zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on the Cold War

Dokument

Lomského zpráva: ČSLA, propaganda a ozvěny mezinárodní situace na jaře 1960

Karel Sieber v jednom ze svých lednových příspěvků pro PWSV poznamenal, že "v českém prostředí se v poslední době příliš nad interpretací dokumentů z moderních dějin (…) nediskutovalo."1)

Na tomto místě není důvod hlouběji zkoumat příčiny daného stavu; i když by bylo možné jistou odpověď hledat v relativně nízkém počtu badatelů, jejichž pozornost je pochopitelně roztříštěna do partikulárních témat. Zkrátka zde chybí dostatečný počet "třecích ploch", na nichž by se výklady, resp. badatelé mohli střetávat, na nichž by mohly krystalizovat jejich pozice. Důsledek tohoto stavu shledáváme v nedostatečné reflexi vlastních ideových východisek a v téměř úplné absenci kvalitních, vyostřených pracovních konceptů. O takových problémech se prostě u nás příliš neuvažuje. Na druhou stranu tím historikové riskují, že ve svých textech budou namísto vznášení nových otázek pouze fixovat existující "historické pravdy"...

Předkládaný dokument představuje svým způsobem malý pokus vytvořit "třecí plochu" a poskytnout tak podnět k úvaze nad interpretačními schématy a stereotypy. Oslovil jsem několik kolegů, zda by se nepokusili paralelně se mnou o rozbor jistého dokumentu a zda by k mé interpretaci nepřipojili i své vlastní názory. Zatím souhlasil Karel Sieber. Jeho výklad je připojen k dokumentu.

Zprávu "o některých negativních názorech projevujících se mezi příslušníky armády a občanstvem v souvislosti se současnou mezinárodní situací" předložil Politickému byru ÚV KSČ v březnu 1960 ministr národní obrany Bohumír Lomský. Politické byro ji projednalo na svém pravidelném úterním zasedání 22. března 1960. Zpráva figurovala v pořadu jednání až jako desátý bod. Šlo o jednu z mnoha běžných položek v docela všedním programu jednoho relativně všedního zasedání politického byra.

Dokument nepatřil k rozsáhlým; svou délkou představuje mezi materiály politbyra spíše podprůměr. To jsou údaje vyplývající z letmého pohledu do archivního inventáře. Současně se však naskýtají neodbytné otázky: Jaký byl jeho smysl? Proč byl pokládán za natolik důležitý, aby se jím zabývalo nejužší vedení režimu?

Předkládaný materiál se sestává ze tří částí: z vlastní zprávy "o některých negativních názorech..." (identifikované jako "Příloha III"), připojených příkladů "politicky vysloveně chybných" článků a kreseb ("Příloha IV") a textu usnesení politbyra.2)

Návrh usnesení, který také tvoří součást materiálů, jsem vynechal. Vzhledem k obsahu zprávy jsem považoval za podstatnější finální verzi usnesení. Návrh se ostatně od ní liší pouze několika zásahy stylistického charakteru. Připojeny jsou také čtyři novinové a časopisecké články zmíněné ve zprávě. PWSV uvítá jakékoli další zajímavé "alternativní" komentáře k Lomského zprávě ze strany čtenářů!

Milan Hroníček

Poznámky:

1) Karel Sieber, "‚Svátek na naší ulici‘. Projev sovětského velvyslance v ČLR Pavla Judina na ‚večeru družby‘ na československé ambasádě v Pekingu (11. prosince 1957). PWSV, 2003/1, URL: http://www.praguecoldwar.cz/judin (navštíveno 23.3.2003).

2) Protože jsem záměrně použil až finální podobu usnesení, umístěnou v zápisu schůze politbyra, je jeho text také v této edici umístěn samostatně.

Dokumenty:

Některé negativní názory projevující se mezi příslušníky armády a občanstvem v souvislosti se současnou mezinárodní situací

(SÚA, A ÚV KSČ, f. 02/2, sv. 252, a.j. 336, bod 10)

Usnesení 91. schůze politického byra ÚV KSČ ze dne 22. března 1960

(SÚA, A ÚV KSČ, f. 02/2, sv. 252, a.j. 336, zápis)

Doprovodná analýza:

"Lomského zpráva: Československá lidová armáda a politika mírového soužití"

Milan Hroníček

Komentář:

"Od války k míru, od míru k válce: Československý satelit v osidlech sovětské politiky"

Karel Sieber

Vaše reakce...

zpět

Dokumenty:

Některé negativní názory projevující se mezi příslušníky armády a občanstvem v souvislosti se současnou mezinárodní situací

(SÚA, A ÚV KSČ, f. 02/2, sv. 252, a.j. 336, bod 10)

Usnesení 91. schůze politického byra ÚV KSČ ze dne 22. března 1960

(SÚA, A ÚV KSČ, f. 02/2, sv. 252, a.j. 336, zápis)

Doprovodná analýza:

"Lomského zpráva: Československá lidová armáda a politika mírového soužití"

Milan Hroníček

Komentář:

"Od války k míru, od míru k válce: Československý satelit v osidlech sovětské politiky"

Karel Sieber

Novinové a časopisecké texty a obrázky kritizované ve zprávě:

Rudolf Žák Na cvičení Host do domu

Rudolf Žák Na cvičení Host do domu 2

Rudolf Žák: "Na cvičení". Host do domu, roč. VII, 1960, č. 1, s. 23-24

Jana Moravcová,

Jana Moravcová: "Karneval". Rudé právo, roč. 40, 14. února 1960, s. 4

Co byste chtěli říct soudruhu Chruščovovi? Mladý svět, 1959, č.48/1

"Co byste chtěli říci soudruhu Chruščovovi?" Mladý svět, roč. 1, 1959, č. 48, s. 12

J. Žentel:

J. Žentel: "Pryč se vším, co brání dorozumění" (karikatura). Tvorba, roč. XXV, č. 3, 21. ledna 1960, s. 50

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter