zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on Cold War

Návrh na ukončení akce „Sever" - 1984, 29. června, Praha

NÁVRH na ukončení akce „SEVER“ a uložení materiálů do archivu.

[…]

Byly registrovány snahy o propojení polské SOLIDARITY a KOR na CHARTU 77 a VONS do ČSSR. Konkrétní skutečnosti potvrdily poznatky k bývalým mluvčím CHARTY–77 A[…] Š[…]1), V[…] M[…]2) a člence A[…] S[…]3), tajné řeholnici se spojením do katolických klášterů v Katovicích.

Podařilo se rozkrýt a vzít pod aktivní kontrolu činnost protivníka při zakládání „Polsko–české Solidarity“, na niž se vedle již zmíněných Š[…]4) a M[…]5) podílel též J[…] Š[…]6) z Brna. Polskou stranu zde zastupovali studenti Wroclavské univerzity A[…] G[…] (1953)7), M[…] J[…]8), kteří stáli v čele organizování této podvratné organizace. J[…]9) navíc zorganizoval v rychlíku „EX BOHEMIA“ mrtvou schránku, jíž měly být zasílány písemné pokyny a materiály z PLR do ČSSR a zpět. Mezi vedením CHARTY–77 a Polsko–českou Solidaritou bylo dále dohodnuto, že archivní materiály CHARTY budou ukryty ve wroclavské katedrále u probošta O[…].

[…]

Ve smyslu ofenzivního a bezprostředního plnění zpravodajských úkolů, využívala X. správa SNB na území PLR pouze 1 TS („MICHAL“), řízeného 3. odborem X. správy SNB.

[…]

***

Poznámky:

1) Cenzurováno pracovníky AMV. Anna Šabatová.

2) Václav Malý.

3) Anna Schwarzová.

4) Anna Šabatová.

5) Václav Malý.

6) Jaroslav Šabata.

7) Aleksander Gleichgewicht.

8) Mirosław Jasiński.

9) Jasiński.

Vaše reakce...

zpět

Zdroj:

Návrh vypracoval pplk. Doksanský, souhlasil s ním náčelník AIPKO X. S SNB pplk. Zdeněk Lázna a schválil ho náčelník X. S SNB plk. Zdeněk Wiederlechner. AMV, fond X. S-SNB, inv. č. 1038.

Přílohy:

V příloze je celkem publikováno devět archivních dokumentů z Archivu ministerstva vnitra ČR a Úřadu pro zahraniční styky a informace. Cenzurní zásahy pracovníků zmíněných archivů jsou vyznačeny hranatými závorkami a třemi tečkami. Stejným způsobem je také naznačen výběr části rozsáhlejších dokumentů, v tomto případě jsou tři tečky v hranaté závorce samostatně na řádce.

Podklady pro poradu štábu akce „Sever“ 10. července 1981 /1981, [červenec], Praha/

Zpráva operativního pracovníka 1. oddělení 3. odboru X. správy SNB npor. Jiřího Maliňáka o získání Stanislava Dvořáka ke spolupráci se Státní bezpečností pod krycím jménem „Michal“. /1981, 3. srpna, Praha/

Zpráva X. správy SNB o akci „SEVER“, zaslaná náčelníkem X. správy SNB genmjr. RSDr. Vladimírem Stárkem náměstku ministra vnitra ČSSR genmjr. JUDr. Vladimíru Hrušeckému /1981, 28. října, Praha/

Zpráva X. správy SNB o vývoji situace v PLR, zaslaná náčelníkem X. správy SNB plk. Zdeňkem Wiederlechnerem náměstku ministra vnitra ČSSR genmjr. JUDr. Vladimíru Hrušeckému /1982, 28. července, Praha/

Zpráva příslušníka varšavské rezidentury StB Ladislava Doležala o jednání se zástupcem náčelníka 4. správy MV PLR /1983, 12. leden, Varšava/

Zápis výpovědi Stanislava Dvořáka o kontaktech disidentů z Polska a Československa /1983, [listopad], Praha/

Společné prohlášení signatářů Charty 77, bývalých členů KSS-KOR a aktivistů Solidarity /1984, 12. února, Praha, Varšava/

Návrh na ukončení akce „Sever“ /1984, 29. června, Praha/

Návrh pplk. Jiřího Chalupníka na krátkodobé vyslání tajného spolupracovníka StB Stanislava Dvořáka do Polska /1989, 31. října, Hradec Králové/

***

Jediné fotografie Stanislava Dvořáka dochované v osobním svazku

Jediné fotografie Stanislava Dvořáka dochované v osobním svazku

Návrh na zavedení osobního svazku TS rozvědky StB Stanislava Dvořáka 22[1].8.1989

Návrh na zavedení osobního svazku TS rozvědky StB Stanislava Dvořáka 22[1].8.1989

Závazek agenta StB Stanislava Dvořáka

Závazek agenta StB Stanislava Dvořáka

Záznam ze schůzky příslušníka StB Jiřího Chalupníka s TS Jilemským v polské Vratislavi 14[1].12

Záznam ze schůzky příslušníka StB Jiřího Chalupníka s TS Jilemským v polské Vratislavi 14[1].12

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter