zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on Cold War

AKTUÁLNÍ ČÍSLO

ARCHIV

STUDIE

DOKUMENTY

SVĚDECTVÍ

RECENZE

CO JE NOVÉHO

KOŘENY

TEORIE

REJSTŘÍKY

WWW

***

EDITORIAL

EDITORIAL

Listopadové číslo 2002

Je tu listopad a s ním i další číslo Pražského webu pro studenou válku. Stejně jako v minulém vydání prochází i tímto číslem především téma Procesy a rehabilitace - tentokrát v podobě souboru významných sovětských dokumentů, které z ruštiny převedl, okomentoval a poznámkami doplnil Jan Adamec. Nadužívaná slova "věc tolik potřebná" a "práce tak záslužná" už dnes znějí jako mimořádně pitomé fráze - jak to ale říci jinak?... (více)

Karel Sieber

CO JE NOVÉHO

CO JE NOVÉHO

...v maďarském časopisu História

Pro listopadové vydání našeho webu jsem si do rubriky novinek vybral článek z maďarského historicko-popularizačního časopisu História. Pokud bych tento časopis, jehož nejnovější čísla jsou k dispozici v čítárně maďarského kulturního střediska, měl více čtenářům přiblížit, pak bych jej přirovnal k českým Dějinám a současnosti... (více)

Jan Adamec

CO JE NOVÉHO

CO JE NOVÉHO

...v časopisu Intelligence and National Security

Předposlední číslo (Volume 17, Spring 2002, Number 1) jednoho z časopisů patřících do "stáje" vydavatelství Frank Cass vyšlo s podtitulem British Intelligence in the Twentieth Century: A Missing Dimension? Nadpis odkazuje na v roce 1984 vydanou práci Christophera Andrewa a Davida Dilkse The Missing Dimension: Government and Intelligence Communities in the Twentieth Century (London, Macmillan), která hledala odpověď na otázku, nakolik jsou britské moderní dějiny úplné bez znalosti detailů z působení britského zpravodajství. Zvláštní číslo Intelligence and National Security tentokrát odráží především debatu, která byla o významu poznání dějin zvláštních služeb vedena na konferenci pořádané k tomuto tématu na konci června 2001. Jeho editorem byl britský vojenský historik a pracovník Public Record Office (PRO) Oliver Hoare... (více)

Milan Hroníček

DOKUMENT

DOKUMENT

Represe a rehabilitace v Sovětském svazu

První část plánovaného cyklu, v jehož rámci plánujeme zveřejňovat nejdůležitější dokumenty týkající se represivního aparátu SSSR. Cyklus se bude opírat o nově zveřejněné dokumenty z ruských archívů, především z archívu ÚV KSSS, bývalé KGB a nynější FSB, ministerstev zahraničí, vnitra a obrany... (více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Dokumenty k problematice československé vědeckotechnické rozvědky v druhé polovině padesátých let.

V rámci zpřístupňování dokumentů týkajících se vývoje československého bezpečnostního aparátu během studené války předkládáme celkem šest dokumentů z období let 1956 - 1961, které mapují hlavní výsledky činnosti tehdejší československé vědeckotechnické rozvědky. Vzhledem k tomu, že archiválie Archívu Úřadu pro zahraniční styky a informace obsahující bližší údaje o československé vědeckotechnické špionáži jsou stále nedostupné, představují uvedené dokumenty (uložené ve fondu 02/2, politické byro ÚV KSČ, SÚA, AÚV KSČ) vedle svědectví pamětníků hlavní prameny ke zmíněné problematice... (více)

Karel Sieber

STUDIE

STUDIE

Tišlerova aféra. Epizoda z dějin československého vojenského zpravodajství

Ani po politických procesech, které se odehrály právě před padesáti lety, nebylo ještě zdaleka jasné, jaká budu v několika desítkách příštích let struktura československé rozvědky. Vlně poprav a perzekucí, provázejících slánskyádu, padli za oběť jak vedoucí činitelé "civilní" Státní bezpečnosti (Osvald Závodský, Oskar Valeš a další), tak i vedení Obranného zpravodajství (Bedřich Reicin). Do poloviny padesátých let tak byl mezi oběma složkami československých tajných služeb vytvořen křehký konsensus - ministerstvo vnitra, vedené po zrušení ministerstva národní bezpečnosti charismatickým Rudolfem Barákem, začalo budovat s pomocí sovětských poradců rozsáhlý rozvědný aparát (I. správu Sboru národní bezpečnosti), zatímco Zpravodajská správa Generálního štábu Československé lidové armády si pod vedením generála Racka uchovala samostatné postavení... (více)

Karel Sieber

KULATÝ STŮL

KULATÝ STŮL

Proces s Rudolfem Slánským - padesát let poté

Pražský web pro studenou válku (PWSV) ve spolupráci se Slovanskou knihovnou pořádá kulatý stůl při příležitosti padesátého výročí "pražského procesu". Diskuse by se měla zaměřit zejména na otázky širších souvislostí československých procesů a rehabilitací, zejména na jejich souvislosti s politickými procesy v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku a se sovětskou politikou přelomu 40. a 50. let... (více)

redakce

KULATÝ STŮL

KULATÝ STŮL

Karibská krize - čtyřicet let poté

Jako doplněk k poslední informaci o pořádané panelové diskusi o karibské krizi (v úterý 5. listopadu v 16.00 v prostorách Střediska ibero-amerických studií FF UK, Šporkův palác) uvádíme synopse referátů jednotlivých vystupujících. Po každém z diskusních okruhů bude následovat diskuse, kterou moderuje Mgr. Jan Adamec... (více)

redakce

RECENZE

RECENZE

Krvavý Jom Kippur

Předněvýchodní region, izraelsko-arabské vztahy, palestinský problém, ... Poslední léta a měsíce tato oblast opět (pokolikáté zase?) přitahuje zájem médií a jejich prostřednictvím i naší pozornost. Stává se předmětem jak vážně míněných diskuzí, tak vášnivých "hospodských" debat. Nelze tedy než přivítat jakékoli nové dílo, které se věnuje tomuto obtížnému tématu. Tím spíše, když se pod poněkud dryáčnickým názvem vyloupne důkladná historická práce. Na druhou stranu však nelze přehlížet ani neduhy knihy, kterou se zabýváme. Obvykle se recenze soustřeďují na problematické pasáže zkoumaných prací. Zpochybňují vznesené hypotézy, pozastavují se nad závěry či nad použitými metodami. Problém nastává v situaci, když se tím, co nás "vyprovokuje" k napsání recenze, stane celková koncepce díla. Bohužel, přesně takový případ nastal u (zatím) poslední práce Jana Wannera... (více)

Milan Hroníček

Vaše reakce...

zpět

***

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter