zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on the Cold War

AKTUÁLNÍ ČÍSLO

ARCHIV

STUDIE

DOKUMENTY

SVĚDECTVÍ

RECENZE

CO JE NOVÉHO

KOŘENY

TEORIE

REJSTŘÍKY

WWW

***

EDITORIAL

EDITORIAL

Únorové číslo (2003)

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, pokud čtete tyto řádky, pak jste si již všimli hlavní inovace, kterou jsme pro vás připravili je to změna internetové adresy. Od únorového čísla našeho měsíčníku přecházíme od webhostingu na adrese www.sweb.cz/pwsv ke stálé vlastní adrese www.coldwar.cz. Na tomto místě je třeba poděkovat za tuto změnu našemu webmasterovi a historikovi v jedné osobě (což je jev vpravdě ojedinělý) Karlovi Sieberovi, který je také autorem hlavního článku tohoto čísla... (více)

Jan Adamec

STUDIE

STUDIE

Vltavská kaskáda, hospodářská krize Novotného režimu a hrozba jaderné války po druhé berlínské krizi.

K širším souvislostem československého obranného plánování na začátku šedesátých let

Výročí čtyřiceti let od karibské krize připomnělo staré otázky a další nové otevřelo. Co vlastně znamenaly mezinárodně politické krize začátku šedesátých let pro Československo? Možnou odpověď představuje třeba populární téma činnosti československé armády bezprostředně během klíčových říjnových dnů. Československé vojenské jednotky byly vyvedeny z kasáren a uvedeny do stavu pohotovosti. Československá armáda byla připravována k tomu, aby sehrála svou roli ve zvažovaném vojenském střetnutí... (více)

Karel Sieber

DOKUMENT

DOKUMENT

Projev ministra vnitra Jana Pelnáře na zasedání ÚV KSČ 29. května 1969

Ve dnech 29. a 30. května 1969 se ve Španělském sále Pražského hradu konalo plenární zasedání ÚV KSČ. Uskutečnilo se necelých sedm týdnů po předchozím zasedání, na němž 17. dubna 1969 většina jeho účastníků odsouhlasila nástup ambiciózního slovenského politika Gustáva Husáka do čela strany a (jak se záhy ukázalo) ukončila diskuse nad možným pokračováním "Pražského jara"... (více)

Petr Blažek

STUDIE

STUDIE

Případ generála Tesaříka

"Co všechno musí nositel Řádu hrdiny Sovětského svazu udělat, aby se dostal do nemilosti" - i tak bychom mohli stručně charakterizovat přiložený dokument. Na rozdíl od mnoha jiných řádů a vyznamenání, které si mezi sebou udělovali komunističtí funkcionáři, byl Řád hrdiny SSSR obvykle spojen s nesporně prokázanými zásluhami. Bylo tomu tak i v případě generálmajora Richarda Tesaříka, který byl v bojích, kterými prošel Svobodův armádní sbor na cestě do Československa, dvakrát raněn a několikrát vyznamenán... (více)

Karel Sieber

DOKUMENT

DOKUMENT

Zápis rozhovoru mezi J.V. Stalinem, A.A. Ždanovem a V.M. Molotovem se S.M. Ejzenštejnem a N.K. Čerkasovem o filmu Ivan Hrozný (26.2. 1947)

Filmovém eposu a základnímu dílu světové filmové abecedy Ivanu Hrozném věnoval Sergej Michajlovič Ejzenštejn (23.1. 1898, Riga 10.2. 1948, Moskva) obrazně i doslova své zdraví a život. V roce 1941, po fenomenálním úspěchu předchozího filmu Alexandr Něvský, za kterého Ejzenštejn dostal 1.2. 1939 Leninův řád, byl pověřen prací na třídílném eposu o legendárním ruském carovi 16. století Ivanu Hrozném. První díl navázal na úspěch předchozího filmu a Ejzenštejn byl za něj opět oceněn, tentokrát prestižní Stalinovou cenou. První díl se dostal do kin v roce 1945. Podobné štěstí ale neměl díl druhý (dokončený v roce 1946) ten už nemilosrdně narazil na bariéru cenzury a diváci jej mohli spatřit až v roce 1958. Materiál ke třetímu dílu byl až na jeden zlomek zničen... (více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Válečný komunismus, aeroplány, jezdectvo a věda

PÍSEMNÝ VZKAZ E. M. SKLJANSKÉMU. 4. X. 1919 (Jezdectvo je bezmocné proti aeroplánu, letí-li nízko.): Soudruhu Skljanski! Nemohl byste si dát u vojenského vědce XYZ vypracovat odpověď: (rychle) aeroplány proti jezdectvu? Příklady. Let zcela nízko. Příklady. Aby dal instrukci "vědecky" podloženou (četl jsem jednou o tom, ale jeden "praktik", I. N. Smirnov, se tomu směje prý je to nesmysl) (více)

Petr Blažek

CO JE NOVÉHO

CO JE NOVÉHO

Opozice a hnutí odporu proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989

Cyklus specializačních přednášek Ústav českých dějin FF UK
letní semestr 2003, středa 16.40-18.15, místnost č. 209
Hlavní budova FF UK, Náměstí Jana Palacha č. 2
garant: PhDr. Petr Blažek, interní doktorand ÚČD FF UK (více)

Petr Blažek

Vaše reakce...

zpět

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter