CO JE NOVÉHO

CO JE NOVÉHO...

Jakešovy lekce z kapitalismu – (pokračování z respekt.blog.cz)

Inu děti, to jsme se zase nasmáli! To bylo veselo na Starém Bělidle! Zase jsme vytáhli ze špejcharu tu tlející mrtvolu, pověsili si ji na bydlo a strouhali mrkvičku. I babička s kněžnou se smály pod vousy, hanba povídat... Jen se podívejte, jak byli ti komunističtí papaláši hloupí. Blábolili, blekotali páté přes deváté, neuměli se vyjadřovat, blbeček-debil, blbeček-debil, blbeček-debil. Jen se děti, děti Husákovy, nebojte a kopněte si... (Více)

Jan Adamec

HISTORIE V TISKU

HISTORIE V TISKU

iDnes.cz (20.8. 2009): KSČ v roce 1989 odsoudila omluvu Polska a Maďarska za okupaci

Server iDnes.cz (20.8. 2009) reprodukoval záznamy z jednání předsednictva ÚV KSČ z 18. srpna ukazující reakci tehdejšího vedení na probíhající události. (Více)

iDnes.cz (21.8. 2009): Ministr obrany Martin Dzúr se v srpnu 1968 stal zajatcem Sovětů

Server iDnes.cz (21.8. 2009) informoval o chování Martina Dzúra ve dnech 20.-21. srpna 1968. (Více)

iDnes.cz (21.8. 2009): Objektivem čtenáře: demonstraci proti ruské okupaci rozháněli naši

Server iDnes.cz (21.8. 2009) nabídl fotografie z 21. srpna 1969. (Více)

iDnes.cz (21.8. 2009): Prohlédněte si snímky vpádu Sovětů, které dosud nebyly publikoványi

Server iDnes.cz (21.8. 2009) nabídl fotografie z 21. srpna 1968 z Brna. (Více) a (Více)

iHned.cz (21.8. 2009): 21. srpen v Trutnově. Neznámé snímky z okupace

Server iHned.cz (21.8. 2009) nabídl fotografie z 21. srpna 1969 z Trutnova. (Více)

Aktuálně.cz (20.8. 2009): Brňané proti sovětské okupaci. Rozehnali je čeští milicionáři

Server Aktuálně.cz (20.8. 2009) přinesl fotografie ze zásahu bezpečnostních složek proti demonstrantům v Brně 21. srpna 1969. (Více)

Blisty.cz (3.8. 2009): Zbytečnost varšavského povstání 1944

Server Blisty.cz (3.8. 2009) přinesl překlad rozhovoru Romana Daszczyńského s historikem Janem Ciechanowskim pro Gazetu Wyborczu o varšavském povstání v roce 1944. (Více)

SME.sk (27.7. 2009): Vojtech Zamarovský agentem StB

Server SME.sk (26.7. 2009) informoval o tom, že slovenský spisovatel a popularizátor světa antiky byl od 60. let agentem StB. (Více)

Pravda.sk (26.7. 2009): Ludvík Svoboda v roce 1968

Server Pravda.sk (26.7. 2009) informoval o tom, že prezidenta Ludvíka Svobodu v srpnu 1968 vydíral agent sovětské rozvědky Piotr Kambulov. (Více)

MF Dnes (23.7. 2009): Tragická událost v Jizerských horách 1949

Deník MF Dnes (23.7. 2009) informoval o výročí tragické události z 23.7. 1949, kdy příslušníci SNB zabili v Jizerských horách dva mladé lidi a další postřelili. (Více)

MF Dnes (22.7. 2009): Gottwald a Milan Píka

Deník MF Dnes (22.7. 2009) informoval o tom, že prezident Klement Gottwald udělil v listopadu 1949 milost Milanovi Píkovi, synovi generála Heliodora Píky. (Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

JEDNOTNÝ NÁROD-BUDOVATEL. Sborník Svazu bojovníků za svobodu 1949

V socialistickém státě se hospodářství řízené podle vědeckého plánu rychle rozvíjí, národní bohatství vzrůstá a užívá se ho k zvýšení blahobytu všeho občanstva. Je samozřejmé, že v takovém řádu, který nezná vykořisťování, bídy a nezaměstnanosti, se mění i vztahy mezi lidmi a jejich morálka, že v něm vyrůstá opravdu nový, ušlechtilejší člověk. Socialistický řád nespadne ovšem s nebe, nýbrž je nutno jej vybojovat a vybudovat. Řekli jsme, že naše lidová demokracie, definitivně zvítězivší v únoru 1948, vytvořila základní předpoklady pro vývoj k socialismu. Avšak pouze předpoklady. Ty je nyní třeba naplnit, a. to hrdinskou, obětavou prací. Ano, práce, budovatelská práce je dnes klíčem k socialistickému zítřku.. (Více)

Jan Adamec

STUDIE

STUDIE

Česká společnost únorová

Česká společnost stála v letech 1945 – 48 na podobné křižovatce. Pod dojmem prožitých nejistot sociální krize 30. let a hrůz následné války a německé okupace nadřadili naši předkové bezpečí a jistotu demokracii a svobodě. Znechucení nad předválečným chováním Anglie a Francie kompenzovali až nekritickou příchylností k vítězům z Východu; hořké vzpomínky na bídu a nejistotu 30. let zaháněli nadšenou adorací státu jako garanta sociálních jistot a pevného řádu; zklamání z neúspěchu volnotržního kapitalismu přetavili v plánovací a znárodňovací horečku; za pocit ponížení a mnichovské nemohoucnosti se pomstili předválečným elitám... (Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Co (možná) četl Jan Palach? - Tiskoviny vydané velvyslanectvím Čínské lidové republiky v roce 1968, které příslušníci VB nalezli ve studentském pokoji na spořilovských kolejích, kde bydlel Jan Palach.

Petr Blažek

DOKUMENT

DOKUMENT

Rok jedna den prvý. K 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, Praha, Mladá Fronta, 1987

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Václav Kopecký, Pamětní výpisy k historii Československé republiky a k boji KSČ za socialistické Československo, Praha, 1960

28. říjen je dnem výročí vzniku naší Československé republiky. Tentokráte se chápeme 28. října, abychom vzpomenuli vzniku Československé republiky v r. 1918, abychom si připomenuli události, jež vyplňovaly více než 40 let jejího trvání... (Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Archív Gustáva Husáka I.

Petr Blažek

DOKUMENT

DOKUMENT

Antonín Zápotocký, Po staru se žít nedá, Práce, 1947

Květnová revoluce nepřinesla nám jen národní svobodu, nýbrž i přeměnu celého hospodářského i politického života. A s tímto přerodem se dostavilo i mnoho vážných starostí a problémů. Hospodářský život byl vyšinut ze svých kolejí a bylo nutno napnout všechno úsilí ke zdolání všech nesnází. Byla zde naléhavá otázka výživy, převedení válečné výroby na mírovou, otázka pracovních sil, vyřazení kolaborantů z veřejného života, zápas s narušenou morálkou a mnohé jiné. Všechny tyto poválečné zjevy musely být co nejrychleji likvidovány a to byl zajisté úkol nemalý...(Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Ernst Fischer, Ohnivý signál

Národy zvítězily. Válka apokalyptických rozměrů skončila. V této válce nestály proti sobě jen armády, zbraní, technické, hospodářské a vojenské síly, nýbrž, a to především, společenské ideje. Velká idea svobody byla silnější než bezuzdná koncepce imperialistických tyranů. Síla a poctivost svobodných lidí demokratických národů zvítězila nad velikášstvím fašistických opovrhovatelů lidmi a nad nedůstojnou poslušností zglajchšaltovaných otroků. Lidské právo triumfovalo nad zákonem džungle, lidská ušlechtilost nad motorisovanou bestií...(Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

E. Koppl: Co jsme viděli za mořem. Dojmy ze zájezdu ČOS

Sokolské zájezdy mají dvě stránky, úřední a lidskou. Tu úřední jsme vyčerpali zprávami i články v denním a sokolském tisku i v rozhlase. A o té lidské se chtějí zmíniti další odstavce. Nedělají si nárok na dokonalost a mají jen jediný cíl. Pověděti těm, kteří nemohli býti přítomni radostným a slavným chvílím, prožitým za mořem, zvláště v kruhu našich krajanů, co všechno jsme viděli, co na nás učinilo dojem a na co budeme rádi vzpomínat.

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Arnošt Kolman: Ideologie německého fašismu, Praha, 1946

Druhá světová válka v Evropě skončila. Německý fašismus bezpodmínečně kapituloval, jeho válečná, politická, státní moc je rozdrcena. Obětavostí a hrdinstvím pokrokového lidstva a především sovětského lidu byla zachráněna evropská civilisace. Rudá armáda a vojska spojenců obsadila Německo, jež musí nahraditi ohromné škody, které způsobilo. Musí být provedena opatření, aby Němci nemohli po třetí rozpoutat dobyvačnou světovou válku, německý generální štáb má býti zničen, německá armáda a německý průmysl odzbrojeny. Tři veliké mocnosti a všechny mírumilovné národy zabývají se organisací budoucnosti Evropy, zajištěním míru. Bylo učiněno již mnoho vážných kroků v tomto směru, jak dokazují usnesení konferencí v Teheraně, v Jaltě, v Postupimi, v San-Francisku i v Londýně.

Jan Adamec

FOTODOKUMENT - Armáda

FOTODOKUMENT - Armáda

Jaroslav Zima, Jan Mareš, Vojáci zblízka, SNDK, 1966

Jan Adamec

FOTODOKUMENT - Každodenní život

FOTODOKUMENT - Každodenní život

Hračky I. - Merkur

Jan Adamec

FOTODOKUMENT - každodenní život

FOTODOKUMENT - Každodenní život

Civilní obrana

Jan Adamec

FOTODOKUMENT - Dějiny v prostoru

FOTODOKUMENT - Dějiny v prostoru

2009_Cirkus-totality

Pěšky 1. světovou válkou

Marx Engels Denkmal in Berlin 1986

Das Sowjetische Ehrenmal im Treptower Park

Korean War Memorial in Philadelphia

Korean War Memorial in Washington

Vietnam War Memorial in Philadelphia

Vietnam War Memorial in Washington

The National World War II Memorial in Washington

The National World War II Memorial in Washington: Reliefs

Jan Adamec

VIDEODOKUMENT

VIDEODOKUMENT

This video was embedded using the YouTuber plugin by Roy Tanck. Adobe Flash Player is required to view the video.