedenkstätte KZ Osthofen

Gesellschaft für Exilforschung, Berlin

Hamburger Institut für Sozialforschung

Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung e.V. an der Technischen Universität Dresden

Haus der Wannsee-Konferenz - Gedenk- und Bildungsstätte

Institut für Zeitgeschichte (IfZ), München

Das Jüdische Museum Berlin

Jüdisches Museum Berlin

Jüdisches Museum Frankfurt

Lernen aus der Geschichte - Nationalsozialismus und Holocaust in Schule und Jugendarbeit

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück

NS-Gedenkstätten und Dokumentationszentren in Nordrhein-Westfalen

Online-Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung zu den Themen: Rechtsextremismus, Geschichte - Erinnerung - Demokratie u. a., Bonn

Spurensuche. Die jüdischen Schülerinnen und die Zeit des Nationalsozialismus an der Maria-Theresia-Schule Augsburg

Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten / Brandenburg-Ravensbrück-Sachsenhausen

Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas

Stiftung Sächsische Gedenkstätten

Studienkreis zur Erforschung und Vermittlung der Geschichte des deutschen Widerstandes 1933-1945 e.V., Frankfurt am Main

Das Visual History Archive an der Freien Universität Berlin

Topographie des Terrors

ZeitgeschichtlicheS Archiv

Zeitgeschichte-online – ein gemeinsames Projekt des ZZF und der SBB

Zentrum für Antisemitismusforschung, Berlin

Zwangsarbeiter-Datenbank

WebMuseen - das Museumsportal

NIZOZEMSKO

holandsko.jpg

Niederländisches Institut für Kriegsdokumentation, Amsterdam

Justiz und NS-Verbrechen (University of Amsterdam)

Anne Frank Haus - Anne Frank Stichting, Amsterdam

Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

Nationaal Monument Kamp Vught (KZ Herzogenbusch)

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)

Verzetsmuseum Amsterdam/Dutch Resistance Museum

POLSKO

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ARCANA

Archiwum Akt Nowych

Archiwum Główne Akt Dawnych

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Kielcach

Archiwum Państwowe w Krakowie

Archiwum Państwowe w Łodzi

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

Archiwum Państwowe w Przemyślu

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Archiwum Państwowe w Siedlcach

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Archiwa polskiego Ministerstwa Informacji i Dokumentacji - 1943

Archiwum Państwowe we Wrocławiu - Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

Archiwum Państwowe we Wrocławiu - Oddział w Jeleniej Górze

Archiwum Państwowe we Wrocławiu - Oddział w Legnicy

Archiwum Państwowe we Wrocławiu - Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie - Gorcach

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Armia Krajowa i Polskie Państwo Podziemne I.

Armia Krajowa i Polskie Państwo Podziemne II.

Biblioteka Narodowa w Warszawie

Biuletyn Informacyjny AK - Miesięcznik Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu

Centralne Archiwum Wojskowe

Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Centrum informacji archiwalnej PIASA

Digitalizacja historii - Historia obecna w mediach

Dom Spotkań z Historią

Emigracja solidarnościowa w Szwecji w latach 80-tych

Encyklopedia Solidarności

Forgotten Holocaust

Fundacja Ośrodka KARTA

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie"

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego Biblioteka Jagiellońska

Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej w Toruniu

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego

GLAUKOPIS

Głos Nauczycielski

Historia "Solidarności" na stronie Komisji Krajowej

Historyczne Żydowskie miejsca w Warszawie

Instytut pamieci narodowej

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce

Internetowe Muzeum Armii Krajowej

Inernetowe Muzeum Polski Ludowej

Internetowe Muzeum "Solidarności" Pawła Jaczewskiego

Internowani 1981-1982

Jan Karski: A Hero of the Holocaust

Jewish Historical Research Institute,Warszawa

Kanadyjska Fundacja Dziedzictwa Polsko - Żydowskiego w Montrealu

Katalog dzieł sztuki utraconych przez Polskę podczas wojny

Klub Historyczny im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego

Kobiecy obóz koncentracyjny Ravensbrück - Miejsce Pamięci i Przestrogi Ravensbrück

Koło Byłych Żołnierzy AK w Londynie

Koło Byłych Żołnierzy AK w Montrealu

Ks. Jerzy Popiełuszko

Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945

Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau

Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

Międzynarodowa Rada Oświęcimska

Mówią wieki — Portal magazynu historycznego

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Stutthof

Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w Żaganiu

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Muzeum w Oświęcimiu

Muzeum Polskie w Rappersvilu

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

Muzeum Armi Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila"

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Muzeum Powstania Warszawskiego

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Obóz koncentracyjny Gross-Rosen w Rogoźnicy

Obóz koncentracyjny Lublin-Majdanek

Obóz koncentracyjny Stutthof

Ośrodek Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego przy Domu Polonii w Pułtusku

Ośrodek KARTA

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Państwowe Muzeum na Majdanku

Polacy na frontach II Wojny Światowej

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Porozumienia Sierpniowe i powstanie NSZZ „Solidarność”

Portal historia.org.pl

Portal Hitoryczny

Poznański Czerwiec 1956 r. - pierwszy bunt robotników w PRL

Projekt Polscy Sprawiedliwi

Rewolta Grudniowa 1970

Rok 1989 – upadek systemu komunistycznego w Polsce i Europie Środkowej

Rok Kultury Niezależnej (maj 2009 – czerwiec 2010) – przegląd niezależnej działalności kulturalnej w komunistycznej rzeczywistości

Rotmistrz Witold Pilecki – „ochotnik do Auschwitz”

Serwis PAP Nauka w Polsce

„Ślady zbrodni” komunistycznego aparatu represji z lat 1944–1989

SocLand - Muzeum Komunizmu (w budowie)

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Stan wojenny w Polsce

Stefan Korboński – adwokat, pisarz, wybitna postać życia politycznego w Polsce (do 1947) i na emigracji

Stosunki polsko-ukraińskie

Stowarzyszenie Archiwum Solidarności

Stowarzyszenie Krzyk Wolności

Stowarzyszenie "MEMORIAŁ" - Krasnojarsk

Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego PRO-PATRIA

Strona Rajdu Pieszego szlakiem żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej majora Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki"

Strona poświęcona propagandzie wschodnioniemieckiej i nazistowskiej

Uczyć się z historii

Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych

VideoFact

Wiadomości Historyczne

Wirtualne Muzeum IPN Oddział w Katowicach

"Wołyń naszych przodków. Śladami życia - czas zagłady" - serwis fotograficzny

Wydarzenia Marca '68

Wystawa Pokolenie '80. Niezależna twórczość młodych w latach 1980–89

Wrzesień 1939 - agresja niemiecka i sowiecka na Polskę I.

Wrzesień 1939 - agresja niemiecka i sowiecka na Polskę II.

Wykus on-line. Strona Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Środowiska Żołnierzy Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK PONURY-NURT

Zeszyty Historyczne WiN-u

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

ZNAK Forum: Żydzi - Polacy - Chrześcijanie

Życie za Życie - pamięci Polaków, którzy oddali życie, by ratować Żydów

Żydowski Instytut Historyczny

RAKOUSKO

Alfred Klahr Gesellschaft. Archiv- und Bibliotheksverein

Anne Frank Verein Österreich

Antifa. Initiative WelserInnen gegen Faschismus

Archiv der Stadt Linz / Projekt "Aufarbeitung des Nationalsozialismus und Entnazifizierung in Linz

Aus dem Leben - Die nationalsozialistische Verfolgung der Homosexuellen in Wien 1938-1945

Bund Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer und Opfer des Faschismus

Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW)

Erinnerungsstätte Lager Weyer/Innviertel

Erinnern für die Zukunft. Neue Wege des Gedenkens an die NS-Opfer in Mariahilf

Forschungsstelle Nachkriegsjustiz

Forum gegen Antisemitismus

Gedenkdienst - Zivilersatzdienst, Holocaust-Education, Europäischer Freiwilligendienst. Verein zur Leistung eines Gedenkdienstes an Holocaustgedenkstätten

Gedenkstätte Steinhof

Gesellschaft für politische Aufklärung

Haus der Verantwortung, Braunau am Inn. Verein für Zeitgeschichte

Historikerkommission der österr. Bundesregierung

Ihrem Gewissen treu (NS-Verfolgung von Zeugen Jehovas)

Institut für jüdische Geschichte Österreichs, St. Pölten

Institut für Konfliktforschung, Wien

Institut für Zeitgeschichte, Wien

International Conference of Labour and Social History (ITH)

Johann-August-Malin-Gesellschaft. Historischer Verein für Vorarlberg

Jüdisches Institut für Erwachsenenbildung, Wien

Jüdisches Museum Hohenems

Jüdisches Museum Wien/Museum Judenplatz

Jura Soyfer Gesellschaft

Knowledgebase Erwachsenenbildung

Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Wien

Kristallnacht. Zeitzeugen berichten (Theater-, Kunst- und Kulturverein B-project)

KZ-Gedenkstätte Gusen (Mauthausen Memorial)

KZ Gusen Memorial Committee/KZ Mauthausen-Gusen Info-Page

KZ-Verband Oberösterreich

Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim

Literaturhaus Wien

Loibl Memorial

Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgen-Forschung

Mauthausen Komitee Österreich

Mauthausen Memorial. KZ-Gedenkstätte Mauthausen

miramix. Antirassismus Planspiel (Projekt des Mauthausen Komitees Österreich)

Museen der Stadt Wien

Nationalsozialismus und Holocaust: Gedächtnis und Gegenwart. Ein Vermittlungsprojekt für Lehrende an österreichischen Schulen

Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus

Orpheus Trust, Wien

Orte des Novemberpogroms 1938 in Innsbruck

Österreichischer Fonds für Versöhnung, Frieden und Zusammenarbeit/Zwangsarbeit in Österreich | 1938-1945

Österreichische Gesellschaft für Exilforschung (öge)

Österreichische Lagergemeinschaft Ravensbrück & FreundInnen

Österreichisches Jüdisches Museum, Eisenstadt

Österreichisches Staatsarchiv, Wien

Stiftung Bruno Kreisky Archiv, Wien

Stolpersteine im Bezirk Braunau am Inn

Tot ist nur, wer vergessen wird. Gedenkprojekt für die während der Nazizeit vertriebenen oder deportierten und ermordeten BewohnerInnen des Hauses Große Stadtgutgasse 34, 1020 Wien

Verbundkatalog

Verein für Dienste im Ausland

Verein Lead Niskor - Verein zum Gedenken an die vertriebenen und ermordeten österreichischen Juden

Vereine, Stiftungen, Initiativen. Aktion gegen den Antisemitismus in Österreich

Vertrieben. Erinnerungen burgenländischer Juden und Jüdinnen. Ein Projekt der Burgenländischen Forschungsgesellschaft

Videoarchiv Ravensbrück

Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien

Wiener Stadt- und Landesarchiv

Zeitgeschichte Museum und KZ-Gedenkstätte Ebensee

RUMUNSKO

pwsv_frontpage_16.jpg

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii - CNSAS

CNSAS: Caietele CNSAS, nr. 1 / 2008

CNSAS: Caietele CNSAS, nr. 2 / 2008

CNSAS: Caietele CNSAS, nr. 1 (3) / 2009

CNSAS: Centrul de Istorie Orală C.N.S.A.S.

CNSAS: Membri C.C. al P.C.R 1945 - 1989 dictionar

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Congrese: 1948 – Raportul politic al Comitetului Central la Congresul Partidului Muncitoresc Român – 21 februarie 1948

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Congrese: 1955 – Raport la Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Român – 23-28 decembrie 1955

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Congrese: 1960 – Raport la cel de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Român – 20 iunie 1960

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Congrese: 1965 – Nicolae Ceauşescu – Raport la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Congrese: 1966 – Nicolae Ceauşescu – Cuvântare la Congresul al VIII-lea al Uniunii Tineretului Comunist – 23 martie 1966

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Congrese: 1969 – Raport la Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român – 6-12 august 1969

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Congrese: 1974 – Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea Partidului Comunist Român în perioada dintre Congresul al X-lea şi Congresul al XI-lea şi sarcinile de viitor ale partidului – 25 noiembrie 1974

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Congrese: 1979 – Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea Partidului Comunist Român în perioada dintre Congresul al XI-lea şi Congresul al XII-lea şi sarcinile de viitor ale partidului – 19 noiembrie 1979

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Congrese: 1984 – Raport la cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român – 19 noiembrie 1984

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Congrese: 1989 – Nicolae Ceauşescu – Raport la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Conferinţe şi plenare: 1945 – Raportul politic al Comitetului Central la Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român – Octombrie 1945

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Conferinţe şi plenare: 1958 – Gh. Gheorghiu-Dej Expunere făcută la şedinţa plenară a C.C. al P.M.R. din 26-28 noiembrie 1958

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Conferinţe şi plenare: 1965 – Raport prezentat la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 11-12 noiembrie 1965

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Conferinţe şi plenare: 1966 – Cuvantare la Plenara CC al PCR din 21-23 decembrie

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Conferinţe şi plenare: 1982 – Raport la Conferinţa naţională a P.C.R. – 16-18 decembrie 1982

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Conferinţe şi plenare: 1989 – Nicolae Ceausescu Cuvântare la Plenara C.C. al Partidului Comunist Român – 14 aprilie 1989

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Documente programatice: 1945 – Statutul Partidului Comunist Român

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Documente programatice: 1948 – Statutul Partidului Muncitoresc Român

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Documente programatice: 1948 – Planul de stat al Republicii Populare Române pe anul 1949 – 27 decembrie 1948

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Documente programatice: 1949 – Hotărârea Biroului Politic al C.C. al P.M.R. asupra problemei stimularii şi dezvoltării continue a culturii fizice şi sportului

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Documente programatice: 1949 – Hotărârile Şedinţei Plenare a C.C. al C.G.M. – 18-19 martie 1949

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Documente programatice: 1949 – O mare sarcină de luptă

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Documente programatice: 1952 – Raport asupra proiectului de Constituţie al Partidului Comunist – 23 septembrie 1952

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Documente programatice: 1964 – Declaraţie cu privire la poziţia P.M.R. în problemele mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Documente programatice: 1964 – Probleme ale relaţiilor economice dintre tările socialiste

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Documente programatice: 1965 – Decizia de schimbare a denumirii Partidului Muncitoresc Român în Partidul Comunist Român

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Documente programatice: 1965 – Gh. Apostol – Raport cu privire la Proiectul Statutului Partidului Comunist Român

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Documente programatice: 1965 – Raport cu privire la Proiectul de Constituţie a Republicii Socialiste România – 25 august 1965

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Documente programatice: 1965 – Statutul Partidului Comunist Român

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Documente programatice: 1967 – Principiile de bază adoptate de plenara C.C. al P.C.R. cu privire la îmbunătăţirea organizării administrativ-teritoriale a României şi sistematizarea localităţilor rurale – 5-6 octombrie 1967

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Documente programatice: 1968 – Principiile de bază ale politicii externe a României

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Documente programatice: 1971 – Propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Documente programatice: 1972 – Raport la Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român – 19-21 iulie 1972

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Documente programatice: 1975 – Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Documente programatice: 1989 – Programul Directiva al Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1991-1995 şi orientările de perspectivă pînă în anii 2000-2010

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Expuneri şi cuvântări: 1951 – Gh. Gheorghiu Dej – 30 de ani de luptă a Partidului sub steagul lui Lenin şi Stalin

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Expuneri şi cuvântări: 1961 – Gh. Gheorghiu Dej – 40 de ani de luptă a Partidului

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Expuneri şi cuvântări: 1965 – Cuvântare la Conferinţa Uniunii Asociaţiilor Studenţilor din R.S.R. – 20 februarie 1965

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Expuneri şi cuvântări: 1966 – Expunere cu prilejul aniversării a 45 de ani de la crearea P.C.R. – 7 mai 1966

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Expuneri şi cuvântări: 1966 – Cuvântare la Congresul Sindicatelor din RSR – 16 mai 1966

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Expuneri şi cuvântări: 1966 – Expunere cu privire la consfătuirile din 4-7 iulie ţinute la Bucureşti

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Expuneri şi cuvântări: 1966 – Cuvântare la prima şedinta plenară a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice – 14 iulie 1966

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Expuneri şi cuvântări: 1966 – Cuvântare la întâlnirea cu activul de partid din Regiunea Mureş-Autonomă Maghiară – 14 august 1966

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Expuneri şi cuvântări: 1966 – Cuvânt de salut cu ocazia sarbătoririi centenarului Academiei R.S.R. – 26 sept 1966

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Expuneri şi cuvântări: 1966 – Cuvânt la consfătuirea de constituire a Consiliului Naţional al Organizaţiei Pionierilor – 11 noiembrie 1966

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Expuneri şi cuvântări: 1967 – Cuvântare la consfătuirea cu activul de baza al M.A.I. – 18 iulie 1967

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Expuneri şi cuvântări: 1967 – Cuvântare la adunarea populara de aniversare a bătaliilor de la Marăţi, Maraşeşti si Oituz – 12 august 1967

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Expuneri şi cuvântări: 1968 – Cuvântare la masa tovărăşească oferită de C.C. al P.C.R. cu ocazia împlinirii a 50 de ani de către N. Ceausescu – 26 ianuarie 1968

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Expuneri şi cuvântări: 1968 – Cuvântare la consfătuirea pe ţara a U.T.C. – 10 februarie 1968

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Expuneri şi cuvântări: 1968 – Cuvânt de salut la festivităţile de la Praga consacrate loviturii de palat din februarie 1948 – 22 februarie 1968

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Expuneri şi cuvântări: 1968 – Cuvântare privind dezvoltarea învăţământului, la Plenara C.C. al P.C.R. – 22-25 aprilie 1968

"> CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Expuneri şi cuvântări: 1968 – Nicolae Ceauşescu – Cuvîntare la adunarea activului de partid al municipiului Bucureşti – 26 aprilie 1968

"> CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Expuneri şi cuvântări: 1968 – Cuvântare la adunarea aniversară a 120 de ani de la revoluţia din 1848 – 29 iunie 1968

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Expuneri şi cuvântări: 1977 – Nicolae Ceauşescu – Expunere cu privire la înlăturarea urmărilor cutremurului din 4 martie

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Expuneri şi cuvântări: 1977 – Nicolae Ceauşescu – Cuvînt de inchidere al şedintei comune a Comitetului Central al Partidului Comunist Român – 29 martie 1977

CNSAS: Documente ale P.M.R./P.C.R. - Expuneri şi cuvântări: 1977 – Nicolae Ceauşescu – Cuvîntare la consfătuirea de lucru cu activiştii şi cadrele din domeniul educaţiei politice al propagandei şi ideologiei – 9 septembrie 1977

CNSAS: Studii şi articole - Activităţi pe plan extern: Activitatea Direcţiei de Informaţii Externe a Securităţii - între atribuţiile oficiale şi acţiunile reale (1951-1989)

CNSAS: Studii şi articole - Activităţi pe plan extern: Afacerea Fokker

CNSAS: Studii şi articole - Activităţi pe plan extern: Ofiţerii "ilegali" ai Securităţii, între folclor şi realitate

CNSAS: Studii şi articole - Activităţi pe plan extern: Evoluţia spionajului românesc după defecţiunea generalului Ion Mihai Pacepa (1978-1989)

CNSAS: Studii şi articole - Activităţi pe plan intern: Alexandru Dejeu şi Securitatea

CNSAS: Studii şi articole - Activităţi pe plan intern: Apărarea secretului de partid şi de stat în România lui Gheorghiu-Dej (1948-1965)

CNSAS: Studii şi articole - Activităţi pe plan intern: Securitatea şi arestarea "Duşmanilor poporului" (1948-1958)

CNSAS: Studii şi articole - Activităţi pe plan intern: Aventurile unui ataşat militar francez în România populară

CNSAS: Studii şi articole - Activităţi pe plan intern: Colonia de muncă Capul Midia: punct terminus al Canalului suferinţei

CNSAS: Studii şi articole - Activităţi pe plan intern: Controlul corespondenţei în anii ‘50

CNSAS: Studii şi articole - Activităţi pe plan intern: Consideraţii privind evoluţia Mişcării Legionare în timpul democraţiei populare

CNSAS: Studii şi articole - Activităţi pe plan intern: Implicarea militarilor în mişcarea de rezistenţă armată. Cazul maiorului Nicolae Dabija (1948-1949)

CNSAS: Studii şi articole - Activităţi pe plan intern: Anihilarea organizaţiei „Garda Albă” de către Securitate (1949)

CNSAS: Studii şi articole - Activităţi pe plan intern: Reeducarea - posibile origini occidentale?

CNSAS: Studii şi articole - Activităţi pe plan intern: "Strămoşii" Securităţii - structuri de poliţie politică din România în perioada 23 august 1944 – 30 august 1948

CNSAS: Studii şi articole - Activităţi pe plan intern: Mişcarea de rezistenţă armată anticomunistă din România - între negare şi hiperbolizare

CNSAS: Studii şi articole - Activităţi pe plan intern: Secretomanie şi controlul informaţiilor în România socialistă (1965-1989)

CNSAS: Studii şi articole - Activităţi pe plan intern: Existenţa cotidiană a unui "bandit": cazul Vasile Motrescu

CNSAS: Studii şi articole - Activităţi pe plan intern: Infern sau paradis pierdut? Aspecte din viaţa muncitoarelor din Cluj-Napoca (1965-1989)

CNSAS: Studii şi articole - Activităţi pe plan intern: În avanpremiera războiului rece: voluntari români pentru aviaţia americană (aprilie 1945)

CNSAS: Studii şi articole - Arhiva fostei Securităţi: Adevăr şi ficţiune în documentele Securităţii

CNSAS: Studii şi articole - Arhiva fostei Securităţi: Informatizarea activităţii Securităţii în deceniul al optulea. Studiu de caz: reţeaua informativă

CNSAS: Studii şi articole - Culte şi minorităţi: Cultele neoprotestante din România în perioada 1975-1989

CNSAS: Studii şi articole - Culte şi minorităţi: Emigrarea în masă a populaţiei de origine germană din judeţul Timiş, între propagandă şi tendinţă firească. O sinteză informativă din 1980

CNSAS: Studii şi articole - Dezbateri istoriografice: Direcţii ale studierii regimului comunist din România. Studiu de caz: cercetătorii acreditaţi la C.N.S.A.S.

CNSAS: Studii şi articole - Dezbateri istoriografice: Gh. Gheorghiu-Dej în istoriografia actuală. Ce i se impută, ce i se recunoaşte

CNSAS: Studii şi articole - Personalităţi în vizorul Securităţii: Contribuţii la o biografie: Eugen Ionescu în dosarele Securităţii

CNSAS: Studii şi articole - Personalităţi în vizorul Securităţii: Gheorghe I. Brătianu în timpul domiciliului obligatoriu (1947-1950)

CNSAS: Studii şi articole - Personalităţi în vizorul Securităţii: Dosarul de Securitate al istoricului Silviu Dragomir

CNSAS: Studii şi articole - Personalităţi în vizorul Securităţii: Vlad Georgescu în dosarele Securitatii

CNSAS: Studii şi articole - Reţeaua informativă: Utilizarea reţelei informative în reprimarea rezistenţei armate anticomuniste

CNSAS: Studii şi articole - Reţeaua informativă: 29 de ani de la revolta minerilor de la Motru

CNSAS: Studii şi articole - Reţeaua informativă: Vasile Paraschiv şi lupta pentru recuperarea memoriei.

Historia.ro

The Romanian Institute for Recent History

Memorialul Victimelor Comunismului si al Rezistentei

RUSKO

pwsv_frontpage_07.jpg

Federalnye archivy

Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ)

Российский государственный архив древних актов (РГАДА)

Российский государственный исторический архив (РГИА)

Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА)

Российский государственный архив военно-морского флота (РГАВМФ)

Российский государственный архив экономики (РГАЭ)

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ)

Российский государственный военный архив (РГВА)

Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (РГИАДВ)

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД)

Филиал Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД) в г.Самаре

Российский государственный архив фонодокументов (РГАФД)

Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД)

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ)

Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ)

Информация о новых поступлениях документов в федеральные архивы

Интернет-проект «Архив Александра Н. Яковлева»

Mir istorii

Nězavisimoe voennoe obozrenie

SLOVENSKO

pwsv_frontpage_11.jpg

Forum Historiae

História

Mozaika

Vojenský historický ústav Bratislava

Ústav pamäti národa

ÚPN: Publikácie - Časopis Pamäť národa

ÚPN: Elektronická knižnica

ÚPN: Elektronická knižnica - Daniel Atanáz Mandzák - „Agent a špión Vatikánu” – Redemptorista Ján Ivan Mastiliak, slovenský účastník monsterprocesu proti A. A. Machalkovi a spol.

ÚPN: Elektronická knižnica - August 68. Okupácia a občiansky odpor na Slovensku v obrazových dokumentoch Archívu Ústavu pamäti národa.

ÚPN: Elektronická knižnica - Vladimír Palko, ml. - Bernard Jaško a spol. Odpor proti komunizmu v Zbore národnej bezpečnosti

ÚPN: Elektronická knižnica - Róbert Letz: Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Janom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom

ÚPN: Elektronická knižnica - Martin Lacko - Dotyky s boľševizmom (Dokumenty spravodajstva slovenskej armády 1940 – 1941).

ÚPN: Elektronická knižnica - Peter Sokolovič: Hlinkova garda 1938 – 1945

ÚPN: Elektronická knižnica - Martin Lacko - Proti Poľsku. Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády

ÚPN: Elektronická knižnica - Pavel Žáček: V čele ŠtB. Pád režimu v záznamoch dôstojníka tajnej polície

ÚPN: Elektronická knižnica - Pavel Žáček - Nástroj triedneho štátu

ÚPN: Elektronická knižnica - Matej Medvecký - Spravodajské eso slovenského štátu: Kauza Imrich Sucký

ÚPN: Elektronická knižnica - Slavomír Michálek - Prípad OATIS

ÚPN: Elektronická knižnica - 20. výročie Nežnej revolucie

ÚPN: Elektronická knižnica - Moc verzus občan

ÚPN: Edícia monografie

ÚPN: Edícia dokumenty

ÚPN: Edícia memoáre

ÚPN: Mimo edicie

ÚPN: Zborníky

ÚPN: Obdobie 1939 - 1945 - Osudy slovenských Židov 1939-1945

ÚPN: Obdobie 1939 - 1945 - Hlinkova garda

ÚPN: Obdobie 1939 - 1945 - Dokumenty 1939 - 1945

ÚPN: Obdobie 1945 - 1989 - Útvary a príslušníci ŠtB a PS

ÚPN: Obdobie 1945 - 1989 - Zväzková agenda ŠtB

ÚPN: Obdobie 1945 - 1989 - Funkcionári KSČ a KSS

ÚPN: Obdobie 1945 - 1989 - Zoznam osôb odvlečených do gulagov

ÚPN: Obdobie 1945 - 1989 - Dokumenty 1945 - 1989

ÚPN: Obdobie 1945 - 1989 - Rozkazy ministrov vnútra 1948 - 1989

ÚPN: Obdobie 1945 - 1989 - Sviečková manifestácia v Bratislave, 25. marec 1988

ÚPN: Obdobie 1945 - 1989 - August 1968

ŠVÉDSKO

Ord och Bild

ŠVÝCARSKO

svycarsko.jpg

Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact

Parallel History Project: Warsaw Pact Records

Parallel History Project: Warsaw Pact War Plans

Parallel History Project: Intelligence

Parallel History Project: Crisis

Parallel History Project: Warsaw Pact Generals

Parallel History Project: National Perspectives

Parallel History Project: NATO Records

Parallel History Project: Global Cold War

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

pwsv_frontpage_14.jpg

The American Society of International Law

Argument, Persuasion, or Propaganda? Analyzing World War II Posters

Center for Jewish History, New York

The Center for Holocaust and Genocide Studies - University of Minnesota

The Center for Holocaust, Genocide & Peace Studies, University of Nevada

Center for Russian, East European and Eurasian Studies

Cold War History International Project

Cold War International History Project: Virtual Archive 2.0

The Cold War Files - interpreting history through documents

CWIHP: The Nuclear Proliferation International History Project

CWIHP Virtual Archive 2.0: 1945-46 Iranian Crisis

CWIHP Virtual Archive 2.0: 1954 Geneva Conference on Indochina

CWIHP Virtual Archive 2.0: 1956 Hungarian Revolution

CWIHP Virtual Archive 2.0: 1956 Polish Crisis

CWIHP Virtual Archive 2.0: 1980-81 Polish Crisis

CWIHP Virtual Archive 2.0: Albania and the Indochina War

CWIHP Virtual Archive 2.0: Albania and the Non-Aligned Movement

CWIHP Virtual Archive 2.0: Algeria in the Cold War

CWIHP Virtual Archive 2.0: Anti-Colonialism in the Cold War

CWIHP Virtual Archive 2.0: Bandung Conference

CWIHP Virtual Archive 2.0: Bulgaria in the Cold War

CWIHP Virtual Archive 2.0: China in the Cold War

CWIHP Virtual Archive 2.0: Chinese Foreign Policy in the Third World

CWIHP Virtual Archive 2.0: Cold War in Africa

CWIHP Virtual Archive 2.0: Cold War in Asia

CWIHP Virtual Archive 2.0: Cold War in Latin America

CWIHP Virtual Archive 2.0: Cold War in the Middle East

CWIHP Virtual Archive 2.0: Cold War Origins

CWIHP Virtual Archive 2.0: Communist Activity in Latin America

CWIHP Virtual Archive 2.0: CSCE Negotiation Process

CWIHP Virtual Archive 2.0: Cuba in the Cold War

CWIHP Virtual Archive 2.0: Cuban Missile Crisis

CWIHP Virtual Archive 2.0: Czechoslovakia in the Cold War

CWIHP Virtual Archive 2.0: East German Uprising

CWIHP Virtual Archive 2.0: Economic Cold War

CWIHP Virtual Archive 2.0: End of the Cold War

CWIHP Virtual Archive 2.0: Euromissiles Crisis

CWIHP Virtual Archive 2.0: France in the Cold War

CWIHP Virtual Archive 2.0: Germany in the Cold War

CWIHP Virtual Archive 2.0: Horn of Africa Crisis

CWIHP Virtual Archive 2.0: Hungary in the Cold War

CWIHP Virtual Archive 2.0: India’s Nuclear History

CWIHP Virtual Archive 2.0: Intelligence Operations in the Cold War

CWIHP Virtual Archive 2.0: Korean War

CWIHP Virtual Archive 2.0: Mitrokhin Archive

CWIHP Virtual Archive 2.0: Mongolia in the Cold War

CWIHP Virtual Archive 2.0: Nikita Khrushchev Collection

CWIHP Virtual Archive 2.0: Non-Aligned Movement

CWIHP Virtual Archive 2.0: North Korea in the Cold War

CWIHP Virtual Archive 2.0: Nuclear Proliferation

CWIHP Virtual Archive 2.0: Poland in the Cold War

CWIHP Virtual Archive 2.0: Post Stalin succession struggle

CWIHP Virtual Archive 2.0: Romania in the Cold War

CWIHP Virtual Archive 2.0: Sino-Pakistani Relations in the Cold War

CWIHP Virtual Archive 2.0: Sino-Soviet Relations

CWIHP Virtual Archive 2.0: Sino-Soviet Split

CWIHP Virtual Archive 2.0: Sino-US Ambassadorial Talks

CWIHP Virtual Archive 2.0: Soviet Foreign Policy

CWIHP Virtual Archive 2.0: Soviet Invasion of Afghanistan

CWIHP Virtual Archive 2.0: Soviet Invasion of Czechoslovakia

CWIHP Virtual Archive 2.0: Soviet Nuclear Development

CWIHP Virtual Archive 2.0: Stalin and the Cold War

CWIHP Virtual Archive 2.0: Todor Zhivkov Collection

CWIHP Virtual Archive 2.0: US-Cuban Relations

CWIHP Virtual Archive 2.0: US-Soviet Relations

CWIHP Virtual Archive 2.0: USS Pueblo Crisis

CWIHP Virtual Archive 2.0: Vietnam (Indochina) War(s)

CWIHP Virtual Archive 2.0: Warsaw Pact

CWIHP Virtual Archive 2.0: Warsaw Pact Military Planning

CWIHP Virtual Archive 2.0: Western Media

CWIHP Virtual Archive 2.0: Yugoslavia in the Cold War

Covering the War: American Newspaper Pictorials from World War I Library of Congress

Documents Relating to American Foreign Policy: The Cold War

European Collection Hoover Institution Library and Archives Stanford University

Federation of American Scientists - the Project on Government Secrecy

George Washington Cold War Group (GWCW)

Harry S. Truman Library

The Harvard Project on Cold War Studies

The Harvard Law School Library: the Nuremberg Trials and Nazi war crimes

The Harvard Project on the Soviet Social System

Holocaust Museum Houston

Hoover Institution Archive, Stanford University

Integrated History. An Online Archive of Primary Sources on the History of East-Central Europe for Educators, Students and Scholars

The International Institute of Social History (IISH)

INTERMARIUM The First Online Journal of East Central European Postwar History and Politics

The Jewish Museum, New York

Leo Baeck Institute, New York

Library of Congress

The Living Room Candidate: Presidential Campaign Commercials 1952-2008. An exhibit from the American Museum of the Moving Image

The Lyndon Baines Johnson Library and Museum

The Miller Center of Public Affairs

Museum of Tolerance - Simon Wiesenthal Center, Los Angeles

National Archives

National Security Archive Electronic Briefing Books

Nazi and East German Propaganda Guide Page

Paperless Archives: Copies of U.S. government documents from various agencies and departments for sale on CD-ROM

Political Propaganda

Projekt Avalon, Yale University

Propaganda: Explore the Nazi´s sophisticated propaganda campaigns and their legacy

Propaganda Resources

Propaganda Techniques in Literature and Online Political Ads

Pitching Patriotism: Exploring Marketing Strategies During Wartime

Recognizing Propaganda/Bias: Lesson for 7-12 graders, covering Nazi era and beyond

The Russian Review. An American Journal Devoted to Russia Past and Recent

Teaching with Documents: Powers of Persuasion - Poster Art of World War II

Triumph of the Will: High school level exercise about the Nazi propaganda film directed by Leni Riefenstahl

"Selling War": PBS NOW with David Brancaccio

Simon Wiesenthal Center, Los Angeles

The Stalin-Era Research and Archives Project (SERAP) - a collaborative, multidisciplinary undertaking based at the Centre for Russian and East European Studies at the University of Toronto

Strategic Warning and the Role of Intelligence: Lessons Learned From The 1968 Soviet Invasion of Czechoslovakia

United States Holocaust Memorial Museum, Washington

The University of California, Santa Barbara - Center for Cold War Studies

The U.S. Nuclear Weapons Cost Study Project: Atomic Audit: The Costs and Consequences of U.S. Nuclear Weapons Since 1940 edited by Stephen I. Schwartz

Web Genocide Documents Centre. Resources on Genocide, War Crimes and Mass Killing (University of the West of England)

Webster University's Center for the Study of the Holocaust, Genocide, and Human Rights, St. Louis

World War II Poster Collection: The Northwestern University Library presents a collection of over 300 World War II posters

Yale Russian Archive Project

VELKÁ BRITÁNIE

londyn.jpg

The Art of War: Online exhibit from the British National Archives

British Library

Cold War Modern: Design 1945 - 1970

History Today

Imperial War Museum - The Holocaust Exhibition, London

The Institute of Contemporary History, The Wiener Library, London

Leo Baeck Institute London

The LSE Cold War Studies Centre (CWSC)

Net4War

Wiener Library

UNIVERSITIES

Central European University Press

Columbia University

FFAKT - časopis studentů FF UK

Historický ústav - Filozofická fakulta UHK

Historický ústav - Filozofická fakulta UHK: Východočeské listy historické

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy

Harvard University Press

Johns Hopkins University

Katedra hospodářských dějin NF VŠE v Praze

Katedra hospodářských dějin NF VŠE v Praze: Sylaby

Katedra hospodářských dějin NF VŠE v Praze: Materiály k výuce. Výběrová bibliografie hospodářských a sociálních dějin

Katedra hospodářských dějin NF VŠE v Praze: Čítanka textů k hospodářským a sociálním dějinám

Katedra hospodářských dějin NF VŠE v Praze: Antologie textů k hospodářským dějinám (*.pdf), aktualizace 09/2009

Massachusetts Institute of Technology Press

Sociál - časopis studentů Fakulty sociálních věd UK

Stanford University Press

Yale University Press

Ukáčko

University of California Press

University of Michigan

University of Pennsylvania Press

Vaše reakce...

zpět