zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on the Cold War

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

pokud čtěte tyto řádky, pak jste si již všimli hlavní inovace, kterou jsme pro vás připravili – je to změna internetové adresy. Od únorového čísla našeho měsíčníku přecházíme od webhostingu na adrese www.sweb.cz/pwsv ke stálé vlastní adrese www.coldwar.cz. Na tomto místě je třeba poděkovat za tuto změnu našemu webmasterovi a historikovi v jedné osobě (což je jev v pravdě ojedinělý) Karlovi Sieberovi, který je také autorem hlavního článku tohoto čísla.

Co měly v historii komunistického Československa společného tři na první pohled velmi odlišné věci jako byla vltavská kaskáda, hospodářská krize Novotného režimu a jaderná strategie soupeřících velmocí USA a SSSR, to se dozvíte v jeho studii, doplňující zjištění zveřejněná v červnu 2002 na stránkách Lidových novin.

Do Československé lidové armády nahlédneme ještě jednou a to prostřednictvím dokumentu týkajícího se případu generálmajora R. Tesaříka z roku 1960.

Petr Blažek připravil tzv. Diskusní příspěvek clena ÚV KSC a ministra vnitra CSSR s. Jana Pelnáře na plenárním zasedání ÚV KSC dne 29. května 1969. Ministr vnitra Pelnář vyrovnává s vnitropolitickým vývojem po lednu 1968 a vytváří ideologickou konstrukci Pražského jara jako „…rozsáhlého mezinárodního spiknutí, připraveného západními tajnými službami za aktivní podpory domácích „antisocialistických sil“.

Sběratelé sovětik si mohou do svých kolekcí zařadit další dokument sovětské provenience. Zatímco hlavní studie tohoto čísla jsou zaměřeny do oblasti zbrojení a průmyslu, tímto dokumentem se přeneseme do sféry kulturní, lépe řečeno do podmínek, za jakých vznikal na konci čtyřicátých let v SSSR film. Jedná se o záznam rozhovoru mezi Stalinem a režisérem Ejzenštejnem o koncepci a nutném přepracování některých „závadných“ částí filmového eposu Ivan Hrozný.

Na závěr ještě dvě pozvánky – Pražský web pro studenou válku pořádá dne 11.2. 2003 na půdě Filozofické fakulty UK již svůj třetí kulatý stul tentokrát věnovaný pitoreskní osobě generála J. Šejny.

A zůstaňme ještě na pude naší alma mater – PhDr. Petr Blažek zahájí ve středu 19.2. 2003 svůj cyklus specializačních přednášek s názvem Opozice a hnutí odporu proti komunistickému režimu v Československu 1968 – 1989. V této sérii vystoupí řada odborníku na zmíněné období, takže máte možnost se v průběhu letního semestru seznámit s širokou škálou problematiky československé opozice v podání Doc. PhDr. Jana Rychlíka, DrSc., dr. Lukasze Kaminského, Mgr. Jaroslava Pažouta, PaeDr. Miroslava Vanka, PhD., Mgr. Jaroslava Cuhry, PhDr. Milana Otáhala, RNDr. Kamily Bendové, CSc., PhDr. Oldricha Tumy, PhDr. Rudolfa Vévody, PhDr. Norberta Kmete, PhD., PhDr. Pavla Žáčka, PhD. či Radka Schovánka.

Jan Adamec

Vaše reakce...

zpět

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter