zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on the Cold War

AKTUÁLNÍ ČÍSLO

ARCHIV

STUDIE

DOKUMENTY

SVĚDECTVÍ

RECENZE

CO JE NOVÉHO

KOŘENY

TEORIE

REJSTŘÍKY

WWW

***

EDITORIAL

EDITORIAL

Lednové číslo PWSV (2003)

Příchod Nového roku bývá dobrou příležitostí k rekapitulacím, bilancování a také k odvážným předsevzetím. Když jsme v září roku 2002 zahajovali náš projekt webových stránek, obávali jsme se, že nás velmi rychle dostihnou obvyklé potíže nadšených projektů rychlé vyčerpání, rezignace na pracovní tempo, myšlenková sterilita. Ač nic z toho nenastalo (i když tu třetí potíž musí posoudit čtenáři sami) a k vám se dostává již čtvrté číslo našeho měsíčníku, není možné si přátelsky poplácat po rameni a gratulovat si k tomu, jak to děláme "dobře"... (více)

Jan Adamec

STUDIE

STUDIE

Několik poznámek k procesu s Lászlóem Rajkem

Letošního roku uplyne půlstoletí od procesu s někdejším generálním tajemníkem ÚV KSČ Rudolfem Slánským. Tímto procesem kulminovala vlna navzájem více či méně propojených politických procesů, která se na konci 40. a na počátku 50. let přehnala střední a východní sovětizovanou Evropou. Procesy měly jeden společný rys na lavici obžalovaných usedali vysocí straničtí pohlaváři, kteří ještě měsíce před vstupem do soudní síně zastávali vysoké funkce a významně zasahovali do chodu společnosti. V Bulharsku to byl tajemník Trajčo Kostov, v Rumunsku Lucretiu Patrascanu, v Polsku Wladyslav Gomulka, v Albánii se před popravčí četou ocitl Koci Dzodze, v Československu Rudolf Slánský. V Maďarsku semlelo soukolí procesů ministra vnitra Lászlóa Rajka... (více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

O kultu osobnosti a jeho důsledcích

Projev prvního tajemníka ÚV KSSS N.S. Chruščov na XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu (25.února 1956)

Soudružky a soudruzi! Ve zprávě o činnosti ústředního výboru strany XX. sjezdu, v řadě diskusních příspěvků sjezdových delegátů a také i dříve ba plenárních zasedáních ÚV KSSS se nemálo mluvilo o kultu osobnosti a jeho škodlivých důsledcích. Ústřední výbor strany se po Stalinově smrti začal přísně a důsledně orientovat na objasňování nepřípustnosti glorifikace jedné osobnosti a její připodobňování jakémusi nadčlověku s nadpřirozenými vlastnostmi boha, neboť něco takového je duchu marxismu-leninismu cizí. Tento člověk pak jakoby všechno ví, všechno vidí, za všechny myslí a všechno může dělat; ve svém jednání je neomylný... (více)

Jan Adamec

CO JE NOVÉHO

CO JE NOVÉHO

Americká ideologie

Aktuální zahraniční texty, problémy, okolo nichž se točí odborné diskuze, nebo provokativní příspěvky nastolující nové trendy v historiografii studené války se v českém prostředí příliš často neobjevují. Česká vydavatelství raději vydávají zábavná vyprávění o "tajemstvích kremelských zdí". Když se na trhu objeví skutečně zajímavá zahraniční studie, zpravidla se tak stane až se značným časovým odstupem. Léta, která dělí české vydání od původního, sice ověří hodnotu knihy, nicméně její text může domácímu publiku jen stěží prozradit, kam směřuje současné bádání. To je příklad knihy Vojtěcha Mastného Studená válka a sovětský pocit nejistoty, která vyšla s více než pětiletým zpožděním... (více)

Milan Hroníček

RECENZE

RECENZE

Polská dělnická revolta v červnu 1976 pohledem edice dokumentů Instytutu Pamięci Narodowej

V roce 1999, deset let po zániku komunistického režimu v Polsku, přehlasoval Sejm veto prezidenta republiky Aleksandra Kwaśniewského, zamítajícího zákon o vytvoření Institutu národní paměti (Instytut Pamięci Narodowej IPN). V sousední zemi vznikla tímto rozhodnutím nejvyššího zastupitelského orgánu nová instituce, mezi jejíž hlavní úkoly patří zkoumání nejrůznějších forem odporu proti totalitním režimům, dokumentování represe v letech 1939-1989, zpřístupnění úředních spisů postiženým osobám a stíhání pachatelů nacistických a komunistických zločinů... (více)

Petr Blažek

RECENZE

RECENZE

Sborníky Securitas Imperii

Mezi českými institucemi, které zabývají československou minulostí, má Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu zvláštní postavení. Je spojeno se specifickým určením, s nímž byl ustaven - spojil stíhání trestných činů vymezených pojmem "zločiny komunismu" s "dokumentaristikou", tedy s prací de facto badatelskou. Spojení je to zvláštní - ÚDV je vlastně součástí ministerstva vnitra, úřadem bez jakékoli nadsázky policejním, zároveň má ale zcela zjevně i ambici vést vědecký výzkum. Než se podíváme na tři poslední čísla Securitas Imperii (dále jen SI), sborníku, který ÚDV nepravidelně vydává, popřemýšlejme ještě o tom, co s tímto spojením souvisí... (více)

Karel Sieber

DOKUMENT

DOKUMENT

"Svátek na naší ulici."

Projev sovětského velvyslance v ČLR P. F. Judina na "večeru družby" na československé ambasádě v Pekingu (11. prosince 1957)

Co si komunističtí funkcionáři říkali, když spolu hovořili jen tak neformálně? Nahlédnout do kuchyně komunistické politiky není snadné - například debaty československého politbyra byly stenografovány a poté doslova přepisovány jen ve výjimečných případech a většina běžných, "provozních" debat nad předkládanými dokumenty je tak zaznamenána jen torzovitě, v podobě heslovitých rukopisných nebo dokonce těsnopisných poznámek. A i z nich je patrné, že se jednotliví aparátčíci úzkostlivě kontrolovali... (více)

Karel Sieber

KULATÝ STŮL

KULATÝ STŮL

Jan Šejna: Uplynulo třicet pět let od útěku "semínkového generála"

Uplynulo třicet pět let od útěku "semínkového generála"

Pražský web pro studenou válku (PWSV) pořádá kulatý stůl při příležitosti 35 let, jež uplynuly od útěku bývalého československého generála Jana Šejny. Diskuse by se měla zaměřit zejména na otázky významu Šejnovy aféry v kontextu politického vývoje roku 1968. Vítány jsou příspěvky o délce 15 až 20 minut. Případné zájemce o účast pořadatelé prosí, aby je z organizačních důvodů co nejdříve vyrozuměli o tématu svého příspěvku. Prosíme rovněž o zaslání stručné synopse Vašeho referátu. Kulatý stůl se koná dne 11. února 2003 od 16.00 v místnosti č. 201 na hlavní budově Filozofické fakulty UK na náměstí Jana Palacha.

V Praze 2. ledna 2003

redakce

Stručná biografie generála Jana Šejny

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám Vás u třetího kulatého stolu, pořádaného Pražským webem pro studenou válku, tentokrát u příležitosti výročí třiceti pěti let, které zanedlouho uplynou od útěku bývalého československého generála Jana Šejny. Šejnova aféra má řadu rovin a tomu také odpovídal výběr historiků, které jsme požádali o příspěvek na toto téma... (více)

Karel Sieber

Vaše reakce...

zpět

***

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter