zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on the Cold War

AKTUÁLNÍ ČÍSLO

ARCHIV

STUDIE

DOKUMENTY

SVĚDECTVÍ

RECENZE

CO JE NOVÉHO

KOŘENY

TEORIE

REJSTŘÍKY

WWW

***

***

pwsv_frontpage_01.JPG

DOKUMENT

DOKUMENT

Co (možná) četl Jan Palach? - Tiskoviny vydané velvyslanectvím Čínské lidové republiky v roce 1968, které příslušníci VB nalezli ve studentském pokoji na spořilovských kolejích, kde bydlel Jan Palach.

Petr Blažek

DOKUMENT

DOKUMENT

Rok jedna den prvý. K 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, Praha, Mladá Fronta, 1987

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Václav Kopecký, Pamětní výpisy k historii Československé republiky a k boji KSČ za socialistické Československo, Praha, 1960

28. říjen je dnem výročí vzniku naší Československé republiky. Tentokráte se chápeme 28. října, abychom vzpomenuli vzniku Československé republiky v r. 1918, abychom si připomenuli události, jež vyplňovaly více než 40 let jejího trvání... (Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Archív Gustáva Husáka I.

Petr Blažek

DOKUMENT

DOKUMENT

Antonín Zápotocký, Po staru se žít nedá, Práce, 1947

Květnová revoluce nepřinesla nám jen národní svobodu, nýbrž i přeměnu celého hospodářského i politického života. A s tímto přerodem se dostavilo i mnoho vážných starostí a problémů. Hospodářský život byl vyšinut ze svých kolejí a bylo nutno napnout všechno úsilí ke zdolání všech nesnází. Byla zde naléhavá otázka výživy, převedení válečné výroby na mírovou, otázka pracovních sil, vyřazení kolaborantů z veřejného života, zápas s narušenou morálkou a mnohé jiné. Všechny tyto poválečné zjevy musely být co nejrychleji likvidovány a to byl zajisté úkol nemalý...(Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Ernst Fischer, Ohnivý signál

Národy zvítězily. Válka apokalyptických rozměrů skončila. V této válce nestály proti sobě jen armády, zbraní, technické, hospodářské a vojenské síly, nýbrž, a to především, společenské ideje. Velká idea svobody byla silnější než bezuzdná koncepce imperialistických tyranů. Síla a poctivost svobodných lidí demokratických národů zvítězila nad velikášstvím fašistických opovrhovatelů lidmi a nad nedůstojnou poslušností zglajchšaltovaných otroků. Lidské právo triumfovalo nad zákonem džungle, lidská ušlechtilost nad motorisovanou bestií...(Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

E. Koppl: Co jsme viděli za mořem. Dojmy ze zájezdu ČOS

Sokolské zájezdy mají dvě stránky, úřední a lidskou. Tu úřední jsme vyčerpali zprávami i články v denním a sokolském tisku i v rozhlase. A o té lidské se chtějí zmíniti další odstavce. Nedělají si nárok na dokonalost a mají jen jediný cíl. Pověděti těm, kteří nemohli býti přítomni radostným a slavným chvílím, prožitým za mořem, zvláště v kruhu našich krajanů, co všechno jsme viděli, co na nás učinilo dojem a na co budeme rádi vzpomínat.

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Arnošt Kolman: Ideologie německého fašismu, Praha, 1946

Druhá světová válka v Evropě skončila. Německý fašismus bezpodmínečně kapituloval, jeho válečná, politická, státní moc je rozdrcena. Obětavostí a hrdinstvím pokrokového lidstva a především sovětského lidu byla zachráněna evropská civilisace. Rudá armáda a vojska spojenců obsadila Německo, jež musí nahraditi ohromné škody, které způsobilo. Musí být provedena opatření, aby Němci nemohli po třetí rozpoutat dobyvačnou světovou válku, německý generální štáb má býti zničen, německá armáda a německý průmysl odzbrojeny. Tři veliké mocnosti a všechny mírumilovné národy zabývají se organisací budoucnosti Evropy, zajištěním míru. Bylo učiněno již mnoho vážných kroků v tomto směru, jak dokazují usnesení konferencí v Teheraně, v Jaltě, v Postupimi, v San-Francisku i v Londýně.

Jan Adamec

FOTODOKUMENT - Armáda

FOTODOKUMENT - Armáda

Jaroslav Zima, Jan Mareš, Vojáci zblízka, SNDK, 1966

Jan Adamec

FOTODOKUMENT - Každodenní život

FOTODOKUMENT - Každodenní život

Hračky I. - Merkur

Jan Adamec

FOTODOKUMENT - každodenní život

FOTODOKUMENT - Každodenní život

Civilní obrana

Jan Adamec

FOTODOKUMENT - Dějiny v prostoru

FOTODOKUMENT - Dějiny v prostoru

Marx Engels Denkmal in Berlin 1986

Das Sowjetische Ehrenmal im Treptower Park

Korean War Memorial in Philadelphia

Korean War Memorial in Washington

Vietnam War Memorial in Philadelphia

Vietnam War Memorial in Washington

The National World War II Memorial in Washington

The National World War II Memorial in Washington: Reliefs

Jan Adamec

Vaše reakce...

zpět

***

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter