zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on Cold War

Informace speciálního oddělení ministerstva vnitra Sovětského svazu o počtu zatčených a odsouzených orgány VČK – OGPU – NKVD – MGB SSSR v letech 1921–1953

Období 1921-1929

Za období 1921–1929 bylo orgány VČK a později OGPU zatčeno 1.004.956 lidí a 208.863 odsouzeno (1921 – 200.271 lidí zatčeno a 35.829 odsouzeno; 1922 – 119.329 lidí zatčeno a 6.003 odsouzeno; 1923 – 104.520 lidí a 4.794 odsouzeno; 1924 – 92.849 lidí a 12.425 odsouzeno; 1925 – 72.658 lidí a 15.995 odsouzeno; 1926 – 62.817 lidí a 17.804 odsouzeno; 1927 – 76.983 lidí a 26.036 odsouzeno; 1928 – 112.803 lidí a 33.757 odsouzeno; 1929 – 162.776 lidí a 56.220 odsouzeno).

V letech 1921–1929 bylo z celkového počtu 1.004.956 zatčených lidí odsouzeno 208.863 lidí k: trestu smrti 23.391 lidí; k trestu odnětí svobody ve vězení nebo v lágrech 99.596 lidí; k trestu deportace nebo vysídlení 75.988 lidí; k jiným trestům 9.888 lidí.

V roce 1921 z 35.829 odsouzených bylo popraveno 9.701 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 21.724 lidí; deportováno nebo vyhnáno 1.817 lidí; odsouzeno k jiným trestům 2.587 lidí.

V roce 1922 z 6.003 odsouzených bylo popraveno 1.962 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 2.656 lidí; deportováno nebo vyhnáno 166 lidí; odsouzeno k jiným trestům 1.219 lidí.

V roce 1923 z 4.794 odsouzených bylo popraveno 414 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 2.336 lidí; deportováno nebo vyhnáno 2.044 lidí; /údaj není k dispozici/.

V roce 1924 z 12.425 odsouzených bylo popraveno 2.550 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 4.151 lidí; deportováno nebo vyhnáno 5.724 lidí; /údaj není k dispozici/.

V roce 1925 z 15.995 odsouzených bylo popraveno 2.433 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 6.851 lidí; deportováno nebo vyhnáno 6.274 lidí; odsouzeno k jiným trestům 437 lidí.

V roce 1926 z 17.804 odsouzených bylo popraveno 990 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 7.547 lidí; deportováno nebo vyhnáno 8.571 lidí; odsouzeno k jiným trestům 696 lidí.

V roce 1927 z 26.036 odsouzených bylo popraveno 2.363 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 12.267 lidí; deportováno nebo vyhnáno 11.235 lidí; odsouzeno k jiným trestům 171 lidí.

V roce 1928 z 33.757 odsouzených bylo popraveno 869 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 16.211 lidí; deportováno nebo vyhnáno 15.640 lidí; odsouzeno k jiným trestům 1.037 lidí.

V roce 1929 z 56.220 odsouzených bylo popraveno 2.109 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 25.853 lidí; deportováno nebo vyhnáno 24.517 lidí; odsouzeno k jiným trestům 3.741 lidí.

Období 1930 – 1936

Za období 1930-36 bylo orgány OGPU a později NKVD zatčeno 2.255.722 lidí a 1.391.093 odsouzeno (v roce 1930 bylo 331.544 lidí zatčeno a 208.069 odsouzeno; v roce 1931 bylo 479.065 zatčeno a 180.696 odsouzeno; v roce 1932 410.433 zatčeno a 141.919 odsouzeno; v roce 1933 bylo 505.256 lidí zatčeno a 239.664 odsouzeno; v roce 1934 bylo 205.173 lidí zatčeno a 114.756 odsouzeno; v roce 1935 bylo 193.083 lidí zatčeno a 267.076 odsouzeno; v roce bylo 131.168 lidí zatčeno a 274.670 odsouzeno).

V letech 1930–1936 bylo z celkového počtu 2.255.722 zatčených lidí odsouzeno 1.391.093 lidí k: trestu smrti 40.137 lidí; k trestu odnětí svobody ve vězení nebo v lágrech 897.690; k trestu deportace nebo vysídlení 275.678 lidí; k jiným trestům 177.588 lidí

V roce 1930 z 208.069 odsouzených bylo popraveno 20.201 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 114.443 lidí; deportováno nebo vyhnáno 58.816 lidí; odsouzeno k jiným trestům 14.609 lidí.

V roce 1931 z 180.696 odsouzených bylo popraveno 10.651 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 105.683 lidí; deportováno nebo vyhnáno 63.269 lidí; odsouzeno k jiným trestům 1.093 lidí.

V roce 1932 z 141.919 odsouzených bylo popraveno 2.728 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 73.946 lidí; deportováno nebo vyhnáno 36.017 lidí; odsouzeno k jiným trestům 29.228 lidí.

V roce 1933 z 239.664 odsouzených bylo popraveno 2.154 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 138.903 lidí; deportováno nebo vyhnáno 54.262 lidí; odsouzeno k jiným trestům 44.345 lidí.

V roce 1934 z 78.999 odsouzených bylo popraveno 2.056 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 59.451 lidí; deportováno nebo vyhnáno 5.994 lidí; odsouzeno k jiným trestům 11.498 lidí.

V roce 1935 z 267.076 odsouzených bylo popraveno 1.229 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 185.846 lidí; deportováno nebo vyhnáno 33.601 lidí; odsouzeno k jiným trestům 46.400 lidí.

V roce 1936 z 274.670 odsouzených bylo popraveno 1.118 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 219.418 lidí; deportováno nebo vyhnáno 23.719 lidí; odsouzeno k jiným trestům 30.415 lidí.

Období 1937 – 1938

Za období 1937-38 bylo orgány NKVD zatčeno 1.575.259 lidí a 1.344.923 odsouzeno (v roce 1937 bylo 936.750 lidí zatčeno a 790.665 odsouzeno a v roce 1938 bylo 638.509 zatčeno a 554.258 odsouzeno). V letech 1937–1938 bylo z celkového počtu 1.575.259 zatčených lidí odsouzeno 1.344.923 lidí k: trestu smrti 681.692 lidí; k trestu odnětí svobody ve vězení nebo v lágrech 634.520; k trestu deportace nebo vysídlení 18.208 lidí; k jiným trestům 10.203 lidí

V roce 1937 z 790.665 odsouzených bylo popraveno 353.074 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 429.311 lidí (z toho výše trestu: 25 let – 386 lidí; 20 let – 337 let; 15 let – 1.825 lidí; do 10 let – 426.763 lidí); deportováno nebo vyhnáno 1.366 lidí; odsouzeno k jiným trestům 6.914 lidí.

V roce 1938 z 554.258 odsouzených bylo popraveno 554.258 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 205.509 lidí (z toho výše trestu: 25 let – 1.342 lidí; 20 let – 1.178 lidí; 15 let – 3.218 lidí; do 10 let – 199.771 lidí); deportováno nebo vyhnáno 16.842 lidí; odsouzeno k jiným trestům 3.289 lidí.

Období 1939 – 1953 (1. polovina roku)

Za období 1939 - 53 bylo bezpečnostními orgány odsouzeno 1.115.427 lidí (v roce 1939 bylo odsouzeno 63.889 lidí; v roce 1940 bylo odsouzeno 71.806 lidí; v roce 1941 bylo odsouzeno 75.411 lidí; v roce 1942 bylo odsouzeno 124.406 lidí; v roce 1943 bylo odsouzeno 78.441 lidí; v roce 1944 bylo odsouzeno 75.109 lidí; v roce 1945 bylo odsouzeno 123.248 lidí; v roce 1946 bylo odsouzeno 123.294 lidí; v roce 1947 bylo odsouzeno 78.810 lidí; v roce 1948 bylo odsouzeno 73.269 lidí; v roce 1949 bylo odsouzeno 75.125 lidí; v roce 1950 bylo odsouzeno 60.641 lidí; v roce 1951 bylo odsouzeno 54.775 lidí; v roce 1952 bylo odsouzeno 28.880 lidí; v roce 1953 (1. polovina) bylo odsouzeno 8.403 lidí.

V letech 1939–1953 (1. polovina roku) bylo odsouzeno 1.344.923 lidí k: trestu smrti 54.235 lidí; k trestu odnětí svobody ve vězení nebo v lágrech 999.291; k trestu deportace nebo vysídlení 43.638 lidí; k jiným trestům 18.263 lidí.

V roce 1939 z 63.889 odsouzených bylo popraveno 2.552 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 54.666 lidí (z toho výše trestu: 25 let – 526 lidí; 16-24 let – údaj neuveden; 11-15 let – 883 lidí; 6-10 let – 23.723 lidí; 3-5 let – 29.534 lidí; do 2 let – údaj neuveden); deportováno nebo vyhnáno 3.783 lidí; odsouzeno k jiným trestům 2.888 lidí.

V roce 1940 z 71.806 odsouzených bylo popraveno 1.649 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 65.727 lidí (z toho výše trestu: 25 let – údaj neuveden; 16-24 let – údaj neuveden; 11-15 let – 529 lidí; 6-10 let – 21.514 lidí; 3-5 let – 43.684 lidí; do 2 let – údaj neuveden); deportováno nebo vyhnáno 2.142 lidí; odsouzeno k jiným trestům 2.288 lidí.

V roce 1941 z 75.411 odsouzených bylo popraveno 8.001 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 64.990 lidí (z toho výše trestu: 25 let – údaj neuveden; 16-24 let – údaj neuveden; 11-15 let – 507 lidí; 6-10 let – 40.678 lidí; 3-5 let – 23.815 lidí; do 2 let – údaj neuveden); deportováno nebo vyhnáno 1.200 lidí; odsouzeno k jiným trestům 1.210 lidí.

V roce 1942 z 124.406 odsouzených bylo popraveno 23.278 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 88.809 lidí (z toho výše trestu: 25 let – údaj neuveden; 16-24 let – údaj neuveden; 11-15 let – 774 lidí; 6-10 let – 69.893 lidí; 3-5 let – 18.142 lidí; do 2 let – údaj neuveden); deportováno nebo vyhnáno 7.070 lidí; odsouzeno k jiným trestům 5.249 lidí.

V roce 1943 z 78.441 odsouzených bylo popraveno 3.579 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 62.287 lidí (z toho výše trestu: 25 let – 897; 16-24 let – údaj neuveden; 11-15 let – 846 lidí; 6-10 let – 57.727 lidí; 3-5 let – 8.885 lidí; do 2 let – 532); deportováno nebo vyhnáno 4.787 lidí; odsouzeno k jiným trestům 1.188 lidí.

V roce 1944 z 75.109 odsouzených bylo popraveno 3.029 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 70.610 lidí (z toho výše trestu: 25 let – 14.779; 16-24 let – údaj neuveden; 11-15 let – 875 lidí; 6-10 let – 46.902 lidí; 3-5 let – 7.633 lidí; do 2 let – 421); deportováno nebo vyhnáno 649 lidí; odsouzeno k jiným trestům 821 lidí.

V roce 1945 z 123.248 odsouzených bylo popraveno 4.252 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 116.681 lidí (z toho výše trestu: 25 let – 31.663; 16-24 let – údaj neuveden; 11-15 let – 2.433 lidí; 6-10 let – 70.850 lidí; 3-5 let – 10.791 lidí; do 2 let – 944); deportováno nebo vyhnáno 1.647 lidí; odsouzeno k jiným trestům 668 lidí.

V roce 1946 z 123.294 odsouzených bylo popraveno 2.896 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 117.943 lidí (z toho výše trestu: 25 let – 16.289; 16-24 let – údaj neuveden; 11-15 let – 2.144 lidí; 6-10 let – 80.742 lidí; 3-5 let – 16.401 lidí; do 2 let – 2.367); deportováno nebo vyhnáno 1.498 lidí; odsouzeno k jiným trestům 957 lidí.

V roce 1947 z 78.810 odsouzených bylo popraveno 1.105 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 76.581 lidí (z toho výše trestu: 25 let – 12.098; 16-24 let – 259; 11-15 let – 3.356 lidí; 6-10 let – 49.215 lidí; 3-5 let – 8.623 lidí; do 2 let – 3.030); deportováno nebo vyhnáno 666 lidí; odsouzeno k jiným trestům 458 lidí.

V roce 1948 z 73.269 odsouzených bylo popraveno /údaj neuveden/; uvězněno v lágrech či vězeních 72.552 lidí (z toho výše trestu: 25 let – 36.951; 16-24 let – 1.811; 11-15 let – 2.687 lidí; 6-10 let – 25.790 lidí; 3-5 let – 3.803 lidí; do 2 let – 1.510); deportováno nebo vyhnáno 419 lidí; odsouzeno k jiným trestům 298 lidí.

V roce 1949 z 75.125 odsouzených bylo popraveno /údaj neuveden/ lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 64.509 lidí (z toho výše trestu: 25 let – 37.678 lidí; 16-24 let – 1.173; 11-15 let – 1.730 lidí; 6-10 let – 21.450 lidí; 3-5 let – 2.044 lidí; do 2 let – 434); deportováno nebo vyhnáno 10.316 lidí; odsouzeno k jiným trestům 300 lidí.

V roce 1950 z 60.641 odsouzených bylo popraveno 475 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 54.466 lidí (z toho výše trestu: 25 let – 29.909; 16-24 let – 818; 11-15 let – 1.414 lidí; 6-10 let – 20.458 lidí; 3-5 let – 1.522 lidí; do 2 let –345); deportováno nebo vyhnáno 5.225 lidí; odsouzeno k jiným trestům 475 lidí.

V roce 1951 z 54.775 odsouzených bylo popraveno 1.609 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 49.142 lidí (z toho výše trestu: 25 let – 30.366; 16-24 let – 394; 11-15 let – 964 lidí; 6-10 let – 15.769 lidí; 3-5 let – 1.234 lidí; do 2 let – 415); deportováno nebo vyhnáno 3.425 lidí; odsouzeno k jiným trestům 599 lidí.

V roce 1952 z 28.800 odsouzených bylo popraveno 1.612 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 25.824 lidí (z toho výše trestu: 25 let – 17.984; 16-24 let – 319; 11-15 let – 486 lidí; 6-10 let – 6.395 lidí; 3-5 let – 491 lidí; do 2 let – 149); deportováno nebo vyhnáno 773 lidí; odsouzeno k jiným trestům 591 lidí.

V roce 1953 (1. polovina) z 8.403 odsouzených bylo popraveno 198 lidí; uvězněno v lágrech či vězeních 7.894 lidí (z toho výše trestu: 25 let – 4.769; 16-24 let – 76; 11-15 let – 149 lidí; 6-10 let – 2.665 lidí; 3-5 let – 211 lidí; do 2 let – 24); deportováno nebo vyhnáno 38 lidí; odsouzeno k jiným trestům 273 lidí.

Jan Adamec

Vaše reakce...

zpět

Informace speciálního oddělení ministerstva vnitra Sovětského svazu o počtu zatčených a odsouzených orgány VČK – OGPU – NKVD – MGB SSSR v letech 1921–1953

Po prvním zběžném pohledu se tyto spravki mohou zdát jako neškodné statistiky o produkci masa nebo hospodářského vývoje. Bohužel tomu tak není. Jedná se o nijak nekomentované číselné vyjádření výsledků jedné z nejhorších represivních státních mašinérií, které tato planeta kdy nosila. Dokument zachycuje počty zatčených, odsouzených, vysídlených a zavražděných obyvatel Sovětského svazu v letech 1921 – 1953, které má na svědomí sovětská represivní moc.

V tomto dokumentu mapujícím jen úředně podchycenou a zaznamenanou část represí nalezneme údaj o neuvěřitelných 799.455 popravených obyvatel v období mezi lety 1921–1953 (z toho opět neuvěřitelných 681.692 popravených ve pouhých dvou letech 1937–1938). Již sám původce těchto represí a člověk zodpovědný za většinu mrtvých si byl vědom děsivého rozměru vraždění a jeho neuchopitelnosti pomocí slov. Je mu připisován výrok, že smrt jednoho člověk je tragédie, smrt statisíců je statistika. Nic neilustruje dvacáté století lépe.

V originále se jedná o čtyři tabulky vykazující počty lidí prošlých represivní mašinérií v letech 1921–1953.

Tabulky jsou rozděleny do tří oddílů – v prvním jsou uváděny počty zatčených a druhy zločinů či přestupků, za které byli lidé zatýkáni a odsuzováni; v druhém oddílu jsou uvedeny druhy trestů (od trestu smrti až např. po umístění do psychiatrických zařízení); ve třetím oddílu najdeme informace, jakým způsobem byli zatčení souzeni a odsuzování (soudy, tribunály, kolegium tajné služby, či pověstné ad hoc vytvářené „trojky“).

V dokumentu jsou uvedeny tyto druhy trestů: trest smrti (VMN - vysša mera nakazanija), lágry, pracovní tábory a vězení (lagerja i tjur´my), vyhnanství a deportace (ssylka i vyssylka), ostatní opatření (pročie mery).

Pro období 1936 – 38 je obecná kolonka lagerja i tjurmy (pracovní tábory /lágry/ a vězení) nahrazena kolonkou lišenie svobody (zbavení svobody) s těmito odstupňovanými tresty: 25 let, 20 let, 15 let a rozmezí pohybující se do 10 let. Pro období 1939 – 1953 je kolonka zbavení svobody rozčleněna ještě podrobněji: 25 let, 16 – 24 let, 11 – 15 let, 6 – 10 let, 3 – 5 let, do 2 let.

Pro období 1921 – 1938 jsou v dokumentu uváděny tyto důvody k zatčení: k/r prestuplenija (kontrarevoluční zločin) a pod tímto obviněním existovala ještě tzv. antisovětskaja agitacija (antisovětská agitace, nebo štvaní). Třetí kolonka zahrnovala blíže nespecifikované drugie prestuplenija (ostatní zločiny). Pro období 1939 – 53 jsou uváděny jen dvě kolonky: k/r prestuplenija (kontrarevoluční činnost) a pod tímto obviněním je uváděna i pověstná desítka, to jest paragraf č. 10 zákona 58.

originální název:
Spravki specotděla MVD SSSR o količestve arestovannych i osuždennych organami VČK – OGPU – NKVD – MGB SSSR v 1921 – 1953 gg.

datum uvedené na dokumentu:
11.12. 1953

citační zdroj:
Reabilitacija: Kak eto bylo. Dokumenty Prezidiuma CK KPSS i drugie materialy Mart 1953 – fevral´ 1956. sost. A. Artizov, Ju. Sigačev, I. Ševčuk, V. Chlopov, XX. vek. Dokumenty, Moskva, 2000; Dokument č. 15

originální zdroj:
GA RF (Gosudarstvennyj archiv Rossijskoj federacii). F. 9401. Op. 1. D. 4157. L. 201 – 205. Podlinnik. Rukopis´.

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter