Vaše reakce...

zpět

Československá špionáž v polovině padesátých let

POLITICKÉ BYRO ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU KSČ

PŘÍSNĚ TAJNÉ

Číslo pořadu: 10

7618/7

K bodu:

Zpráva o činnosti rozvědky ministerstva vnitra.

Ministr vnitra předkládá zprávu o činnosti čsl. rozvědky a návrh úkolů rozvědky pro rok 1956.

Příloha I

Návrh usnesení

Příloha III

Zpráva

Příloha IV

Předkládá: s. Barák

Dne 2. března 1956.

Počet listů: 30

[str. 2, vložený lístek]

Bar. zal.

Nov.

Čep. Hlavní úkol [nečitelné]

Kop. vědci

Šir. Bar. - vypracovat

určitý řád - ke spolupráci

[str. 3, vložený lístek]

bod 10

b [přeškrtnuto c] vypracovat řád ke spolupráci s ostatními ministry.

[str. 4]

U s n e s e n í

107. schůze politického byra ÚV KSČ ze dne 19. 3. 56

k bodu: Zpráva o činnosti rozvědky ministerstva vnitra. /s. Barák/

U s n e s e n o :

Politické byro ÚV KSČ

1/ schvaluje plán úkolů rozvědky ministerstva vnitra na rok 1956;

2/ ukládá s. Barákovi, ministru vnitra

a) posilovat i nadále čsl. rozvědku absolventy vysokých škol, zejména při úseku vědeckotechnické rozvědky.

Provede: s. Barák

XIV. oddělení ÚV KSČ doporučuje v bodě 2 přijmout toto usnesení:

Ukládá se s. Barákovi, ministru vnitra, zajistit vypracování perspektivního plánu, na jehož podkladě by byla systematicky posilována čsl. rozvědka speciálními kádry - absolventy vysokých škol, zejména pro úsek vědeckotechnické rozvědky.

[str. 5]

Č. j. 7775 Pša/Kov

U s n e s e n í

108. schůze politického byra ÚV KSČ ze dne 19. března 1956

k bodu: 10) Zpráva o činnosti rozvědky ministerstva vnitra. (s. Barák)

U s n e s e n o :

Politické byro ÚV KSČ

1/ schvaluje plán úkolů rozvědky ministerstva vnitra na rok 1956;

2/ ukládá s. Barákovi, ministru vnitra

a) zajistit vypracování perspektivního plánu, na jehož podkladě by byla systematicky posilována čsl. rozvědka speciálními kádry - absolventy vysokých škol, zejména pro úsek vědeckotechnické rozvědky.

b) vypracovat řád ke spolupráci s ostatními ministry.

Provede: s. Barák

Karel Sieber

Další část:

Příloha III.: Zpráva o činnosti rozvědky ministerstva vnitra

Vaše reakce...

zpět

***

Dokument "Zpráva o činnosti rozvědky ministerstva vnitra", uložený v Archívu ÚV KSČ ve Státním ústředním archívu (fond 02/2 - Politické byro ÚV KSČ, sv. 90, aj. 108, bod 10, 33 listů), byl politickým byrem ÚV KSČ projednán na jeho 107. schůzi 19. března 1956.

Spis se skládá z těchto částí:

Usnesení: 107. schůze politického byra ÚV KSČ ze dne 19. 3. 56, k bodu: Zpráva o činnosti rozvědky ministerstva vnitra

Příloha III.: Zpráva o činnosti rozvědky ministerstva vnitra

Pozn:

Zásadně je ponecháno původní znění včetně chyb a překlepů. Zásahy editora jsou uvedeny v hranatých závorkách.