zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on Cold War

Zpráva X. správy SNB o akci „SEVER“, zaslaná náčelníkem X. správy SNB genmjr. RSDr. Vladimírem Stárkem náměstku ministra vnitra ČSSR genmjr. JUDr. Vladimíru Hrušeckému - 1981, 28. října, Praha

INFORMACE k akci „SEVER“

[…]

– TS „MICHAL“ – trvalý pobyt v PLR, samostatný plán AOR v akci „ČERVOTOČ“ (součinnost 1. a 3. odboru X. S SNB), schválený I. NMV ČSSR – rozpracována snaha o vzájemné propojování opoziční činnosti v ČSSR a PLR

[…]

Akce „ČERVOTOČ“ – pokračováno v odhalování snah o vzájemné propojování opoziční činnosti v ČSSR a PLR. Náš pramen byl v PLR nakontaktován [!] vedoucím „SPČ“ (SOLIDARITA POLSKO–ČESKÁ, WROCLAV [!]) Aleksanderem GLEICHGEWICHTEM, se kterým se ve dnech 28.–30. 8. 1981 zúčastnil ve Varšavě porady představitelů KORu, na níž byli přítomni Adam MICHNIK, Konrád BIELINSKI [!]1) (vydavatelství NOWA), Maria KECIK [!]2) (SOLIDÁRNOŠČ CHLOPSKA [!]3)) a další. Centrem působení proti ČSSR byla určena „SPČ“ Wroclav [!], prostřednictvím, které má být na čs. území vybudováno „podzemní nakladatelství“ na způsob NOWY, jehož organizaci, materiální vybavení a proškolení osob zajistí polská opozice, včetně tištění materiálů antisocialistického charakteru. Rozšiřování letáků v ČSSR mají provádět jednak osoby z řad „čs. opozice“ a dále pomocí balonů, vypouštěných z území PLR. MICHNIK byl pověřen zpracováním ideologické koncepce společné opoziční činnosti polských a čs. antisocialistických sil.

Ve dnech 17.–24. 9. 1981 uskutečnil GLEICHGEWICHT spolu s naším pramenem cestu do ČSSR z pokynu varšavského centra s cílem projednání koordinace záměrů varšavské centrály KORu s představiteli čs. opozice. Jmenovaný uskutečnil jednání s exponenty „CH“ a VONSu Annou ŠABATOVOU, Janem a Jaroslavem ŠABATOU a Václavem MALÝM, kteří nabídku polské opozice přijali a dohodli konkrétní systém přepravy materiálů z PLR do ČSSR na dobu do uzavření státních hranic. Akce je dále rozpracována v součinnosti 1. a 3. odboru X. S SNB.

[…]

– bylo zabráněno schůzce člena SOLIDARITY a KOR ve Wroclavi [Jerzyho] OCHMANA s představiteli „čs. opozice“

[…]

***

Poznámky:

1) Správně Konrad Bieliński.

2) Správně Maria Kęcik.

3) Správně Solidarność Chłopska (Rolnická solidarita).

Vaše reakce...

zpět

Zdroj:

AMV, f. X. S-SNB, inv. j. č. 1037.

Přílohy:

V příloze je celkem publikováno devět archivních dokumentů z Archivu ministerstva vnitra ČR a Úřadu pro zahraniční styky a informace. Cenzurní zásahy pracovníků zmíněných archivů jsou vyznačeny hranatými závorkami a třemi tečkami. Stejným způsobem je také naznačen výběr části rozsáhlejších dokumentů, v tomto případě jsou tři tečky v hranaté závorce samostatně na řádce.

Podklady pro poradu štábu akce „Sever“ 10. července 1981 /1981, [červenec], Praha/

Zpráva operativního pracovníka 1. oddělení 3. odboru X. správy SNB npor. Jiřího Maliňáka o získání Stanislava Dvořáka ke spolupráci se Státní bezpečností pod krycím jménem „Michal“. /1981, 3. srpna, Praha/

Zpráva X. správy SNB o akci „SEVER“, zaslaná náčelníkem X. správy SNB genmjr. RSDr. Vladimírem Stárkem náměstku ministra vnitra ČSSR genmjr. JUDr. Vladimíru Hrušeckému /1981, 28. října, Praha/

Zpráva X. správy SNB o vývoji situace v PLR, zaslaná náčelníkem X. správy SNB plk. Zdeňkem Wiederlechnerem náměstku ministra vnitra ČSSR genmjr. JUDr. Vladimíru Hrušeckému /1982, 28. července, Praha/

Zpráva příslušníka varšavské rezidentury StB Ladislava Doležala o jednání se zástupcem náčelníka 4. správy MV PLR /1983, 12. leden, Varšava/

Zápis výpovědi Stanislava Dvořáka o kontaktech disidentů z Polska a Československa /1983, [listopad], Praha/

Společné prohlášení signatářů Charty 77, bývalých členů KSS-KOR a aktivistů Solidarity /1984, 12. února, Praha, Varšava/

Návrh na ukončení akce „Sever“ /1984, 29. června, Praha/

Návrh pplk. Jiřího Chalupníka na krátkodobé vyslání tajného spolupracovníka StB Stanislava Dvořáka do Polska /1989, 31. října, Hradec Králové/

***

Jediné fotografie Stanislava Dvořáka dochované v osobním svazku

Jediné fotografie Stanislava Dvořáka dochované v osobním svazku

Návrh na zavedení osobního svazku TS rozvědky StB Stanislava Dvořáka 22[1].8.1989

Návrh na zavedení osobního svazku TS rozvědky StB Stanislava Dvořáka 22[1].8.1989

Závazek agenta StB Stanislava Dvořáka

Závazek agenta StB Stanislava Dvořáka

Záznam ze schůzky příslušníka StB Jiřího Chalupníka s TS Jilemským v polské Vratislavi 14[1].12

Záznam ze schůzky příslušníka StB Jiřího Chalupníka s TS Jilemským v polské Vratislavi 14[1].12

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter