zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on Cold War

Podklady pro poradu štábu akce „Sever“ 10. července 1981, Praha

PODKLADY k poradě na 10. 7. 1981 – akce „SEVER“

[…]

Jako hlavní akce se jeví „ČERVOTOČ“, „SÁDRA“, „BRATR“, „POŠŤÁK“ a „DELTA“.

V průběhu týdne je pracováno na akcích podle dlouhodobých plánů. Nejzajímavější poznatky byly zjištěny do akce „ČERVOTOČ“. Zejména k organizaci a činnosti tiskového střediska „Solidarity“ a „Radio Solidarity“ ve Vroclavi [!]. Byly zjištěny konkrétní poznatky k tzv. „Solidaritě“ česko–polské ve Vroclavi [!] a také k funkcionářům přípravného výboru a jejich záměrům. Na akci je aktivně pracováno.

[…]

– nejzajímavější se jeví TS „LEKTOR“, který má kontakty do prostředí „CHARTY 77“ a KORu. Je nadále úkolován, má důvěru nepřátelského prostředí jak v ČSSR, tak i v PLR. V současné době je zejména zaměřen na kontrolu kontaktů mezi opozicí v ČSSR a PLR, ke kontrole kanálu přeshraničního prostředí, který je těmito nepřátelskými organizacemi vybudován, ke zjištění připravovaného skladu v ČSSR pro nepřátelské materiály a rozmnožovací techniku.

[…]

Vaše reakce...

zpět

Zdroj:

AMV, fond X. S-SNB, inv. j. č. 1037.

Přílohy:

V příloze je celkem publikováno devět archivních dokumentů z Archivu ministerstva vnitra ČR a Úřadu pro zahraniční styky a informace. Cenzurní zásahy pracovníků zmíněných archivů jsou vyznačeny hranatými závorkami a třemi tečkami. Stejným způsobem je také naznačen výběr části rozsáhlejších dokumentů, v tomto případě jsou tři tečky v hranaté závorce samostatně na řádce.

Podklady pro poradu štábu akce „Sever“ 10. července 1981 /1981, [červenec], Praha/

Zpráva operativního pracovníka 1. oddělení 3. odboru X. správy SNB npor. Jiřího Maliňáka o získání Stanislava Dvořáka ke spolupráci se Státní bezpečností pod krycím jménem „Michal“. /1981, 3. srpna, Praha/

Zpráva X. správy SNB o akci „SEVER“, zaslaná náčelníkem X. správy SNB genmjr. RSDr. Vladimírem Stárkem náměstku ministra vnitra ČSSR genmjr. JUDr. Vladimíru Hrušeckému /1981, 28. října, Praha/

Zpráva X. správy SNB o vývoji situace v PLR, zaslaná náčelníkem X. správy SNB plk. Zdeňkem Wiederlechnerem náměstku ministra vnitra ČSSR genmjr. JUDr. Vladimíru Hrušeckému /1982, 28. července, Praha/

Zpráva příslušníka varšavské rezidentury StB Ladislava Doležala o jednání se zástupcem náčelníka 4. správy MV PLR /1983, 12. leden, Varšava/

Zápis výpovědi Stanislava Dvořáka o kontaktech disidentů z Polska a Československa /1983, [listopad], Praha/

Společné prohlášení signatářů Charty 77, bývalých členů KSS-KOR a aktivistů Solidarity /1984, 12. února, Praha, Varšava/

Návrh na ukončení akce „Sever“ /1984, 29. června, Praha/

Návrh pplk. Jiřího Chalupníka na krátkodobé vyslání tajného spolupracovníka StB Stanislava Dvořáka do Polska /1989, 31. října, Hradec Králové/

***

Jediné fotografie Stanislava Dvořáka dochované v osobním svazku

Jediné fotografie Stanislava Dvořáka dochované v osobním svazku

Návrh na zavedení osobního svazku TS rozvědky StB Stanislava Dvořáka 22[1].8.1989

Návrh na zavedení osobního svazku TS rozvědky StB Stanislava Dvořáka 22[1].8.1989

Závazek agenta StB Stanislava Dvořáka

Závazek agenta StB Stanislava Dvořáka

Záznam ze schůzky příslušníka StB Jiřího Chalupníka s TS Jilemským v polské Vratislavi 14[1].12

Záznam ze schůzky příslušníka StB Jiřího Chalupníka s TS Jilemským v polské Vratislavi 14[1].12

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter