zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on the Cold War

Represe a rehabilitace v Sovětském svazu II.

Tentokrát se v cyklu Represe a rehabilitace v Sovětském svazu zaměříme na geografické rozmístění jednotlivých pracovních táborů, pracovních kolonií a dalších správních center souostroví GULAG. Základem jsou dva dokumenty, které od sebe dělí bezmála třináct let – první z nich, datovaný k 17. říjnu 1940 označuje umístění správních center pracovních táborů a také staveb sovětského průmyslu, které měl na starost přímo NKVD a na nichž pracovali vězni.

Rozkaz NKVD SSSR č. 001318 „Oznámení dislokace správ nápravně-pracovnách táborů a staveb NKVD“ (17.10. 1940)

Druhý dokument představuje jakousi rekapitulaci, kterou si nechalo udělat sovětské vedení po Stalinově smrti, a ještě podrobněji, než dokument předchozí, lokalizuje systém GULAGu – od pracovních táborů, po správní centra, oblastní odbory zásobování a školící a výcviková centra ostrah táborů.

Přílohy k rozkazu Ministerstva spravedlnosti SSSR č. 0067 „Oznámení dislokace nápravně pracovních táborů, Správ nápravně pracovních táborů a kolonií, Odborů nápravně pracovních táborů Ministerstva spravedlnosti a Správ Ministerstva spravedlnosti“ (30.5. 1953) - (Rozmístění nápravně pracovních táborů, správ nápravně pracovních táborů a kolonií, odborů nápravně pracovních táborů a kolonií, jednotlivých správ ministerstva spravedlnosti, oblastních odborů zásobování hlavní táborové správy SSSR a školících center hlavní táborové správy SSSR)

A) Nápravně pracovní tábory

B) Správy nápravně pracovních táborů a kolonií, odbory nápravně pracovních táborů a kolonií, jednotlivé správy ministerstva spravedlnosti

C) Oblastní odbory zásobování hlavní táborové správy ministerstva spravedlnosti SSSR

D) Oblastní odbory zásobování hlavní táborové správy SSSR

E) Školící centra hlavní táborové správy SSSR

Jan Adamec

Vaše reakce...

zpět

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter