zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on the Cold War

Opozice a hnutí odporu proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989

Cyklus specializačních přednášek – Ústav českých dějin FF UK
letní semestr 2003, středa 16.40-18.15, místnost č. 209
Hlavní budova FF UK, Náměstí Jana Palacha č. 2
garant: PhDr. Petr Blažek, interní doktorand ÚČD FF UK

V rámci cyklu specializačních přednášek vystoupí domácí a zahraniční historici na vybraná témata z dějin opozičního hnutí v posrpnovém Československu. Záměrem tohoto cyklu přednášek je představit nejrůznější formy opozičních aktivit ve vymezeném historickém období a alespoň částečně shrnout dosavadní stav historického bádání. Předpokládá se, že přednesené příspěvky budou později publikovány ve sborníku. Specializační přednášky jsou určeny nejen studentům historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, ale i všem ostatním zájemcům o danou problematiku z řad široké veřejnosti.

1. Opozice a hnutí odporu v posrpnovém Československu jako téma českých a slovenských soudobých dějin (19. února 2003)
PhDr. Petr Blažek

2. Opozice a hnutí odporu v sovětském bloku (26. února 2003)
Doc. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

3. Ohlas srpnové okupace v Polsku (5. března 2003)
Łukasz Kamiński, dr.

4. Charta 77 a západní mírové hnutí (12. března 2003)
PhDr. Petr Blažek

5. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) (19. března 2003)
Mgr. Jaroslav Pažout

6. Underground (26. března 2003)
Bc. Luboš Veselý

7. Ekologické hnutí v posrpnovém Československu (2. dubna 2003)
PaeDr. Miroslav Vaněk, PhD.

8. Katolická církev a stát 1968-1989 (9. dubna 2003)
Mgr. Jaroslav Cuhra

9. Programová orientace opozičního hnutí 1968-1989 (16. dubna 2003)
PhDr. Milan Otáhal

10. Ženy v Chartě 77 (23. dubna 2003)
RNDr. Kamila Bendová, CSc.

11. Veřejná protirežimní vystoupení: Demonstrace v Československu 1968-1989 (30. dubna 2003)
PhDr. Oldřich Tůma

12. Opoziční hnutí v Brně 1968-1989 (7. května 2003)
PhDr. Rudolf Vévoda

13. Opozice a hnutí odporu na Slovensku 1968-1989 (14. května 2003)
PhDr. Norbert Kmeť, PhD.

14. StB a opoziční hnutí v posrpnovém Československu (21. května 2003)
PhDr. Pavel Žáček, PhD.

15. StB proti exilu: “Aktivní opatření” proti redakcím časopisů Svědectví a Listy (28. května 2003)
Radek Schovánek

Petr Blažek

Vaše reakce...

zpět

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter