zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on the Cold War

EDITORIAL

EDITORIAL

Dubnové číslo PWSV (2003)

Vážení čtenáři, i "aprílové" číslo Pražského webu pro studenou válku je - kalendáři navzdory - naplněno převážně samými smrtelně vážnými tématy. Hned na začátku se vracíme zpátky k tématu nejzávažnějšímu - procesu s Rudolfem Slánským. Svou korespondenci s Františkem Ostrým alias Frankem Kentem (1913-1996), bývalým příslušníkem exilové odbojové organizace generála Františka Moravce, dal PWSV k dispozici Karel Pacner - část z ní po dohodě s ním otiskujeme. Následující článek pak pojednává o české reflexi slánskyády a o některých obtížích, které jsou s ní spojeny... (více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

František Ostrý/Frank Kent o organizaci OKAPI a operaci Velký metař

Dopisy od 17. října do 3. prosince 1995

2. Jak a proč jste odešel v roce 1949 za hranice?
Měl jsem být zatčen a poslán do dolů. Odešel jsem ilegálně v září 1949. Hranici do Rakouska jsem překročil sám po setmění. Do Vídně pak za mnou přijela rovněž ilegálně moje velmi statečná žena a dva synové.

3. Jak jste se dostal do skupiny generála Moravce?
Moravce jsem znal z Londýna. Pozval mne k této práci. Nastoupil jsem u něho v březnu 1951 a pracoval do prosince 1952. Dochovaný výňatek činnosti říjen-prosinec 1951 jsem našel později mezi spisy. Byl by vhodný pro muzeum. Pracoval jsem pod krycím jménem Frank... (více)

Karel Pacner

STUDIE

STUDIE

Česká reflexe procesu s Rudolfem Slánským

Téma československých politických procesů konce čtyřicátých a začátku padesátých let jistě není nové. Řečeno, napsáno nebo natočeno toho o nich bylo už mnoho. Dá se snad dokonce říci, že posledních padesát let, během kterých byly procesy interpretovány, reinterpretovány, dezinterpretovány nebo dokonce mytizovány, představuje ještě zajímavější historii než samé procesy samé. Rozsáhlá literatura, sahající od vylíčení individuálních lidských příběhů prostřednictvím osobních zpovědí a memoárů až po monografie čerpající z československých archívů, nás podrobně zpravuje o posloupnosti jednotlivých zákroků bezpečnostního aparátu a o několikrát měněné "linii", kterou se příprava "pražského procesu" ubírala. Známe mnoho jednotlivých detailů, a čím více jich je, tím více se nabízí otázka, co tedy ještě vlastně o procesech padesát let od jejích konání nevíme... (více)

Karel Sieber

DOKUMENT

DOKUMENT

Represe a rehabilitace v Sovětském svazu II.

Rozkaz NKVD SSSR č. 001318 "Oznámení dislokace správ nápravně-pracovnách táborů a staveb NKVD" (17.10. 1940): Přílohy k rozkazu Ministerstva spravedlnosti SSSR č. 0067 "Oznámení dislokace nápravně pracovních táborů, Správ nápravně pracovních táborů a kolonií, Odborů nápravně pracovních táborů Ministerstva spravedlnosti a Správ Ministerstva spravedlnosti" (30.5. 1953) - (Rozmístění nápravně pracovních táborů, správ nápravně pracovních táborů a kolonií, odborů nápravně pracovních táborů a kolonií, jednotlivých správ ministerstva spravedlnosti, oblastních odborů zásobování hlavní táborové správy SSSR a školících center hlavní táborové správy SSSR)... (více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Spolupráce československé a sovětské rozvědky na začátku šedesátých let

Postupné zpřístupňování dokumentů zachycujících působení československé rozvědky začíná odhalovat také okolnosti vztahů, které si I. správa ministerstva vnitra udržovala k sovětské rozvědce. Předkládaný dokument, sestávající ze tří částí hodnotících ve třech různých momentech začátku šedesátých let československo-sovětskou zpravodajskou spolupráci, zachycuje jednak samotný tehdejší stav československé špionážní sítě, její úkoly a priority, jednak požadavky, s nimiž vůči vůči československé rozvědce přicházela KGB... (více)

Karel Sieber

SVĚDECTVÍ

SVĚDECTVÍ

"Bylo nás pět". Rozhovor s Ivanou Šustrovou o vydávání exilového časopisu Informační materiály

Blažek:
Kdy jste se stala členkou redakce Informačních materiálů?

Šustrová:
Na jaře 1973, to už bylo vydáno asi šest čísel. Tehdy jsme už v Západním Berlíně dělali také zvláštní monotematická čísla, například kritický dopis Jacka Kuroně a Karola Modzelewského straně. Připravili jsme také v následujícím roce reprint českého překlad knihy Lva Davidoviče Trockého Zrazená revoluce... (více)

Petr Blažek

SVĚDECTVÍ

SVĚDECTVÍ

Dr. Otto Klička: Pražské jaro a československá diplomacie

O československé diplomacii a zahraniční službě v období Pražského jara se neví takřka nic. Nebyla také vyslovena otázka: Jak se chovala během oné převratné události - a před ní a poté? To pramení z nezájmu médií, z tradiční neznalosti naší široké veřejnosti o úloze diplomacie vůbec a z povrchního názoru, že je služkou stávající moci, buď domácí či pod zahraničním diktátem. Osvětlím to dvěma výroky: Napoleonův ministr Talleyrand ocenil, že "diplomat má jazyk, aby lhal". A naše česká zkratka: Před vchodem do Černínského paláce zastavují limuzíny, z nichž vystupují dámy v róbách a muži v černém se stříbrnými kravatami nebo ve smokingu či fraku - přijíždějí na recepci. Kluci, hrající fotbal na rozsáhlém poloprázdném předdvoří podrží merunu, přihlížejí a řeknou: "Už zase jdou žrát" - a hrají dál... (více)

Dr. Otto Klička

KULATÝ STŮL

KULATÝ STŮL

J. V. Stalin 1953 - 2003: Půl století od smrti tyrana

Společnost pro výzkum východní a střední Evropy v ČR,
Pražský web pro studenou válku,
spolu s Katedrou slavistiky, Ústavem filosofie a společenských věd a Ústavem historických věd Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
si Vás dovolují pozvat na kulatý stůlna téma:

J. V. Stalin: 1953 - 2003: Půl století od smrti tyrana

Kulatý stůl se uskuteční v pondělí 7. dubna 2003 od 10 hodin v posluchárně A 5 v „nové“ budově Univerzity Hradec Králové (Hradecká ulice č. 1227)

Úvodní příspěvky přednesou:
PhDr. Emil Voráček, DrSc. – J. V. Stalin v pohledu archivních materiálů 30. let

Prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. – Stalin a ruská literatura, ruská literatura a Stalin

Mgr. Jan Adamec – Stalin a stalinismus

Diskusi moderuje Milan Hroníček

redakce

Vaše reakce...

zpět

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter