EDITORIAL

EDITORIAL

Říjnové císlo PWSV (2002)

Při úvahách nad tímto internetovým projektem nás soustavně pronásledovala jedna otázka - má to vůbec cenu? Budou ješte dnes někoho kromě odborníků zajímat peripetie československé historie v době studené války? Řeknou nám prachem pokryté dokumenty ještě vubec něco nového... (více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Závěrečná zpráva Kolderovy komise

Objemný svazek s názvem "Výsledky přešetření nejdůležitějších politických procesů proti osobám, které zastávaly význačné politické funkce", uložený v Archívu ÚV KSČ ve Státním ústředním archívu (fond 02/2 - Politické byro ÚV KSČ, sv. 370 - 371, aj. 465, bod 26, 190 listů) se skládá z následujících částí: Usnesení 220. schůze politického byra ÚV KSČ ze dne 27. listopadu 1962... (více)

Karel Sieber

DOKUMENT

DOKUMENT

"Zpráva o činnosti čsl. rozvědky a návrh úkolu rozvědky pro rok 1956": Československá špionáž v polovině padesátých let

Dokument "Zpráva o činnosti rozvědky ministerstva vnitra", uložený v Archívu ÚV KSČ ve Státním ústředním archívu (fond 02/2 - Politické byro ÚV KSČ, sv. 90, aj. 108, bod 10, 33 listů), byl politickým byrem ÚV KSČ projednán na jeho 107. schůzi 19. března 1956... (více)

Karel Sieber

DOKUMENT

DOKUMENT

Vltavská kaskáda v jaderné válce

Dokument "Možnost výroby 9 těžkých mostových souprav v r. 1961", uložený v Archívu ÚV KSČ ve Státním ústředním archívu (fond 02/2 - Politické byro ÚV KSČ, sv. 320, aj. 407, bod 2), byl politickým byrem ÚV KSČ projednán na jeho 162. schůzi 5. září 1961... (více)

Karel Sieber

STUDIE

STUDIE

"Víte, kolik stojí jeden križník?": Svědectví Matyáse Rákosiho

Výročí padesáti let od setkání šéfů komunistických stran a ministrů obrany východoevropských "lidových demokracií" připomenul už v loňském ĎaSu (1/2001) Vít Smetana. Na tajném setkání v Moskvě ve dnech 9. - 12. ledna 1951 byly projednány otázky masivního zbrojení a příprav k odražení případného útoku Západu na východní blok... (více)

Jan Adamec

SVĚDECTVÍ

SVĚDECTVÍ

JUDr. Pavel Winkler, československý diplomat

Sieber:
Jeden z pamětníků mi připomněl, že jste byl na ministerstvu zahraničních věcí jeden z mála lidí, které slyšel mluvit vždy jen slovensky. Z dokumentů ministerstva zahraničí z té doby většinou není zřejmé, který z československých diplomatů byl Čech a který Slovák.

Winkler:
Když jsem v roce 1945 nastoupil, psal jsem slovensky. Pak jsem ale zjistil, že v přepisu mi dělají chyby - sekretářky a písařky byly Češky. Takže jsem přešel na češtinu, abych ty chyby eliminoval. Bývalý náměstek ministra zahraničí Šimovič často vzpomíná, že jsme tenkrát byli jen dva, kdo jsme v úředním styku mluvili slovensky. Nicméně i já teď už mluvím česky, ostatně jsem teď český občan. I když lépe mluvím slovensky, což je asi znát... (více)

Karel Sieber

CO JE NOVÉHO

Co JE NOVÉHO

...v českém a slovenském odborném tisku

Časopisu Mezinárodní politika (2002/8) se tentokrát téma studené války vyhýbá, snad jen v Mezinárodních vztazích (2002/3) nacházíme velice informativní a propracovaný přehled vývoje radikálních islamistických organizací v Sýrii, Jordánsko a Libanonu (Eduard Gombár) a v Egyptě (Tomáš Raděj), jejichž aktivizace v průběhu 80. let předznamenala ústup tradičních studenoválečných "štěpení". A nástup těch nových, pochopitelně... (více)

Karel Sieber

...v časopisu Novaja i novejšaja istorija

Svůj příspěvek do rubriky Co je nového jsem pro první číslo vybíral ze dvou ročníků ruského odborného časopisu Novaja i novějšaja istorija. Výběr je samozřejmě selektivní a omezuje se jen na témata související se sovětskou a východoevropskou historií v období 1945 - 89. V prvním čísle letošního roku mě zaujala stať jedné z mála historiček zabývajících se historií Československa Valentinou Vladimirovnou Marinou s názvem Čechoslovackaja, češskaja i slovackaja istoriografija do i posle "barchatnoj revoljucii" 1989 g. (Novaja i novějšaja istorija, janvar´- fevral´ 2001/1, s. 56 - 79)... (více)

Jan Adamec

...v časopisu Diplomatic History

Americký časopis Diplomatic History patří mezi periodika, která zřídkakdy otevřete, aniž byste v nich nenarazili alespoň na jeden článek týkající se studené války. Pozornost věnovaná mezinárodnímu dění druhé poloviny "amerického století" by se dala označit jako nepsané, leč respektované pravidlo Diplomatic History. Orientaci na studie, které rozšiřují prostor, nabízejí nové roviny či neotřelé koncepty zkoumání diplomatických dějin, bychom mohli vymezit jako druhé pravidlo tohoto časopisu. Jeho letní číslo Vol. 26, No. 3 (Summer 2002) není výjimkou. Dokládají to texty A. Staples, D. Ekblacha, A. Battisty či M.A. Lawrence... (více)

Milan Hroníček

KULATÝ STŮL

KULATÝ STŮL

Karibská krize - čtyřicet let poté

Pražský web pro studenou válku (PWSV) připravuje kulatý stůl pořádaný při příležitosti čtyřicátého výročí karibské krize... (více)

kolektiv

RECENZE

RECENZE

Fenomén Andropov: Nad Medvěděvovým životopisem sovětského vůdce

"Fenomén Andropov" - i tak by mohl znít titul této knihy. Napsat portrét Jurije Andropova, politika, který se po třicet let pohyboval na různých stupních sovětské mocenské hierarchie, znamená víceméně dotknout se všech důležitých témat historie Sovětského svazu během tohoto období. Přesto, nebo možná právě proto, najdeme velmi málo publikací věnujících se přímo Andropovově osobě... (více)

Jan Adamec

Vaše reakce...

zpět