zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on the Cold War

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

duben byl poměrně rušný, měsíc co se vědeckého života týče. Zaznamenali jsme několik mezinárodních konferencí, želbohu, o jedné z nich, pořádané VHÚ, jsme se dozvěděli až z denního tisku. Další konference věnovaná politickým procesům padesátých let, a speciálně procesu s Rudolfem Slánským, byla poněkud morbidně uspořádána na místě samém, tj. v pankrácké věznici, a ti otrlejší si mohli prohlédnout i popravčí dvůr. Jinak co mohu soudit jen z jednoho dne, který jsem navštívil, šíře témat sahala od Noela Fielda po Bedřicha Reicina, a přes určitou roztříštěnost, které se asi není možné vyhnout, referáty, a zvláště ty zahraniční, přinesly řadu nových pohledů a někdy i diskutabilních závěrů. Kolega Petr Blažek a já jsme se také zúčastnili studentské konference o česko-polských vztazích ve Wroclawi ("Polsko-české vztahy v bádáni mladých historiků z Polska a České republiky"). Její reflexi bychom rádi věnovali určitý prostor v příštím čísle.

A nyní již k obsahu květnového čísla. Je rozděleno na dva tématické bloky. První můžeme uvést otázkou "Co byste chtěli říct soudruhu Chruščovovi?" - tak se totiž ptal v roce 1959 Mladý svět svých čtenářů v souvislosti s iniciativami sovětského vůdce na poli zahraniční politiky. A čtenáři Chruščovovu odzbrojovací iniciativu kvitovali s povděkem, lépe řečeno nabádali soudruha tajemníka k ještě většímu spěchu. Kdyby se redaktoři zeptali ministra obrany Lomského, asi by u něj podobné nadšení nenalezli. Jeho odpověď by spíše korespondovala s dokumentem, který jsme pro vás připravili do tohoto čísla. Jedná se o zprávu ministra ministra obrany Bohumíra Lomského z jara 1960, která ukazuje, jaké problémy způsoboval impulzivní Nikita satelitním spojencům svojí, jak se tehdy říkalo, "avanturní" nebo "dobrodružnou" zahraniční politikou. Kolegové Milan Hroníček a Karel Sieber připravili dva různé názorové pohledy na tento dokument. Čtenáři se také mohou seznámit i s autentickou podobou dobových novinových článků, na které se dokument přímo odvolává.

Druhý tématický blok se zaměřuje na problematiku třetího odboje a komunistických uranových lágrů. Ve studii Tomáše Bursíka naleznete rekapitulaci podmínek zdravotní péče v tzv. NPT (Nápravně pracovních táborech) . Stejný autor pro vás k tomuto tématu připravil i svědectví MUDr. Velena Šlechty.

Aktivní účastník třetího odboje Miloslav Čapek nám poskytl své svědectví o uplynulých čtyřiceti letech. Jeho text můžete vnímat jako vzpomínání, zamyšlení či svérázný politologický text, rozhodně však stojí za přečtení. Najdete v něm řadu zajímavých úvah, postřehů či nových detailů k historii 50. let.

Vasilij Mitrochin zveřejnil na internetových stránkách CWIHP tajné dokumenty o aktivitách sovětských tajných služeb před a během invaze sovětských vojsk do Afghánistánu. Jaká byla úloha amerických tajných služeb v této oblasti, s tím vás seznámí v krátké zprávě Milan Hroníček v rubrice Co je nového.

Závěrem bych Vás chtěl pozvat jménem Pražského webu pro studenou válku na přednášku o rozpadu Jugoslávie a občanské válce na Balkáně, kterou přednese makedonský historik prof. Dr. Novica Viljanovski (hlavní budova FF UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 209, pondělí 12. 5. 2002, 16.40 hod), a dále na projekci dokumentárních filmů Bez milosti (rež. Kristina Vlachová, Marie Šandová) o procesu s generálem Heliodorem Píkou a Střední ryba (rež. Kristina Vlachová) o vyšetřovateli StB Karlu Vašovi (hlavní budova FF UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 209, středa 21. 5. 2003 od 18.30).

Jan Adamec

Vaše reakce...

zpět

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter