zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on Cold War

Knihovnička aktualit: 1945

KA 1

Náměstek předsedy vlády Klement Gottwald O činnosti vlády

***

KA 2

Dohoda o společném postupu stran Národního bloku pracujícího lidu měst i venkova

Rudolf Slánský: Vedoucí silou ve státě musí být pracující lid

***

KA 12

S. Kovalev: Veliká zásluha sovětského lidu před dějinami lidstva

***

KA 12

Dohoda mezi Čechy a Slováky o naléhavých vnitropolitických problémech republiky

Viliam Široký, námestník predsedu vlády a člen Sovenskej národnej rady: Na okraj dohody medzi Čechmi a Slovákmi

***

KA 12

Zdeněk Nejedlý: Maršál Stalin

***

KA 12

Maršál Tito: Cesta nové Jugoslávie

***

KA 12

Rozhlasový projev předsedy vlády Zdeňka Fierlingera k dekretu o lidových soudech: Zločiny proti republice a lidu nezůstanou beztrestné

Gustav Bareš: Na soud lidu s válečnými zločinci a zrádci!

Dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech

***

KA 12

Bílá Hora odčiněna: Konfiskace a rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

Dekret presidenta republiky za dne 21. června 1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

Odčinění Bílé hory je vítězstvím republiky: Řeč ministra zemědělství J. Ďuriše při manifestací na bělohorské pláni 1. července 1945.

***

KA 12

Poslední dnové Berlína. Zápisky ze štábu maršála Žukova
Napsal válečný dopisovatel „Rudé hvězdy“ podplukovník P. Trojanovskij

***

KA 12

Gottwald – Slánský k palčivým otázkám dne
Jak mají pracovat Národní výbory.
O svolání Prozatímního Národního shromáždění.
Rozšíření Národní fronty.
Zestátnění klíčových hospodářských posic a znárodněni našeho hospodářství.
Zvýšení přídělů potravin a úprava zásobování.

***

KA 12

Předseda Ústřední rady odborů Antonín Zápotocký: Vyhrát bitvu o výstavbu republiky. Pět projevů do čsl. rozhlasu

***

KA 12

Berlínská konference tří mocností

***

KA 13

Klement Gottwald, náměstek předsedy vlády: Upřímné slovo rolníkům

***

KA 14

Náměstek předsedy vlády Klement Gottwald o další cestě národní revoluce

***

Vaše reakce...

zpět

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter