zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on the Cold War

Výslech Lászlóa Rajka

7. 6. 1949 – přepis části tajného záznamu

Kádár:
Teď ti něco řeknu. Zaprvé, od té chvíle, co jsi se objevil v dělnickém hnutí, až do téhle hodiny, kdy tu spolu mluvíme, Strana je perfektně informována o tvém životě. To zaprvé. Zadruhé, Strana ví o tvé činnosti, o tvých různých skutcích. To zadruhé. Zatřetí, pozorně sledujeme ten příběh, který nám tu servíruješ. To zatřetí. Začtvrté, určitě znáš dokonale naše stranické vedení. Jsou ti známy akce našeho stranického vedení.

Rajk:
Ano, znám je, ano.

Kádár:
Znáš je. Víš kdo a co tvoří naše stranické vedení.

Rajk:
Ano vím.

Kádár:
A ty opravdu věříš, že ti naše stranické vedení skočí na to, cos nám tu servíroval celý týden? Věříš tomu?

Rajk:
No, …

Kádár:
Věříš tomu?

Rajk:
Všechno, co můžu říct…

Kádár:
Řekni nám. Věříš tomu?

Rajk:
Věřil jsem a stále věřím ve Stranu.

Kádár:
Že ti skočí na to, cos nám tu servíroval celý týden?

Rajk:
Věřil jsem a věřím ve Stranu. Nemám nic společného s těmi obviněními…

Kádár:
Počkej. Věříš tomu, že stranické vedení přijme to, cos nám tu celý týden servíroval?

Rajk:
Je mi líto, ale já jsem nic neservíroval.

Kádár:
Věříš tomu nebo ne?

Rajk:
Musím tomu věřit, protože říkám pravdu.

Kádár:
Že strana pochopí to, cos nám tu celý týden servíroval?

Rajk:
Musím tomu věřit, protože já mluvím pravdu.

Kádár:
Říkáš, že jsi čestný člen strany. Proč si myslíš, že Strana rozhodla minulý srpen, že bys měl opustit ministerstvo vnitra? Protože jsi byl čestný člen Strany?

Rajk:
Myslím si, že proto…

Kádár:
Protože jsi byl čestný člen Strany?

Rajk:
Udělal jsem chyby na ministerstvu vnitra, chyby takové povahy, že bylo nemožné, abych zůstal.

Kádár:
Řekni nám. Víš, že minulý srpen naše stranické vedení ti dalo poslední šanci, aby si nám dokázal, že jsi čestný muž? Víš to?

Rajk:
Ano, vím to.

Kádár:
Proč mi teď říkáš, že jsi čestný muž?

Rajk:
Neudělal jsem nic proti Straně, co by mohlo být považováno za zradu, úmyslnou zradu…

Farkas:
Co to má znamenat? Takhle se má chovat komunista?

Rajk:
Ne, takhle se komunista nechová, a proto musím přijmout trest, protože jsem byl politicky slepý, ale já…, udělal jsem to všechno za účelem, neboť jsem provokatér, imperialistický agent, který neobstál.

Kádár:
Dobře. Teď poslouchej! Řekl jsem ti, že nemáme moc času. Řeknu jen jednu věc. Nejsi náš člověk, jsi nepřítel. A na to nezapomínej!

Rajk:
Já tě prosím, abys ne…

Kádár:
Tady není nic k smíchu, protože tady…

Rajk:
Já se nesměju, ale prosím tě, aby zde nedošlo k tragické chybě.

Kádár:
Počkej! Nezapomeň, že nejsi náš člověk, ale nepřítel. Nezapomínej na to! Zadruhé, neměl bys mít žádné iluze, naše stranické vedení je zajedno v této věci. Mluvím jasně?

Rajk:
Mluvíš jasně.

Kádár:
Otázka pro nás je, jestli jsi ubohý darebák, který se dal k nepříteli, nebo jestli si od okamžiku, kdy jsi se objevil v dělnickém hnutí, byl zatvrzelý a urputný nepřítel našeho hnutí. To je jediná otázka, a ty nám na ni poskytneš odpověď.

Jan Adamec

Vaše reakce...

zpět

citační zdroj:

The Interrogation of László Rajk, 7 June 1949: A Transcript of the Secret Recording; in: The Hungarian Quaterly, Vol. XXXVII, No. 141, Spring 1996

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter