Recenze

Douglas MacEachin: Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan: The Intelligence Community's Record. Center for the Study of Intelligence, CIA, Washington, D.C., 2002 (URL: http://www.cia.gov/csi/monograph/afghanistan/index.html)

Události posledních let upřely novou pozornost k dění v Afghánistánu. Aktuální operace amerických sil byly srovnávány s postupy uplatňovanými před lety sovětskou armádou, což poněkud oživilo také zájem o dějiny „první“ afghánské války. Na této konjunkturální vlně se svezly hned dva texty věnované zpravodajským aktivitám studenoválečných mocností v daném konfliktu. Monografii Vasilije Mitrochina (CWIHP Working Paper No. 40)1) z počátku loňského roku vhodně doplnila nedávno uveřejněná studie bývalého zaměstnance CIA Douglase MacEachina. Zatímco Mitrochin nabídl jistý (byť diskutabilní) přehled afghánských operací KGB, MacEachin soustředil svou pozornost na aktivity amerických špionů. Předmětem jeho zájmu se stalo „selhání“ špionážních služeb předvídat sovětskou vánoční invazi do Afghánistánu.

MacEachinovi se podařilo zdatně skloubit údaje historických prací a nově odtajněných materiálů amerických zpravodajských agentur s pohledem „člověka zevnitř“, který události zažil, který se podílel na tehdejších diskuzích ohledně afghánského vývoje a na sestavování zpravodajských analýz. Jeho text nabízí solidní přehled dynamického vývoje afghánské scény mezi pádem Daudova režimu v dubnu 1978 a intervencí o Vánocích 1979. Čtenáře sice neoslní překvapivými otázkami či odpověďmi, ani se nesnaží bourat tradiční perspektivy mezinárodního kontextu sovětské invaze, přesto díky využití nově dostupných pramenů historický obraz obohacuje a doplňuje. Mezi hlavní přínosy jeho práce řadím skutečnost, že zpřístupňuje ony informace širšímu publiku.

MacEachinova studie pečlivě zaznamenává spleť signálů, které o dění v zemi i o sovětských záměrech přicházely do Washingtonu. Naznačuje míru, do jaké si USA dokázaly udržet přehled o rostoucí nespokojenosti afghánského obyvatelstva s Tarákího (resp. Amínovým) režimem, o míře zapojení sovětských „poradců“ do akcí vládní armády v souvislosti se šířící se občanskou válkou či o posilování sovětské vojenské přítomnosti v regionu. Za těchto okolností sice americká zpravodajská komunita začala spekulovat o možném sovětském zásahu, který by nastolil vlády s širší podporou, nicméně tehdejší úvahy se spíše točily okolo potenciálního vojenského převratu se sovětskou podporou než o přímé vojenské intervenci. Soudilo se, že Kreml se tak politicky riskantnímu kroku vyhne.

Poznámka na závěr: Zatímco některé v češtině publikované texty předpokládají, že jedním z důvodů intervence byl Amínův zájem o širší spolupráci se Západem, soudě podle MacEachinovy monografie američtí analytikové ony snahy buď vůbec nezaznamenali anebo jim přikládali minimální význam.

Milan Hroníček

Poznámky:

1) Vasiliy MITROKHIN: "The KGB in Afghanistan". CWIHP Working Paper, No. 40, Washington, DC, February 2002 (URL: http://wwics.si.edu/topics/pubs/ACFAE9.pdf).