zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on the Cold War

Dokument

Č.j. 4676 Sv/Jar

Usnesení

91. schůze politického byra ÚV KSČ ze dne 22. března 1960

K bodu: 10) Některé negativní názory projevující se mezi příslušníky armády a občanstvem v souvislosti se současnou mezinárodní situací (s. B. Lomský1))

Usneseno:

Politické byro ÚV KSČ na základě předložené zprávy o některých negativních názorech projevujících se mezi příslušníky armády v souvislosti se současnou mezinárodní situací

1. ukládá

a) s. B. Lomskému, s. V. Prchlíkovi, 2) náčelníku hlavní politické správy Čs. lidové armády, s. R. Barákovi3) zabezpečit v ozbrojených silách zlepšení propagandy a agitace k otázkám mezinárodní situace, třídního obsahu politiky mírového soužití a zvyšování obranyschopnosti čs. ozbrojených sil;

b) s. V. Kouckému4) projednat zprávu se závěry s hlavními redaktory tisku, rozhlasu a televize;
2. schvaluje zveřejnit zprávu se závěry v bulletinu ÚV KSČ.

Provede: s. A. Novotný5)
s. R. Barák
s. V. Koucký
s. B. Lomský
s. V. Prchlík

(SÚA, A ÚV KSČ, f. 02/2, sv. 252, a.j. 336, zápis)

Poznámky:

1) Bohumír Lomský (1914-1982), armádní generál, 1956-1968 ministr národní obrany, 1958-1968 člen ÚV KSČ.

2) Václav Prchlík (1922-1983), generálmajor, 1965-1968 náčelník Hlavní politické správy ČSLA,1958-1969 člen ÚV KSČ.

3) Rudolf Barák (1915-1995), 1953-1961 ministr vnitra, 1959-1962 místopředseda vlády, 1954-1962 člen politického byra ÚV.

4) Vladimír Koucký (1920-1979), 1958-1968 tajemník ÚV KSČ, 1945-1971 člen ÚV KSČ.

5) Antonín Novotný (1904-1975), 1957-1968 prezident republiky, 1953-1968 I. tajemník ÚV KSČ, 1951-1968 člen politického byra/předsednictva ÚV KSČ.

Vaše reakce...

zpět

Dokumenty:

Některé negativní názory projevující se mezi příslušníky armády a občanstvem v souvislosti se současnou mezinárodní situací

(SÚA, A ÚV KSČ, f. 02/2, sv. 252, a.j. 336, bod 10)

Usnesení 91. schůze politického byra ÚV KSČ ze dne 22. března 1960

(SÚA, A ÚV KSČ, f. 02/2, sv. 252, a.j. 336, zápis)

Doprovodná analýza:

"Lomského zpráva: Československá lidová armáda a politika mírového soužití"

Milan Hroníček

Komentář:

"Od války k míru, od míru k válce: Československý satelit v osidlech sovětské politiky"

Karel Sieber

Novinové a časopisecké texty a obrázky kritizované ve zprávě:

Rudolf Žák Na cvičení Host do domu

Rudolf Žák Na cvičení Host do domu 2

Rudolf Žák: "Na cvičení". Host do domu, roč. VII, 1960, č. 1, s. 23-24

Jana Moravcová,

Jana Moravcová: "Karneval". Rudé právo, roč. 40, 14. února 1960, s. 4

Co byste chtěli říct soudruhu Chruščovovi? Mladý svět, 1959, č.48/1

"Co byste chtěli říci soudruhu Chruščovovi?" Mladý svět, roč. 1, 1959, č. 48, s. 12

J. Žentel:

J. Žentel: "Pryč se vším, co brání dorozumění" (karikatura). Tvorba, roč. XXV, č. 3, 21. ledna 1960, s. 50

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter