zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on Cold War

AKTUÁLNÍ ČÍSLO

ARCHIV

STUDIE

DOKUMENTY

SVĚDECTVÍ

RECENZE

CO JE NOVÉHO

KOŘENY

TEORIE

REJSTŘÍKY

WWW

***

Represe a rehabilitace v Sovětském svazu

V tomto cyklu plánujeme zveřejňovat nejdůležitější dokumenty týkající se represivního aparátu SSSR. Cyklus se bude opírat o nově zveřejněné dokumenty z ruských archívů, především z archívu ÚV KSSS, bývalé KGB a nynější FSB, ministerstev zahraničí, vnitra a obrany.

Informace speciálního oddělení Ministerstva vnitra Sovětského svazu o počtu zatčených a odsouzených orgány VČK - OGPU - NKVD - MGB SSSR v letech 1921-1953

Zpráva R.A. Ruděnka, K.P. Goršenina a S.N. Kruglova Prezídiu ÚV KSSS o přezkoumání skupiny "zvláště nebezpečných politických zločinců"

Zpráva K.E. Vorošilova Prezídiu ÚV KSSS o množství a jednotlivých kategoriích specposelenců v SSSR

Pracovní protokolární zápis zasedání Prezídia ÚV KSSS o otázkách rehabilitací a o vytvoření komise ÚV KSSS k zjištění příčin masových represí proti členům a kandidátům na členství ústředního výboru VKS(b) zvolených na 17. sjezdu strany

Pracovní protokolární zápis zasedání Prezídia ÚV KSSS týkající se otázky vytvoření stranických komisí za účelem přezkoumání případů odsouzených lidí odbývajících si výkon trestu odnětí svobody v táborech

Pracovní protokolární zápis zasedání Prezídia ÚV KSSS o možnosti projednání problematiky Stalinova kultu osobnosti na XX. sjezdu strany

Jan Adamec

Vaše reakce...

zpět

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter