pwsv_frontpage_01.JPG

CO JE NOVÉHO

CO JE NOVÉHO...

Deník soudruha Nikitčenka I. - 21. srpna 1968

Včera zpřístupnil ÚSTR na svých webových stránkách soubor dokumentů z archivu Výboru Státní bezpečnosti Ukrajinské sovětské socialistické republiky (KGB USSR), které se týkají Československa v roce 1968. Jedná se hlavně o analýzy a informační zprávy o situaci v ČSSR s důrazem na východní Slovensko, ale hlavně se zaměřují na vnitropolitické dění a názory občanů na Ukrajině. Co nám říkají o 21. srpnu... (Více)

Jan Adamec

LIDÉ, ČTĚTE!

LIDÉ, ČTĚTE!

Ctirad Mašín, Josef Mašín, Milan Paumer, Petr Blažek, Olga Bezděková (eds.), Cesta na severozápad, Edice “Paměť”, Academia, 2010

Nakladatelství Academia: "Na konci padesátých let bratři Mašínové a Milan Paumer popsali svou dramatickou cestu do Západního Berlína, kterou na podzim 1953 podnikli společně se svými dvěma přáteli (Zbyněk Janata a Václav Švéda však byli po přestřelkách zatčeni a později popraveni). Teprve po padesáti letech se čtenáři mohou sami seznámit s autentickými vzpomínkami osob, jejichž jména se stala symbolem ozbrojeného odporu proti komunistickému režimu v Československu. Vydaný rukopis je nejen jejich cenným svědectvím, ale rovněž strhujícím literárním dílem i pozoruhodným dobovým dokumentem. Je doplněn historickou studií o postavení skupiny bratří Mašínů v rámci protikomunistického odboje v Československu a stručným doslovem, v němž je popsán právní kontext její činnosti. Součástí publikace je rozsáhlá obrazová příloha, v níž jsou většinou poprvé publikovány dobové fotografie a kopie archivních dokumentů.”

Jan Adamec

STALO SE DNES... PŘED 86 LETY

STALO SE DNES... PŘED 86 LETY

Rukou vrahů umírá poslanec Giacomo Matteotti (10. června 1924)

Dne 10. června 1924 byl zavražděn italský socialistický poslanec Giacomo Matteotti. V parlamentu kritizoval fašisty za jejich podvody při volbách a také za pouliční násilí, jehož se dopouštěli Mussoliniho „černokošiláci“. Matteottiho tělo se našlo až 6. srpna 1924 nedaleko Říma. Z vraždy byli obviněni Amerigo Dumini, Albino Volpi a Amleto Poveromo. Nepanuje úplná shoda v tom, zda do vraždy byl zapleten i Mussolini – pravděpodobně o zaměru zavraždit Matteottiho věděl či jej přímo inicioval, neboť se obával dalších pro fašisty nepříjemných odhalení, kterých by se odvážný psolanec mohl dopustit. Vražda měla dalekosáhlé důsledky na italskou vnitřní politiku – antifašistická opozice se sjednotila, ale svrhnout Mussoliniho nedokázala, ani poté, co se vášně opět vyhrotily během procesu s obviněnými z Matteottiho vraždy. Navíc se začínala roztáčet spirála násilí – 13. září byl na revanš zavražděn fašistický poslanec Armando Casalini. Situaci nakonec využil Mussolini, aby upevnil svoji moc a zkonsolidoval moc fašistů nad Itálií.

Jan Adamec

STALO SE DNES... PŘED 26 LETY

STALO SE DNES... PŘED 26 LETY

Indická armáda zahajuje operace Blue Star – útok proti Sikhům (6. června 1984)

V červnu 1984 sikhská separatistická skupina vedená Jarnailem Singhem Bhindranwalem obsadila Zlatý chrám v Amritsaru, nejposvátnější místo Sikhů. Indická armáda na příkaz Indiry Gándhíové zahájila 6. června 1984 operaci Blue Star, při níž byl vůdce Sikhů zabit. Operace byla velkým politickým fiaskem a měla tragickou dohru 31. října téhož roku, kdy Indíru Gándhíovou zavraždili její osobní strážci, Sikhové Satwant Singh a Beant Singh.

Jan Adamec

STALO SE DNES... PŘED 63 LETY

STALO SE DNES... PŘED 63 LETY

Truman začíná bojovat proti Stalinovi a řeckým komunistům (22. května 1947)

Dne 22. května 1947 podepsal americký prezident Harry S. Truman zákon, později označovaný za Trumanovu doktrínu, který uvolňoval 400 milionů dolarů na ekonomickou a vojenskou pomoc Turecku a Řecku, zmítaném krvavou občanskou válkou. Velký vliv na americký postoj měly postupující sovětizace ve střední a východní Evropě, obava z eskalace rodícího se anglo-americko-sovětského konfliktu na Středním východě a také přiznání Velké Británie, že po paralyzující zimě 1946/47 nemá dostatek prostředků na pomoc Řecku. Plné znění zákona

Jan Adamec

STALO SE DNES... PŘED 65 LETY

STALO SE DNES... PŘED 65 LETY

Vztyčení americké vlajky na Iwodžimě (23. února 1945)

Dne 23. února 1945 vznikla jedna z nejslavnějších válečných fotografií, která se dočkala mnoha reprodukcí i parodií a její autor Joe Rosenthal za ni získal v témže roce Pulitzerovu cenu – vztyčení americké vlajky na Iwodžimě. Z šesti mužů na fotografii tři padli během bojů. Podle fotografie pak vytvořil Felix de Weldon válečný památník, tzv. US Marine Corps War Memorial.

Jan Adamec

CO JE NOVÉHO

CO JE NOVÉHO...

My, mýty a Izrael

Projevy, které státníci pronášejí při nejrůznějších výročích, jsou zvláštní disciplínou. Často je nemá pro jejich prázdno-slámovitost a klišo-frázovitost cenu ani poslouchat, natož následně číst. Přesto jsou důležitým pramenem pro pochopení toho, jak si národy, respektive jejich čelní představitelé vytvářejí, posvěcují či kodifikují někdy drobné, někdy větší nepřesnosti či mýty v národních historiích... (Více)

Jan Adamec

CO JE NOVÉHO

CO JE NOVÉHO...

Změnila se Sova v Kafku

Čeští herci mívali za minulých režimů v společenské hierarchii zvláštní postavení. Z elit patřili mezi ty privilegované. Atraktivní a pro smrtelníka přitažlivý svět divadla a filmu je opravňoval k tomu, aby se stávali, ať již chtěli nebo ne, „nositeli významu“. Vedle lékařů, vědců nebo vysokoškolských profesorů, kteří však postrádali tak exkluzivní přístup do médií. Lid popřával sluchu jejich vyprávěním, veselým příhodám z natáčení a plochým tlachům více, než bylo zdrávo. Roznášeli dobrou náladu, kázali člověčenství, produkovali emocionální kýč. Hráli své role i na veřejném jevišti a v kritických okamžicích historie se proměňovali v megafony převratů a revolucí... (Více)

Jan Adamec

STALO SE DNES... PŘED 41 LETY

STALO SE DNES... PŘED 41 LETY

„Hořící pochodeň“ Jan Palach (16. ledna 1969)

V reakci na celospolečenskou situaci po srpnu 1968 se dne 16. ledna 1969 na Václavském náměstí upálil student historie a politické ekonomie Jan Palach. Tři dny poté zemřel.

Více zde: Co (možná) četl Jan Palach? Tiskoviny vydané velvyslanectvím Čínské lidové republiky v roce 1968, které příslušníci VB nalezli ve studentském pokoji na spořilovských kolejích, kde bydlel Jan Palach.

Petr Blažek, Patrik Eichler, Jakub Jareš a kol., Jan Palach ´69, Praha, FF UK, Togga, ÚSTR, 2009

Jan Adamec

STALO SE DNES... PŘED 32 LETY

STALO SE DNES... PŘED 32 LETY

USA vracejí Maďarsku korunovační klenoty (6. ledna 1978)

V roce 1977 rozhodl americký prezident Jimmy Carter, že USA vrátí kádárovskému Maďarsku uherské královské insignie, které se nacházely v americkém držení od konce Druhé světové války. Dne 6. ledna 1978 předala uherskou korunu maďarské straně americká delegace, kterou vedl státní tajemník Cyrus Vance a jejími dalšími členy byli například senátor Adlai Stevenson, kongresman Lee Hamilton a držitel Nobelovy ceny Dr. Albert Szent-Györgyi.

Jan Adamec

CO JE NOVÉHO...

CO JE NOVÉHO...

Nové knihy o Janu Slavíkovi

Slovanská knihovna vydala dvě nové knihy – kolektivní monografie věnované českému historiku Janu Slavíkovi Život plný střetů: Dílo a odkaz historika Jana Slavika (1885-1978)/Jan Slavik (1885-1978): A Czech Historian of Revolutions... (Více) a (Více)

Jan Adamec

STALO SE DNES... PŘED 93 LETY

STALO SE DNES... PŘED 93 LETY

Končí „mlýnek na maso“ alias francouzský „Stalingrad“ (18. prosince 1916)

Dne 18. prosince 1916 skončila více než desetiměsíční gigantická bitva u Verdunu, v níž se během První světové války střetly francouzská a německá armáda. Bitva se stala synonymem opotřebovávacího boje, v němž obě armády úporně bojovaly o relativně malé území a ztrácely při tom statisíce vojáků.

Zajímavý článek k tomuto tématu vyšel nedávno zde: Farewell to WW1: From memory to history, The Economist, 17. prosince 2009

Jan Adamec

STALO SE DNES... PŘED 48 LETY

STALO SE DNES... PŘED 48 LETY

Adolf Eichmann je v Jeruzalémě odsouzen k trestu smrti (15. prosince 1961)

Po několikaměsíčním procesu byl v Jeruzalémě dne 15. prosince 1961 odsouzen k trestu smrti Adolf Eichmann, nacistický důstojník a byrokrat, který se významnou měrou podílel na deportaci a exterminaci milionů evropských Židů během Druhé světové války. Po ní uprchl do Argentiny, kde ho Izraelci zajali, unesli a převezli do Jeruzaléma. Dne 31. května 1962 byl popraven.

Jan Adamec

STALO SE DNES... PŘED 7O LETY

STALO SE DNES... PŘED 70 LETY

Sovětský svaz je vyloučen ze Společnosti národů (14. prosince 1939)

Tři měsíce po zahájení Druhé světové války napadl Sovětský svaz 30. listopadu 1939 Finsko a odstartoval tak pro komunistický stát nečekaně dlouhou a krvavou válkou s úporně se bránícím sousedem, kterou ukončila až 13. března 1940 moskevská mírová smlouva. Za svoji agresi byl Sovětský svaz 14. prosince 1939 vyloučen ze Společnosti národů.

Jan Adamec

STALO SE DNES... PŘED 28 LETY

STALO SE DNES... PŘED 28 LETY

Jaruzelski vyhlašuje v Polsku stanné právo (13. prosince 1981)

Ráno 13. prosince 1981 ministr obrany, šéf PSDS a premiér Wojciech Jaruzelski vyhlašuje válečný stav a policejní hodinu. Již několik hodin probíhá zatýkání představitelů opozice a Solidarity. Vrcholí tak dlouhodobá krize komunistického systému.

Daší informace:
Martin Novák, Archív: SSSR v roce 1981 odmítl poslat do Polska tanky, 9.12.2009, aktuálně.cz
Antoni Dudek, „Bez pomocy nie damy rady”: Jaruzelski zdecydował się wprowadzić stan wojenny mimo odmowy pomocy wojskowej ze strony Kremla, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, nr 12/2009

Jan Adamec

STALO SE DNES... PŘED 90 LETY

STALO SE DNES... PŘED 90 LETY

D'Annunzio obsazuje Fiume/Rijeku (12. prosince 1919)

Dne 12. prosince 1919 se Gabriele D'Annunzio spolu s asi 2000 italskými kompatrioty zmocnil města Fiume (dnešní Rijeky), donutil k odchodu spojenecká okupační vojska a vyzval Itálii, aby Fiume anektovala. Po odmítnutí D'Annunzio vyhlásil nezávislý stát a sám sebe za jeho vůdce, „kondotiéra“. Jeho epizodní vláda skončila kapitulací před italským námořnictvem o rok později, v prosinci 1920.

Jan Adamec

CO JE NOVÉHO

CO JE NOVÉHO...

Prezentace tří knih s tématikou básnické emigrantské skupiny "Skit" (Skit poetov)

Společná prezentace tří knih s tématikou básnické emigrantské skupiny "Skit" (Skit poetov): Olega Maleviče (Poetika pražskogo "Skita"), Ljubov Běloševské a Vjačeslava P. Něčajeva ("Skit" Praga 1922-1940: antologija, biografii, dokumenty) a Jany Kostincové (Poustevna básníků/básníci poustevny). Spolu s autory promluví doc. PhDr. Jiří Honzík Akce se uskuteční ve středu 22. října od 17 hodin v zasedacím sále Narodní knihovny (1. patro Klementina). Více... (Více)

Jan Adamec

CO JE NOVÉHO

CO JE NOVÉHO...

Jakešovy lekce z kapitalismu – (pokračování z respekt.blog.cz)

Inu děti, to jsme se zase nasmáli! To bylo veselo na Starém Bělidle! Zase jsme vytáhli ze špejcharu tu tlející mrtvolu, pověsili si ji na bydlo a strouhali mrkvičku. I babička s kněžnou se smály pod vousy, hanba povídat... Jen se podívejte, jak byli ti komunističtí papaláši hloupí. Blábolili, blekotali páté přes deváté, neuměli se vyjadřovat, blbeček-debil, blbeček-debil, blbeček-debil. Jen se děti, děti Husákovy, nebojte a kopněte si... (Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

JEDNOTNÝ NÁROD-BUDOVATEL. Sborník Svazu bojovníků za svobodu 1949

V socialistickém státě se hospodářství řízené podle vědeckého plánu rychle rozvíjí, národní bohatství vzrůstá a užívá se ho k zvýšení blahobytu všeho občanstva. Je samozřejmé, že v takovém řádu, který nezná vykořisťování, bídy a nezaměstnanosti, se mění i vztahy mezi lidmi a jejich morálka, že v něm vyrůstá opravdu nový, ušlechtilejší člověk. Socialistický řád nespadne ovšem s nebe, nýbrž je nutno jej vybojovat a vybudovat. Řekli jsme, že naše lidová demokracie, definitivně zvítězivší v únoru 1948, vytvořila základní předpoklady pro vývoj k socialismu. Avšak pouze předpoklady. Ty je nyní třeba naplnit, a. to hrdinskou, obětavou prací. Ano, práce, budovatelská práce je dnes klíčem k socialistickému zítřku.. (Více)

Jan Adamec

STUDIE

STUDIE

Česká společnost únorová

Česká společnost stála v letech 1945 – 48 na podobné křižovatce. Pod dojmem prožitých nejistot sociální krize 30. let a hrůz následné války a německé okupace nadřadili naši předkové bezpečí a jistotu demokracii a svobodě. Znechucení nad předválečným chováním Anglie a Francie kompenzovali až nekritickou příchylností k vítězům z Východu; hořké vzpomínky na bídu a nejistotu 30. let zaháněli nadšenou adorací státu jako garanta sociálních jistot a pevného řádu; zklamání z neúspěchu volnotržního kapitalismu přetavili v plánovací a znárodňovací horečku; za pocit ponížení a mnichovské nemohoucnosti se pomstili předválečným elitám... (Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Co (možná) četl Jan Palach? - Tiskoviny vydané velvyslanectvím Čínské lidové republiky v roce 1968, které příslušníci VB nalezli ve studentském pokoji na spořilovských kolejích, kde bydlel Jan Palach.

Petr Blažek

DOKUMENT

DOKUMENT

Rok jedna den prvý. K 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, Praha, Mladá Fronta, 1987

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Václav Kopecký, Pamětní výpisy k historii Československé republiky a k boji KSČ za socialistické Československo, Praha, 1960

28. říjen je dnem výročí vzniku naší Československé republiky. Tentokráte se chápeme 28. října, abychom vzpomenuli vzniku Československé republiky v r. 1918, abychom si připomenuli události, jež vyplňovaly více než 40 let jejího trvání... (Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Archív Gustáva Husáka I.

Petr Blažek

DOKUMENT

DOKUMENT

Antonín Zápotocký, Po staru se žít nedá, Práce, 1947

Květnová revoluce nepřinesla nám jen národní svobodu, nýbrž i přeměnu celého hospodářského i politického života. A s tímto přerodem se dostavilo i mnoho vážných starostí a problémů. Hospodářský život byl vyšinut ze svých kolejí a bylo nutno napnout všechno úsilí ke zdolání všech nesnází. Byla zde naléhavá otázka výživy, převedení válečné výroby na mírovou, otázka pracovních sil, vyřazení kolaborantů z veřejného života, zápas s narušenou morálkou a mnohé jiné. Všechny tyto poválečné zjevy musely být co nejrychleji likvidovány a to byl zajisté úkol nemalý...(Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Ernst Fischer, Ohnivý signál

Národy zvítězily. Válka apokalyptických rozměrů skončila. V této válce nestály proti sobě jen armády, zbraní, technické, hospodářské a vojenské síly, nýbrž, a to především, společenské ideje. Velká idea svobody byla silnější než bezuzdná koncepce imperialistických tyranů. Síla a poctivost svobodných lidí demokratických národů zvítězila nad velikášstvím fašistických opovrhovatelů lidmi a nad nedůstojnou poslušností zglajchšaltovaných otroků. Lidské právo triumfovalo nad zákonem džungle, lidská ušlechtilost nad motorisovanou bestií...(Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

E. Koppl: Co jsme viděli za mořem. Dojmy ze zájezdu ČOS

Sokolské zájezdy mají dvě stránky, úřední a lidskou. Tu úřední jsme vyčerpali zprávami i články v denním a sokolském tisku i v rozhlase. A o té lidské se chtějí zmíniti další odstavce. Nedělají si nárok na dokonalost a mají jen jediný cíl. Pověděti těm, kteří nemohli býti přítomni radostným a slavným chvílím, prožitým za mořem, zvláště v kruhu našich krajanů, co všechno jsme viděli, co na nás učinilo dojem a na co budeme rádi vzpomínat.

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Arnošt Kolman: Ideologie německého fašismu, Praha, 1946

Druhá světová válka v Evropě skončila. Německý fašismus bezpodmínečně kapituloval, jeho válečná, politická, státní moc je rozdrcena. Obětavostí a hrdinstvím pokrokového lidstva a především sovětského lidu byla zachráněna evropská civilisace. Rudá armáda a vojska spojenců obsadila Německo, jež musí nahraditi ohromné škody, které způsobilo. Musí být provedena opatření, aby Němci nemohli po třetí rozpoutat dobyvačnou světovou válku, německý generální štáb má býti zničen, německá armáda a německý průmysl odzbrojeny. Tři veliké mocnosti a všechny mírumilovné národy zabývají se organisací budoucnosti Evropy, zajištěním míru. Bylo učiněno již mnoho vážných kroků v tomto směru, jak dokazují usnesení konferencí v Teheraně, v Jaltě, v Postupimi, v San-Francisku i v Londýně.

Jan Adamec

Vaše reakce...

zpět