zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on the Cold War

Michael Share: The Soviet Union, Hong Kong, and the Cold War, 1945-1970. CWIHP Working Paper, No. 41. Washington, D.C., January 2003

Cold War International History Project uveřejnil na počátku tohoto roku svůj další Working Paper – tentokrát o studené válce v Hongkongu. Studenoválečný Hongkong je občas – díky své exponované poloze i různorodým zájmům, které se v něm protínaly – přirovnáván k Západnímu Berlínu. Narozdíl od Berlína však Hongkong podstatně méně přitahoval pozornost historiků. Michael Share se pokusil tento „dluh“ částečně odčinit monografií o sovětské politice vůči královské kolonii. Hned na počátku musím přiznat, že práce značně překonává rámec tohoto tématu. Značně plasticky – byť jen v základních rysech – vytváří základní „topografii“ kolonie jako studenoválečného „bojiště“.

Shareův text úspěšně kombinuje několik rovin. Sleduje ideologické, geopolitické a ekonomické aspekty sovětské politiky vůči Hongkongu i peripetie jejího formulování stejně jako perspektivy, skrze něž Sovětský svaz pohlížel na dění v kolonii. Share rovněž tématizuje roli Hongkongu v čínsko-sovětských vztazích.

Až téměř do konce 50. let se Kreml podřizoval čínské linii ve vztahu k Hongkongu a i později v průběhu „roztržky“, tj. v období, kdy se Moskva pokoušela o „realističtější“ kurz vůči kolonii, zůstával oficiální politikou SSSR důraz na návrat území pod čínskou kontrolu. Další rovinou, které si studie všímá, jsou rozdílné pozice a zájmy, s nimiž různé sovětské instituce k Hongkongu přistupovaly. Autor zvláště upozorňuje na změnu sovětské politiky, když v souvislosti s čínsko-sovětskou roztržkou převzali „péči“ o kolonii namísto sovětských expertů na Čínu odborníci na Velkou Británii, kteří preferovali méně ideologický a praktičtější kurz prohlubování hospodářských styků. Studie si bohužel jen nárazově všímá „vnějších“ reakcí na sovětskou politiku. I tak je však patrné, že ostatní zainteresovaní „hráči“ sovětské počínání bedlivě sledovali – ať už šlo o ČLR, USA či britské úřady. Ostatně sovětská snaha o zlepšování vztahů s Hongkongem v 60. letech byla téměř stejně neplodná jako předchozí „mrazivé“ období. Hongkongská lokální správa, jež se obávala reakce ČLR, se jakýmkoli sovětským iniciativám dosti úspěšně bránila. Specifickým tématem, o němž se Share zmiňuje, ale které – patrně z nedostatku pramenů – nerozvíjí, jsou fámy o rozvětvené sovětské špionážní síti v Hongkongu, které se opakovaně objevovaly. Shareova studie představuje vysoce informativní text, který nelze snadno přehlédnout – už jen proto, že „objevuje“ nové a zajímavé téma pro historiografii studené války.

Milan Hroníček

Vaše reakce...

zpět

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter