zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on Cold War

SLOŽENÍ LIDOVÉHO SOUDU, OBŽALOBY A OBHAJOBY:

Předseda mimořádného senátu:
Dr Peter Janko, člen nejvyššího soudu, předseda budapešťského lidového soudu.

Soudci z lidu:
Sándor Barcs, žurnalista,

József Czéh, pracující rolník,

pí Marie Konta, dělnice,

Lajos Simon, dělník, koželuh.

Lidový prokurátor:
Dr Gyula Alapi, předseda budapešťské státní prokuratury.

Obhájci:
Dr. Elek Kaszó, obhájce László Rajka,

Dr István Kovács, obhájce Gyorgya Pálffyho,

Dr László Névay, obhájce Lazara Branková,

Dr Gyórgy Csanády, obhájce Tibora Szónyiho,

Dr Jánoš Somfai, obhájce Andráse Szalaiho,

Dr Emil Zarubai, obhájce Milana Ognyenovicse,

Dr Ferenc Alács, obhájce Bély Korondyho,

Dr József Nehéz-Possony, obhájce Pala Justuse.

POZNÁMKY :
Maďarská fronta — blok antifašistických sil země, vytvořený roku 1944 za války pod vedením maďarské komunistické strany

Uj-Lipotváros — starý název několika čtvrtí pátého okresu Budapešti

MÉMOSz — odborová organisace maďarských stavebních dělníků

Weiszhausova skupina — antikomunistická frakce, kterou Horthyho policie Vytvořila v dělnickém hnutí

Pócspetri — malá vesnička v severovýchodním Maďarsku, kde na jaře 1948 vrahové, poštvaní klerikální reakcí, zabili policistu a pokoušeli se vzbouřit obyvatelstvo proti demokratickému zřízení

Kobánya — X. čtvrt Budapešti

MAORT — maďarsko-americká naftová akciová společnost

Vaše reakce...

zpět

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter