zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on the Cold War

Editorial

Příchod Nového roku bývá dobrou příležitostí k rekapitulacím, bilancování a také k odvážným předsevzetím. Když jsme v září roku 2002 zahajovali náš projekt webových stránek, obávali jsme se, že nás velmi rychle dostihnou obvyklé potíže nadšených projektu – rychlé vyčerpání, rezignace na pracovní tempo, myšlenková sterilita. Ač nic z toho nenastalo (i když tu třetí potíž musí posoudit čtenáři sami) a k vám se dostává již čtvrté číslo našeho měsíčníku, není možné si přátelsky poplácat po rameni a gratulovat si k tomu, jak to děláme „dobře“.

Samotná praxe vydávání jednotlivých čísel nám odhalila některé limity našeho snažení a také ukázala, jaké by mohly být další možnosti rozvoje našeho projektu. V tomto směru vidíme jako jednu z priorit rozšíření okruhu našich přispěvatelů - studentu i profesionálu ochotných podělit se o některé ze svých badatelských výsledku či o dokumenty, které nalezli v archivech (ano, správně jste pochopili tuto pasáž jako nenápadnou a podprahovou výzvu k náboru). V průběhu vydávání nám také jasněji vykrystalizovaly tématické okruhy, kterým bychom se chtěli soustavněji věnovat a doplňovat. V tomto směru bude určitou novinkou vytvoření „národních“ sekcí (zatím uvažujeme o ruské, maďarské a polské), ve kterých bude soustavně sledována jak historie těchto teritorií v období studené války a jejich interakce s komunistickým Československem, tak i stav současného bádání.

Nemohu mluvit za své kolegy, chtěl bych jen konstatovat, že mne příjemně překvapilo, jak „vyšly“ oba kulaté stoly, které jsme uspořádali k výročí kubánské krize a k výročí procesu s Rudolfem Slánským. Osvědčila se spolupráce jak se Střediskem iberoamerických studií FF UK (prof. J. Opatrný), tak i se Slovanskou knihovnou (dr. Z. Rachůnková) a soude alespoň dle návštěvnosti i proběhnuvších diskusí existuje mezi odbornou i laickou veřejností „poptávka“ po diskusi a výměně názoru na problémy uplynulých čtyřiceti let. Předběžný plán kulatých stolu zveřejnil již v minulém editorialu Milan Hroníček.

Dosti však minulosti, dosti „závratě z úspěchů“ a vzhůru do nového roku 2003. Co najdete v lednovém čísle? Jako hlavní dokument jsme zvolili Chruščevův projev na tajném zasedání na XX. sjezdu ÚV KSSS v roce 1956 . Je třeba něco dodávat? Zřejmě ano, neboť zatímco v anglickém jazyce existuje hned několik verzí plujících v kyberprostoru, pak český ekvivalent chybí. Použili jsme český překlad projevu, který vyšel v březnovém čísle Reportéra v roce 1990 (Reportér č. 3, roč. V., 13. – 26.3. 1990). Projev byl opředen již v době svého vzniku tolika mýty a polopravdami a byl natolik „utajený“, že se o něm vášnivě hovořilo, aniž byl znám přesný obsah. Bezpochyby se z historického hlediska jedná o přelomový dokument, i když není vybaven takovou razancí, jakou mu chtěli přisoudit někteří „reformátoři“.

Jakousi ozvěnou kulatého stolu o procesu s Rudolfem Slánským je shrnutí některých postřehů k podobnému procesu s Lászlóem Rajkem . Tyto postřehy se opírají hlavně o nově zpřístupňované sovětské dokumenty, které vykreslují příčiny Rajkova osudu v poněkud pestřejších barvách.

V rubrice „Co je nového“ zaměřil Milan Hroníček svoji pozornost na článek Melvyna Lefflera , v recenzním šuplíku vás Petr Blažek seznámí s čerstvým sborníkem dokumentu o „horkém“ léte 1976 v Polsku . V naší soukromé estrádě „Smějeme se s ÚV…“ vystoupí sovětský velvyslanec v Číně Pavel Judin se svým komickým výstupem s názvem „…jde jeden frajtr jiným krokem…“. Kdo je oním „frajtrem“, se dozvíte z dokumentu , který pro vás připravil a okomentoval Karel Sieber.

Přeji vám příjemný čtenářský zážitek a ač si to jinak chaoticky řízená a někdy velmi nevkusná Česká televize nezaslouží, chtěl bych jí na tomto místě udělat neplacenou reklamu a upozornit čtenáře na startující dokumentární projekt Ztracená duše národa, ve kterém se Olga Sommerová, Petr Nikolaev a Jan Štern pokusí poodhalit rány českého národa, které si sám během uplynulého čtyřicetiletého období zasadil. Sám jsem zvědavý, jak tento pohled „zdola“ dopadne.

Jan Adamec

Vaše reakce...

zpět

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter