STUDIE

Česká společnost únorová

Česká společnost stála v letech 1945 – 48 na podobné křižovatce. Pod dojmem prožitých nejistot sociální krize 30. let a hrůz následné války a německé okupace nadřadili naši předkové bezpečí a jistotu demokracii a svobodě. Znechucení nad předválečným chováním Anglie a Francie kompenzovali až nekritickou příchylností k vítězům z Východu; hořké vzpomínky na bídu a nejistotu 30. let zaháněli nadšenou adorací státu jako garanta sociálních jistot a pevného řádu; zklamání z neúspěchu volnotržního kapitalismu přetavili v plánovací a znárodňovací horečku; za pocit ponížení a mnichovské nemohoucnosti se pomstili předválečným elitám... (Více)

Jan Adamec

STUDIE

Akce „Červotoč“. Tajný spolupracovník StB Stanislav Dvořák jako kurýr Polsko-československé solidarity

Studie mapuje jeden příznačný osud na pozadí československo-polských disidentských vztahů. Lektor češtiny na vratislavské univerzitě Stanislav Dvořák v první polovině osmdesátých let působil jako hlavní „spojka“ mezi vratislavskou Polsko-českou solidaritou a pražskými signatáři Charty 77 a zároveň v letech 1981–1984 a podruhé v letech 1989–1990 spolupracoval s tajnou policií. Jeho role byla pro jeho někdejší přátele z opozičního prostředí plně odhalena teprve v roce 2003.

Petr Blažek

STUDIE

Česká reflexe procesu s Rudolfem Slánským

Téma československých politických procesů konce čtyřicátých a začátku padesátých let jistě není nové. Řečeno, napsáno nebo natočeno toho o nich bylo už mnoho. Dá se snad dokonce říci, že posledních padesát let, během kterých byly procesy interpretovány, reinterpretovány, dezinterpretovány nebo dokonce mytizovány, představuje ještě zajímavější historii než samé procesy samé. Rozsáhlá literatura, sahající od vylíčení individuálních lidských příběhů prostřednictvím osobních zpovědí a memoárů až po monografie čerpající z československých archívů, nás podrobně zpravuje o posloupnosti jednotlivých zákroků bezpečnostního aparátu a o několikrát měněné "linii", kterou se příprava "pražského procesu" ubírala. Známe mnoho jednotlivých detailů, a čím více jich je, tím více se nabízí otázka, co tedy ještě vlastně o procesech padesát let od jejích konání nevíme...(více)

Karel Sieber

STUDIE

Hrozba pro mír a bezpečnost? Otázka "krizovosti" sovětských raket na Kubě v politice USA

Ráno 14. října 1962 přelétl nad centrální části Kuby průzkumný letoun amerického strategického letectva typu U-2. Na snímcích, které pořídil, byly objeveny sovětské rakety středního doletu. Šlo o první věrohodný důkaz přítomnosti sovětských strategických zbraní na Kubě. Informace během několika hodin dorazila k poradci prezidenta pro otázky národní bezpečnosti McGeorge Bundymu. Byl večer 15. října. McBundy se později nechal slyšet, že okamžitě vycítil, že brzy budou Spojené státy a Sovětský svaz blíže jaderné válce než kdykoli předtím v atomovém věku... (více)

Milan Hroníček

STUDIE

Jaderné hlavice, Československo a Varšavská smlouva po karibské krizi

"Po několikerém otočení velikým kolem se těžkopádně otvírají oprýskaná, zelená vrata, vedoucí do nitra kopce. Za nimi jsou další, stejně mohutné pancéřové dveře. Nový nátěr kovových částí dává tušit, že podzemní kryty sovětští vojáci nezdevastovali. Po zapuštěných kolejích v betonové podlaze se vchází na plošinu nad prázdnou, přes dvacet metrů dlouhou zšeřelou halu. Pod stropem visí těžký hák posuvného jeřábu. Kovový žebřík vede do šestimetrové hloubky podzemního krytu. V prostorných místnostech po stranách haly jsou v řadě do betonu zapuštěné kovové patky zbytek neznámého zařízení tzv. bojového prostoru... (více)

Petr Blažek

STUDIE

Pokus o vytvoření revoluční agrární společnosti. Kambodža 1975-1979

Cílem této práce je přiblížit - za pomoci klasické politologické teorie totalitarismu - pokus kambodžských komunistů vytvořit agrární revoluční společnost a popsat jeho bezprostřední i dlouhodobé důsledky. Výběr tématu ovlivnily dvě základní okolnosti. Prvním důvodem byla skutečnost, že období vlády Rudých Khmerů doposud v češtině nebylo - s výjimkou kapitoly v Černé knize komunismu a knihy o dějinách Khmerů - zpracováno. Na tomto místě je však nutné uvést, že ani v khmerštině není odborná literatura příliš rozsáhlá, převažují překlady francouzských a amerických historiků. Nedostatek kvalitních studií odborné instituce v Kambodži částečně nahrazují vydáváním edic archivních dokumentů... (více)

Sophet Sok

STUDIE

Portugalští komunisté a Československo

Portugalská komunistická strana (Partido Comunista Portugues - PCP) vznikla 6. března 1921. S dvaaosmdesátiletou činností je dosud nejstarší fungující politickou stranou v Portugalsku. Politické proudy hlásící se ke komunismu však na portugalském území existovaly již před oficiálním vznikem této strany. Aktivní dělnické hnutí se od roku 1917 formovalo pod vlivem ruské říjnové revoluce. Ve fázi přerodu v komunistickou stranu Portugalska sehrál důležitou roli zejména Bolševický portugalský svaz (Federaçao Maximalista Portuguesa)... (více)

Linda Kundrátová

STUDIE

Případ generála Tesaříka

"Co všechno musí nositel Řádu hrdiny Sovětského svazu udělat, aby se dostal do nemilosti" - i tak bychom mohli stručně charakterizovat přiložený dokument. Na rozdíl od mnoha jiných řádů a vyznamenání, které si mezi sebou udělovali komunističtí funkcionáři, byl Řád hrdiny SSSR obvykle spojen s nesporně prokázanými zásluhami. Bylo tomu tak i v případě generálmajora Richarda Tesaříka, který byl v bojích, kterými prošel Svobodův armádní sbor na cestě do Československa, dvakrát raněn a několikrát vyznamenán...(více)

Karel Sieber

STUDIE

Několik poznámek k procesu s Lászlóem Rajkem

Letošního roku uplyne půlstoletí od procesu s někdejším generálním tajemníkem ÚV KSČ Rudolfem Slánským. Tímto procesem kulminovala vlna navzájem více či méně propojených politických procesů, která se na konci 40. a na počátku 50. let přehnala střední a východní sovětizovanou Evropou. Procesy měly jeden společný rys na lavici obžalovaných usedali vysocí straničtí pohlaváři, kteří ještě měsíce před vstupem do soudní síně zastávali vysoké funkce a významně zasahovali do chodu společnosti. V Bulharsku to byl tajemník Trajčo Kostov, v Rumunsku Lucretiu Patrascanu, v Polsku Wladyslav Gomulka, v Albánii se před popravčí četou ocitl Koci Dzodze, v Československu Rudolf Slánský. V Maďarsku semlelo soukolí procesů ministra vnitra Lászlóa Rajka...(více)

Jan Adamec

STUDIE

Tišlerova aféra. Epizoda z dějin československého vojenského zpravodajství

Ani po politických procesech, které se odehrály právě před padesáti lety, nebylo ještě zdaleka jasné, jaká budu v několika desítkách příštích let struktura československé rozvědky. Vlně poprav a perzekucí, provázejících slánskyádu, padli za oběť jak vedoucí činitelé "civilní" Státní bezpečnosti (Osvald Závodský, Oskar Valeš a další), tak i vedení Obranného zpravodajství (Bedřich Reicin). Do poloviny padesátých let tak byl mezi oběma složkami československých tajných služeb vytvořen křehký konsensus - ministerstvo vnitra, vedené po zrušení ministerstva národní bezpečnosti charismatickým Rudolfem Barákem, začalo budovat s pomocí sovětských poradců rozsáhlý rozvědný aparát (I. správu Sboru národní bezpečnosti), zatímco Zpravodajská správa Generálního štábu Československé lidové armády si pod vedením generála Racka uchovala samostatné postavení...(více)

Karel Sieber

STUDIE

"Víte, kolik stojí jeden križník?": Svědectví Matyáse Rákosiho

Výročí padesáti let od setkání šéfů komunistických stran a ministrů obrany východoevropských "lidových demokracií" připomenul už v loňském ĎaSu (1/2001) Vít Smetana. Na tajném setkání v Moskvě ve dnech 9. - 12. ledna 1951 byly projednány otázky masivního zbrojení a příprav k odražení případného útoku Západu na východní blok... (více)

Jan Adamec

STUDIE

Vltavská kaskáda, hospodářská krize Novotného režimu a hrozba jaderné války po druhé berlínské krizi

Výročí čtyřiceti let od karibské krize připomnělo staré otázky a další nové otevřelo. Co vlastně znamenaly mezinárodně politické krize začátku šedesátých let pro Československo? Možnou odpověď představuje třeba populární téma činnosti československé armády bezprostředně během klíčových říjnových dnů. Československé vojenské jednotky byly vyvedeny z kasáren a uvedeny do stavu pohotovosti. Československá armáda byla připravována k tomu, aby sehrála svou roli ve zvažovaném vojenském střetnutí...(více)

Karel Sieber

STUDIE

Zdravotnické služby v Nápravně pracovních táborech

Podmínky pro alespoň základní zdravotní péči byly v počátečním období budování táborů v letech 1949-1952 velmi špatné. Ostatně tomu nebylo jinak ani v mnoha dalších směrech (viz. ubytování). Vězni svůj "nový domov" nalezli v táborech, které, pokud již nestály, postavily, vybavily a dále měly udržovat Jáchymovské doly n.p. Podnik se rovněž zavázal dát k dispozici místnosti pro kuchyně, skladiště, strážnice a řadu dalších věcí nutných pro chod táborů. Mezi ně patřily i budovy ošetřoven první pomoci: "Léčebnou péči o vězně, zejména v případě onemocnění a úrazu při práci, obstará podnik v tomtéž rozsahu jako u civilních zaměstnanců...(více)

Tomáš Bursík

STUDIE

Zpráva ministra obrany Bohumíra Lomského: ČSLA, propaganda a ozvěny mezinárodní situace na jaře 1960

Karel Sieber v jednom ze svých lednových příspěvků pro PWSV poznamenal, že "v českém prostředí se v poslední době příliš nad interpretací dokumentů z moderních dějin () nediskutovalo." Na tomto místě není důvod hlouběji zkoumat příčiny daného stavu; i když by bylo možné jistou odpověď hledat v relativně nízkém počtu badatelů, jejichž pozornost je pochopitelně roztříštěna do partikulárních témat. Zkrátka zde chybí dostatečný počet "třecích ploch", na nichž by se výklady, resp. badatelé mohli střetávat, na nichž by mohly krystalizovat jejich pozice...(více)

Milan Hroníček

Vaše reakce...

zpět